Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word bed from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

bed   noun

Meaning : A piece of furniture that provides a place to sleep.

Example : He sat on the edge of the bed.
The room had only a bed and chair.


Translation in other languages :

మానవుని చేత నిర్మించబడిన వస్తువు, దానిని నిద్రించేటప్పుడు ఉపయోగిస్తారు.

అతడు ఇంటికి బయట మంచం మీద పడుకొని నిద్రపోయాడు.
మంచం

ఒక విధమైన చిన్న మంచం

అమ్మ బిడ్డను చిన్న మంచంపై నిద్ర పుచ్చింది.
చిన్న మంచం, పిల్లల మంచం

నాలుగు కాళ్ళు వుండి పడుకొవడానికి ఉపయోగపడేది

అమ్మ పిల్లవాడిని మంచం మీద పడుకొబెట్టింది.
పడక, పాన్పు, మంచం

एक प्रकार की छोटी खाट।

माँ ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया।
खटोलना, खटोला

वह मानव निर्मित वस्तु जिस पर सोया जाता है।

वह घर के बाहर शय्या पर सोया हुआ था।
आस्तरण, तल्प, शय, शय्या, शैया, सज्जा, सेज

एक प्रकार की बड़ी चारपाई।

माँ ने बच्चे को पलंग पर सुला दिया।
अवस्तार, पर्यंक, पलंग, पालिक, मँझा, मंझा, मेच

ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಚಿಕ್ಕ ಮಂಚ ಅಥವಾ ಪಲಂಗ

ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದಳು.
ಚಿಕ್ಕ ಪಲಂಗ, ಚಿಕ್ಕ ಮಂಚ, ಚಿಕ್ಕ-ಪಲಂಗ, ಚಿಕ್ಕ-ಮಂಚ

ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಚಾರಣ

ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
ಪಲಂಗ, ಪಲ್ಯಂಕ, ಮಂಚ

ಮಲಗಲು ಮಾನವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೃತಕ ಹೆಣಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೆತ್ತನೆಯ ಹಾಸು

ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಪಲ್ಲಂಗ, ಮಂಚ, ಹಾಸಿಗೆ

ମାନବ ନିର୍ମିତ୍ତ ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ଶୋଇହୁଏ

ସେ ଘର ବାହାରେ ଶେଜ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା
ତଳ୍ପ, ଶଯ୍ୟା, ଶେଜ

ଏକ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଖଟ

ମା’ ପିଲାକୁ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା
ଖଟିଆ, ଖଟୁଲି

ଏକ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଖଟ

ମା’ ଛୁଆକୁ ପଲଙ୍କରେ ଶୁଆଇଦେଲା
ଖଟ, ପଲଙ୍କ

काथ्याने विणलेले छोटे पलंग किंवा छोटी खाट.

आईने बाळाला खटोलीवर झोपवले
खटोली, पलंगडी

ज्यावर झोपले जाते अशी मानवनिर्मित वस्तू.

तो घराबाहेर बिछान्यावर झोपला होता.
अंथरूण, बिछाना, शय्या

जमिनीपासून वर निजण्याचे साधन.

परीकथांमध्ये उडणारे पलंग असतात
पर्यंक, पलंग, मंचक, माचा

এক প্রকারের বড় চারপেয়ে আসবাব

মা বাচ্চাকে পালঙ্কে শুইয়ে দিলেন
পালঙ্ক

সেই মানব-নির্মিত বস্তু যাতে শোয়া হয়

তিনি ঘরের বাইরের শয্যায় শুয়ে থাকেন
শয্যা

এক ধরনের ছোটো খাট

মা বাচ্চাটিকে ছোটো খাটে শুইয়ে দিল
ছোটো খাট, দড়ির খাট, শিশুদের ঘের দেওয়া শয্যা

நான்கு கால்களைக் கொண்ட, இரும்புத் தகடு, மரப்பலகை ஆகியவற்றால் பின்னப்பட்ட செவ்வக நடுப்பகுதி உடைய, படுத்துக்கொள்வதற்கான அமைப்பு.

அவன் வீட்டிற்கு வெளியே கட்டில் மீது உறங்கினான்
கட்டில்

ஒரு வகை சிறிய கட்டில்

தாய் குழந்தையை சிறிய கட்டிலின் மீது தூங்க வைத்தாள்
சிறிய கட்டில்

நான்கு கால்கள் தாங்கப்படுவதும் இரும்பு தகடு மரப்பலகை ஆகியவற்றால் ஆன அல்லது கயிறு நாடா போன்றவற்றால் பின்னப்பட்ட செவ்வக நடுப்பகுதி உடைய படுத்துக் கொள்வதற்கான சாதனம்.

