Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word throw from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

throw   verb

Meaning : Propel through the air.

Example : Throw a frisbee.


Translation in other languages :

గాలిలో అటు ఇటు చెల్లాచెదరుగా వెదజల్లడం

హోలీలో ప్రజలు పుప్పొడి మరియు ఎర్రని రంగులు చల్లుకుంటున్నారు
ఎగురవేయి, చల్లు, వ్యాపింపజేయు

పైన గాలిలో వేయుట.

మోహన్ బంతిని ఆకాశమువైపు ఎగురవేశాడు.
ఎగురవేయు, పైకెగురవేయు

हवा में फेंकना।

मोहन ने गेंद को श्याम की तरफ उछाला।
उचकाना, उछारना, उछालना, ऊपर उछालना, फेंकना

हवा में इधर-उधर छितराना या फैलाना।

होली में लोग अबीर और गुलाल उड़ाते हैं।
उड़ाना

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ-ಈ ಕಡೆ ತೂರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಚದುರಿಸು, ಚೆಲ್ಲು, ತೂರು

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಮೋಹನನು ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಗರಿಸಿ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಎಗರಿಸುವುದು, ಮೇಲೆಗರಿಸುವುದು

ଶୂନ୍ୟକୁ ଫୋଫାଡିବା

ମୋହନ ଶ୍ୟାମଆଡ଼କୁ ବଲ୍‌ ପକେଇଲା
ପାଶୁପତପକେଇବା, ଫୋପାଡ଼ିବା

ପବନରେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଣିହେବା ବା ଖେଳେଇହେବା

ହୋଲି ଦିନ ଲୋକ ଅବିର ଓ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ାନ୍ତି
ଉଡ଼ାଇବା, ଉଡ଼େଇବା, ଫିଙ୍ଗିବା, ବିଞ୍ଚିବା

हवेत उडविणे.

मोहनने चेंडू श्यामकडे भिरकावला.
फेकणे, भिरकावणे

गुलाल इत्यादी वर फेकणे.

अयोध्येत रामाचे गुलाल उधळून स्वागत केले.
उडवणे, उधळणे

হাওয়ায় এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া বা ছড়িয়ে দেওয়া

হোলিতে সবাই আবির আর রঙ ওড়ায়
ওড়ানো

হাওয়াতে ফেলে দেওয়া

মোহন বলটা শ্যামের দিকে ছুঁড়ে দিল
ওপরে ছোঁড়া, ছুঁড়ে দেওয়া

ஒன்றை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு போகச் செய்தல்.

மோகன் பந்தை தூக்கி எறிந்தான்
தூக்கிஎறி, தூக்கியெறி

தூவு

எல்லோரும் மணமக்கள் மேல் மலர்களை தூவினார்கள்.
தூவு

കാറ്റില്‍ എറിയുക.

മോഹന്‍ പന്ത് ശ്യാമിന്റെ നേരെ വീശിയെറിഞ്ഞു.
വലിച്ചെറിയുക, വീശിയെറിയുക

കാറ്റില്‍ പലസ്ഥലത്തായി ചിതറുക

ഹോളിയുടെ അന്ന് ആളുകള്‍ കുങ്കുമവും ചുവന്ന പൊടികളും കാറ്റില്‍ പറത്തുന്നു
പറത്തുക, പാറിക്കുക

Meaning : Move violently, energetically, or carelessly.

Example : She threw herself forwards.

Meaning : Get rid of.

Example : He shed his image as a pushy boss.
Shed your clothes.

Synonyms : cast, cast off, drop, shake off, shed, throw away, throw off

Meaning : Place or put with great energy.

Example : She threw the blanket around the child.
Thrust the money in the hands of the beggar.

Synonyms : thrust

Meaning : Convey or communicate. Of a smile, a look, a physical gesture.

Example : Throw a glance.
She gave me a dirty look.

Synonyms : give

Meaning : Cause to go on or to be engaged or set in operation.

Example : Switch on the light.
Throw the lever.

Synonyms : flip, switch

Meaning : Put or send forth.

Example : She threw the flashlight beam into the corner.
The setting sun threw long shadows.
Cast a spell.
Cast a warm light.

Synonyms : cast, contrive, project

Meaning : To put into a state or activity hastily, suddenly, or carelessly.

Example : Jane threw dinner together.
Throw the car into reverse.

Meaning : Cause to be confused emotionally.

Synonyms : bemuse, bewilder, discombobulate

Meaning : Utter with force. Utter vehemently.

Example : Hurl insults.
Throw accusations at someone.

Synonyms : hurl

Meaning : Organize or be responsible for.

Example : Hold a reception.
Have, throw, or make a party.
Give a course.

Synonyms : give, have, hold, make


Translation in other languages :

ఒక కార్యాన్ని జరిపించడానికి అన్ని అవకాశాలను కల్పించడం

అతడు ఒక చర్చను ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు
ఏర్పాటుచేయు

* आयोजित करना या के लिए उत्तरदायी होना।

वह एक संगोष्ठी आयोजित कर रहा है।
आयोजन करना, आयोजित करना

ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅವನು ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡು, ಆಯೋಜಿಸು, ಏರ್ಪಡಿಸು, ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡು

ଆୟୋଜନ କରିବା ବା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବା

ସେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛି
ଆୟୋଜନ କରିବା, ଯୋଗାଡ଼ କରିବା

आयोजित करणे किंवा च्यासाठी उत्तरदायी असणे.

तो एक चर्चासत्र आयोजित करत आहे.
आयोजन करणे, आयोजित करणे

আয়োজিত করা বা কোনো কিছুর জন্য দায়ী থাকা

তিনি একটি আলোচনাসভার আয়োজন করছে
আয়োজন করা

ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்து

இந்தக் கல்யாணத்தை, பெண்ணின் அண்ணன் முன் நின்று நடத்தினான்.
கொடு, நடத்து

സംഘടിപ്പിക്കുക

അവൻ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
സംഘടിപ്പിക്കുക

Meaning : Make on a potter's wheel.

Example : She threw a beautiful teapot.

Meaning : Cause to fall off.

Example : The horse threw its inexperienced rider.

Meaning : Throw (a die) out onto a flat surface.

Example : Throw a six.

Meaning : Be confusing or perplexing to. Cause to be unable to think clearly.

Example : These questions confuse even the experts.
This question completely threw me.
This question befuddled even the teacher.

Synonyms : bedevil, befuddle, confound, confuse, discombobulate, fox, fuddle

throw   noun

Meaning : The act of throwing (propelling something with a rapid movement of the arm and wrist).

Example : The catcher made a good throw to second base.

Meaning : A single chance or instance.

Example : He couldn't afford $50 a throw.

Meaning : The maximum movement available to a pivoted or reciprocating piece by a cam.

Synonyms : cam stroke, stroke

Meaning : Bedclothes consisting of a lightweight cloth covering (an afghan or bedspread) that is casually thrown over something.

Meaning : Casting an object in order to determine an outcome randomly.

Example : He risked his fortune on a throw of the dice.