Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word bottom from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

bottom   noun

Meaning : The lower side of anything.

Synonyms : underside, undersurface


Translation in other languages :

క్రింది భాగం.

ఆ పాత్రకు అడుగు భాగంలో రంధ్రం పడినది.
అడుగుతట్టు, అడుగున

ఏదేని వస్తువు యొక్క క్రింది భాగము.

ఈ కడాయి యొక్క అడుగు మందముగా ఉన్నది.
అడుగు, అడుగు భాగము

किसी वस्तु का वह निचला भाग जिसके आधार पर वह ठहरी रहती है।

इस कड़ाही का पेंदा मोटा है।
गाध, तल, तला, तली, तलेटी, तल्ला, पेंदा, पेंदी

किसी भी वस्तु की भीतरी निचली सतह।

लोटे के तले में राख जमी है।
अंतश्छद, अंतश्छद्, अन्तश्छद, अन्तश्छद्, तल, तलहटी, तला, तली, तल्ला, तह

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତଳଭାଗ ଯାହା ଆଧାରରେ ତାହା ଅଟକି ରହେ

ଏହି କଡେଇର ତଳ ମୋଟା
ତଳ, ନିମ୍ନ ଭାଗ, ନିମ୍ନ ସ୍ଥଳ

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଭିତର ତଳ ସ୍ତର

ଲୋଟାର ତଳଅଂଶରେ ଭସ୍ମ ଜମିଯାଇଛି
ତଳ, ତଳଅଂଶ, ଭିତରପଟ ତଳ

ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಕೆಳಭಾಗ

ಈ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳ ದಪ್ಪನಾಗಿದೆ.
ತಳ

ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ


ಅಡಿ, ಕೆಳಭಾಗ, ತಗ್ಗು, ಬುಡ

एखाद्या वस्तूचा बाहेरील खालचा भाग ज्यावर ती उभी राहती.

ह्या कढईचे बूड जाड आहे.
बूड

एखाद्या वस्तूचा आत दिसणारा सर्वात खालचा भाग.

उन्हाळ्यात या विहिरीचा तळ दिसायला लागतो.
ठाव, तळ

কোনো বস্তুর ভেতরের নীচের দিকের পৃষ্ঠদেশ

পেয়ালার তলায় ছাই জমেছে
তল, তলা

কোনও বস্তুর সেই নিম্নাংশ যার অবলম্বনে বস্তু দাঁড়িয়ে থাকে

এই কড়াইয়ের তলা মোটা
তলা, পায়া

அடிப்பாகம், அடிப்பகுதி

சட்டியின் அடிப்பாகம் ஓட்டை விழுந்து விட்டது.
அடிப்பகுதி, அடிப்பாகம்

ஒன்றின் மேல்பரப்பிலிருந்து கீழே உள்ள பகுதி.

மலையின் அடிப்பகுதியில் புல்வெளி அழகாக இருக்கிறது
அடிப்பகுதி, அடிவாரம், தாழ்வரை

ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ ഉള്ളില്‍ നിരപ്പായ സ്ഥലം.

മൊന്തയുടെ അടിയില്‍ ചാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അടിത്തട്ടില്‍, അടിയില്, ചുവട്ടില്

ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ അടിഭാഗം, അതിന്റെ സഹായത്താല്‍ ആവസ്തു നില്ക്കുന്നത്

ഈ ചെറിയ വാര്പ്പിന്റെ അടിഭാഗം കട്ടികൂടിയതാകുന്നു.
അടിഭാഗം, ചുവട്, മൂട്

Meaning : The lowest part of anything.

Example : They started at the bottom of the hill.


Translation in other languages :

किसी वस्तु आदि के नीचे का भाग।

इस बर्तन के तले में छेद है।
तला, तल्ला

नीचे का भाग।

दुर्घटना में उसका अधोभाग क्षतिग्रस्त हो गया।
अधोदेश, अधोभाग

ఏదైన వస్తువు యొక్క క్రింది భాగం.

ఈపాత్ర అడుగు భాగంలో రంధ్రం ఉంది.
అడుగుభాగం, కొనభాగం, చివరిభాగం

క్రిందటి ప్రదేశం

దుర్ఘటనలో తమ అడుగుభాగం నేలమట్టం అయిపోయింది.
అడుగుభాగం

ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಕೆಳಭಾಗ

ಈ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ತೂತಾಗಿದೆ.
ಅಡಿ, ಕೆಳ, ತಳ

ନିମ୍ନ ଭାଗ

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ଅଧୋଭାଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା
ଅଧୋଭାଗ, ତଳ ଭାଗ, ନିମ୍ନ ଭାଗ

କୌଣସି ବସ୍ତୁଆଦିର ତଳ ଭାଗ

ଏହି ବାସନର ତଳେ କଣା ଅଛି ମୋଚି ଜୋତାର ତଳି ବଦଳାଇଲା
ତଳ, ତଳି

एखाद्या वस्तू इत्यादीचा खालचा भाग.

ह्या भांड्याच्या बूडाला भोक आहे.
तळ, बूड

शरीराचा कमरेपासून असलेला खालचा भाग.