அம்மா குழந்தையை கட்டிலில் தூங்க வைத்துக் கொண்டியிருக்கிறாள்
கட்டில்

ഒരു തരം ചെറിയ കട്ടില്

അമ്മ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിലില് ഉറക്കുന്നു
തൊട്ടില്

ഒരു തരത്തിലുള്ള വലിയ കാര്പെറ്റു്‌ അല്ലെങ്കില്‍ പരവതാനി.; അമ്മ കുട്ടിയെ തൊട്ടിലില് ഉറക്കി കിടത്തി.


തൊട്ടില്

ഉറങ്ങാന് വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യ നിര്മ്മിതമായ വസ്തു.

അവന്‍ വീടിനു പുറത്ത് കിടക്കയില് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു.
കിടക്ക

Meaning : A plot of ground in which plants are growing.

Example : The gardener planted a bed of roses.

Meaning : A depression forming the ground under a body of water.

Example : He searched for treasure on the ocean bed.

Synonyms : bottom


Translation in other languages :

జలాశయంలోని కింది భూమి

ఈ నది అడుగు భాగం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.
అడుగుభాగం, కిందిభాగం

जलाशय के नीचे की भूमि।

इस नदी की तलहटी साफ़ दिखाई पड़ रही है।
तल, तलहटी, तली, भंडार, भण्डार

ଜଳାଶୟର ତଳ ଭୂମି

ଏହି ନଦୀର ତଳ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି
ତଳ, ତଳି

ಜಲಾಶಯದ ಕೆಳಗಿನ ಭೂಮಿ

ಈ ನದಿಯ ತಳ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಳಭಾಗ, ತಳ

जलाशयाचा आत दिसणारा सर्वात खालचा भाग.

ह्या नदीचा तळ स्पष्ट दिसायला लागला आहे.
तळ

জলাশয়ের নীচের ভূমি

এই নদীর তল স্পষ্ট দেখা যায়
তল

அடித்தளம்

நீர்நிலைகளின் அடித்தளம் தெளிவாக உள்ளது.
அடித்தளம்

ജലാശയങ്ങളുടെ താഴെത്തെ ഭൂമി

ഈ നദിയുടെ അടിത്തട്ട് വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നു
അടിത്തട്ട്

Meaning : (geology) a stratum of rock (especially sedimentary rock).

Example : They found a bed of sandstone.

Meaning : A stratum of ore or coal thick enough to be mined with profit.

Example : He worked in the coal beds.

Synonyms : seam

Meaning : Single thickness of usually some homogeneous substance.

Example : Slices of hard-boiled egg on a bed of spinach.

Synonyms : layer

Meaning : The flat surface of a printing press on which the type form is laid in the last stage of producing a newspaper or magazine or book etc..

Meaning : A foundation of earth or rock supporting a road or railroad track.

Example : The track bed had washed away.

bed   verb

Meaning : Furnish with a bed.

Example : The inn keeper could bed all the new arrivals.


Translation in other languages :

చలిగావున్నప్పుడు కప్పుకునేది

గ్రామస్థులు సాధువు రాత్రంతా అక్కడే గడపటం కోసం దుప్పటి ఇచ్చారు.
దుప్పటి ఇవ్వు, రగ్గుఇవ్వు

* किसी को सोने आदि के लिए बिस्तर उपलब्ध करना।

गाँववालों ने साधु को रात गुजारने के लिए बिस्तर दिया।
बिस्तर देना

କାହାରିକୁ ଶୋଇବାପାଇଁ ବିଛଣା ଯୋଗାଇଦେବା

ଗାଆଁଲୋକେ ସାଧୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ରହିବାପାଇଁ ବିଛଣା ଯୋଗାଇଦେଲେ
ବିଛଣା ଯୋଗାଇଦେବା, ବିସ୍ତର ଦେବା

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುಲು ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬು ಮುಂತಾದವುಗಲನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಹಳ್ಳಿಯವರು ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಳೆಯಲು ಹಾಸಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಡು, ಹಾಸಿಗೆ ನೀಡು

एखाद्यास झोपणे इत्यादीसाठी अंथरूण-पांघरूण उपलब्ध करून देणे.

गावकर्‍यांनी साधूला रात्र काढण्यासाठी बिछाना दिला.
बिछाना देणे

কারও শোওয়া ইত্যাদির জন্য বিছানা উপলব্ধ করা

গ্রামবাসীরা সাধুকে রাত্রি যাপনের জন্য বিছানা দিল
বিছানা দেওয়া

ஒருவருக்கு தூங்குவதற்காக படுக்கை கிடைப்பது

கிராமமக்கள் துறவிக்கு இரவு படுப்பதற்காக படுக்கை கொடுத்தான்
படுக்கை அளி, படுக்கைக்கொடு

അത്യാവശ്യത്തിനായി സ്ഥല ശരിയാക്കുക

ഗ്രാമീണർ സന്യാസിക്ക് രാത്രി കഴിച്ചു കൂടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തു
തങ്ങുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം

Meaning : Place (plants) in a prepared bed of soil.

Meaning : Put to bed.

Example : The children were bedded at ten o'clock.

Meaning : Have sexual intercourse with.

Example : This student sleeps with everyone in her dorm.
Adam knew Eve.
Were you ever intimate with this man?.

Synonyms : bang, be intimate, bonk, do it, eff, fuck, get it on, get laid, have a go at it, have intercourse, have it away, have it off, have sex, hump, jazz, know, lie with, love, make love, make out, roll in the hay, screw, sleep together, sleep with


Translation in other languages :

सम्भोग करना (गुंडों की बोली)।

तेरी लैला से कभी सटाया या नहीं?
सटाना

स्त्री के साथ पुरुष का समागम करना।

प्रजनन के लिए मैथुन क्रिया आवश्यक है।
खेलना, चोदना, पेलना, बगल गरम करना, भिड़ना, भोगना, मारना, मैथुन करना, संबंध बनाना, संभोग करना

సంబోగించు క్రియ

అతడు ప్రతి రాత్రి వేష్యతో సంబోగిస్తున్నాడు.
మిధునించు, మైదునించు, సంబోగించు

రాజిపడకపోవడం

నీ ప్రేయసి తో ఎప్పుడు కొట్లాడవు
కొట్లాడు

ସମ୍ଭୋଗ କରିବା (ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବୋଲି)

ତୋ ପ୍ରେମିକା ସହ କେବେ ରତିକରିଛୁ ନା ନାହିଁ?
ରତିକରିବା, ରମଣକରିବା, ସମ୍ଭୋଗକରିବା

ସଂଭୋଗ କରିବା

ସେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସଂଭୋଗ କରେ
ଖେଳିବା, ଚୋଦିବା, ପେଲିବା, ସଂଭୋଗ କରିବା

ಹೆಂಗಸಿನ ಜತೆ ಗಂಡಸಿನ ಸಮಾಗಮವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅವನು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಶ್ಯೆಯರ ಜೊತೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಭೋಗಿಸು, ಸಂಭೋಗ ಮಾಡು, ಸಂಭೋಗಿಸು

ಸಂವಾಹನ ಮಾಡುವ (ಗುಂಡಾಗಳ ಭಾಷೆ)

ಇಬ್ಬರು ಗೂಂಡಾಗಳು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹೊಡೆದಾಡು

एद्या व्यक्तीशी शारीरिक संबंध ठेवणे.

रवीने श्र्वेताला जबरदस्तीने संभोगले.
संभोगणे

সম্ভোগ করা (সমাজবিরোধীদের বুলি)

তোর লায়লাকে কখনও লাগিয়েছিস কী না
লাগানো

সম্ভোগ করা

সে প্রতি রাতে বেশ্যাদের সাথে সম্ভোগ করে
সম্ভোগ করা

பார்

மகேஷைப் பார்க்க மருத்துவமனைக்கு சென்றேன்.
பார்

அனுபவிக்கச் செய்வது

உன்னிடம் ஏன் லைலா எப்பொழுதுமே இணைவதில்லை?
இணை, கலவிகொள்

ഭോഗിക്കുക

നിന്റെ ലൈലയെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭോഗിച്ചൊ ഇല്ലയോ
ഭോഗിക്കുക

സംഭോഗം ചെയ്യുക.

ചില വ്യക്തികൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും മൈഥുനം ചെയ്യാറുണ്ട്.
മൈഥുനം ചെയ്യുക

Meaning : Prepare for sleep.

Example : I usually turn in at midnight.
He goes to bed at the crack of dawn.

Synonyms : crawl in, go to bed, go to sleep, hit the hay, hit the sack, kip down, retire, sack out, turn in

Get up and out of bed.

I get up at 7 A.M. every day.
They rose early.
He uprose at night.
arise, get up, rise, turn out, uprise