दुर्घटनेत त्याचा खालचा भाग निकामी झाला.
खालचा भाग

নীচের অংশ

"দুর্ঘটনায় তার অধোভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে"
অধোভাগ

কোনো বস্তুর নীচের অংশ

এই পাত্রের তলায় ছিদ্র আছেমুচী জুতোর তলাটা বদলাচ্ছিল
তলা

மேல்பகுதிக்கு மாறான பகுதி.

பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் துளை இல்லை
அடிப்பகுதி, கீழ்பகுதி

கீழ்ப்பாகம்

விபத்தில் அவன் கீழ்ப்பகுதி பாதிக்கப்பட்டது
அடிபாகம், அடிப்பகுதி, கீழ்பாகம், கீழ்ப்பகுதி

അധോഭാഗം

അപകടത്തിലവന്റെ അധോഭാഗത്തിന്‍ ക്ഷതമേറ്റു
അധോഭാഗം

ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം.

ഈ പാത്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില് പൊട്ടലുണ്ട്.
അടിത്തട്ട്, കീഴറ്റം, കീഴ്ഭാഗം

Meaning : The fleshy part of the human body that you sit on.

Example : He deserves a good kick in the butt.
Are you going to sit on your fanny and do nothing?.

Synonyms : arse, ass, backside, behind, bum, buns, butt, buttocks, can, derriere, fanny, fundament, hind end, hindquarters, keister, nates, posterior, prat, rear, rear end, rump, seat, stern, tail, tail end, tooshie, tush

Meaning : The second half of an inning. While the home team is at bat.

Synonyms : bottom of the inning

The first half of an inning. While the visiting team is at bat.

A relief pitcher took over in the top of the fifth.
top, top of the inning

Meaning : A depression forming the ground under a body of water.

Example : He searched for treasure on the ocean bed.

Synonyms : bed


Translation in other languages :

జలాశయంలోని కింది భూమి

ఈ నది అడుగు భాగం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.
అడుగుభాగం, కిందిభాగం

जलाशय के नीचे की भूमि।

इस नदी की तलहटी साफ़ दिखाई पड़ रही है।
तल, तलहटी, तली, भंडार, भण्डार

ଜଳାଶୟର ତଳ ଭୂମି

ଏହି ନଦୀର ତଳ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି
ତଳ, ତଳି

ಜಲಾಶಯದ ಕೆಳಗಿನ ಭೂಮಿ

ಈ ನದಿಯ ತಳ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಳಭಾಗ, ತಳ

जलाशयाचा आत दिसणारा सर्वात खालचा भाग.

ह्या नदीचा तळ स्पष्ट दिसायला लागला आहे.
तळ

জলাশয়ের নীচের ভূমি

এই নদীর তল স্পষ্ট দেখা যায়
তল

அடித்தளம்

நீர்நிலைகளின் அடித்தளம் தெளிவாக உள்ளது.
அடித்தளம்

ജലാശയങ്ങളുടെ താഴെത്തെ ഭൂമി

ഈ നദിയുടെ അടിത്തട്ട് വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നു
അടിത്തട്ട്

Meaning : Low-lying alluvial land near a river.

Synonyms : bottomland

Meaning : A cargo ship.

Example : They did much of their overseas trade in foreign bottoms.

Synonyms : freighter, merchant ship, merchantman

bottom   adjective

Meaning : Situated at the bottom or lowest position.

Example : The bottom drawer.


Translation in other languages :

అడుగుభాగం

ఈ తలుపు యొక్క కింద భాగం సడలిపోయింది
కింద

अवस्था, पद, स्थिति आदि के विचार से निम्न स्तर पर या नीचे होने वाला या नीचे का।

इस किवाड़ का निचला हिस्सा सड़ गया है।
अवम, निचला

ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಅವಸ್ಥೆ, ಪದ, ಸ್ಥಿತಿ

ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಮುರಿದಿದೆ. ಊರಿನ ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ.
ಕೆಳಗಿನ, ತಗ್ಗಾದ

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତଳ ଅଂଶ

ଏହି କବାଟର ନିମ୍ନ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି
ତଳ, ନିଚ, ନିମ୍ନ

खालच्या दिशेचा.

ह्या दरवाजाचा खालचा भाग खराब झाला आहे.
खालचा, खालील

নীচের

এই পাল্লার নিচের ভাগ ক্ষয়ে গেছে
নিচের

ஒட்டியபடி கீழ்பரப்பில் உள்ள பகுதி

இந்தக் கதவின் கீழ் பகுதி வீனாகிவிட்டது
கீழான, கீழ்பாகமான, கீழ்ப்பகுதியான

താഴെത്തെ.

ഈ വാതിലിന്റെ താഴയുള്ള ഭാഗം ദ്രവിച്ചു പോയി.
അടിയിലുള്ള, കീഴെയുള്ള, താഴെയുള്ള

Situated at the top or highest position.

The top shelf.
top

Located on a side.

Side fences.
The side porch.
side

Meaning : The lowest rank.

Example : Bottom member of the class.

bottom   verb

Meaning : Provide with a bottom or a seat.

Example : Bottom the chairs.

Meaning : Strike the ground, as with a ship's bottom.

Meaning : Come to understand.

Synonyms : fathom, penetrate