Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word birth from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

birth   noun

Meaning : The time when something begins (especially life).

Example : They divorced after the birth of the child.
His election signaled the birth of a new age.


Translation in other languages :

జనించే కాలం

నాకు నా కుమార్తె పుట్టినరోజు గుర్తుకు రావడంలేదు
జననకాలం, జన్మించినకాలం, పుట్టినకాలం, పుట్టినరోజు, పుట్టినసమయము

जन्म होने का समय या वह समय जब किसी का जन्म होता है।

मुझे अपनी बेटी का जन्म काल याद नहीं आ रहा है।
जन्म काल, जन्म समय, जन्म-काल, जन्मकाल

ಜನನವಾದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಜನಿಸಿದಾಗ ಆಗಿರುವ ಕಾಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಅವನ ಜನ್ಮಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ.
ಜನನ ಕಾಲ, ಜನನ ಸಮಯ, ಜನನ-ಕಾಲ, ಜನನದ ಕಾಲ, ಜನನದ ಸಮಯ, ಜನನದ-ಕಾಲ, ಜನ್ಮ ಕಾಲ, ಜನ್ಮ ಸಮಯ, ಜನ್ಮ-ಕಾಲ, ಜನ್ಮ-ಸಮಯ, ಜನ್ಮಕಾಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ

ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ବା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ

ନିଜଝିଅର ଜନ୍ମ ସମୟ ମୋର ମନେପଡ଼ୁନାହିଁ
ଜନ୍ମ କାଳ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ପ୍ରସବ କାଳ, ପ୍ରସବ ସମୟ

जन्म होण्याची वेळ.

माझी जन्मवेळ सकाळी पाच वाजताची आहे
जन्मवेळ

জন্মের সময় বা সেই সময় যখন কারও জন্ম হয়

আমার মেয়ের জন্মসময়টা আমার ঠিক মনে পড়ছে না
জন্মকাল, জন্মলগ্ন, জন্মসময়

ஒருவர் பிறந்த ஆண்டு.

எனக்கு என் குழந்தையின் பிறப்புகாலம் நினைவில்லை
ஜனக்காலம், பிறந்தகாலம்

ജന്മംകൊണ്ട സമയം അല്ലെങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും ജനിച്ച സമയം.

എനിക്കെന്റെ മകളുടെ ജനനസമയം ഓര്മ്മ വരുന്നില്ല.
ജനനസമയം, ജന്മസമയം

The time when something ends.

It was the death of all his plans.
A dying of old hopes.
death, demise, dying

Meaning : The event of being born.

Example : They celebrated the birth of their first child.

Synonyms : nascence, nascency, nativity


Translation in other languages :

అవతరించడం

కృష్ణుని యొక్క జన్మ మధురలో జరిగింది.
జన్మ, పుట్టుక

जीवन धारण करने की क्रिया या भाव।

कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था।
अवतार, जन्म, जात, पैदाइश

ಜೀವನ ತಳೆಯುವಿಕೆಯಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಭಾವ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಮಥುರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು.
ಜನುಮ, ಜನ್ಮ, ಜನ್ಮಕೊಡು, ಹುಟ್ಟಿಸು, ಹುಟ್ಟು, ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸು

ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା କ୍ରିୟା ବା ଭାବ

କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଥୁରାରେ ହୋଇଥିଲା
ଆର୍ବିଭାବ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ଜନ୍ମ, ଜାତ

गर्भाशयात विकसित झालेला जीव बाहेर येणे.

कृष्णाचा जन्म बंदीशाळेत झाला
उत्पत्ती, जनन, जन्म

জীবন ধারণ করার ক্রিয়া বা ভাব

কৃষ্ণের জন্ম মথুরাতে হয়েছিল
জন্ম

உயிர் பெறுதல்

கிருஷ்ணனின் பிறப்பு மதுராவில் நிகழ்ந்தது
ஜனனம், பிறப்பு

ജീവന്റെ ഉല്പ‌ത്തിയുടെ ആരംഭം.

കൃഷ്ണന്റെ ജനനം മധുരയിലായിരുന്നു.
അവതാരം, ആരംഭം, ആവിര്ഭാവം, ഉത്പത്തി, ഉത്ഭവം, ജനനം, തുടക്കം, പ്രാരംഭം, ഭാവം, മൂലം, ശരീരധാരണം, സൃഷ്ടി

The event of dying or departure from life.

Her death came as a terrible shock.
Upon your decease the capital will pass to your grandchildren.
death, decease, expiry

Meaning : The process of giving birth.

Synonyms : birthing, giving birth, parturition

Meaning : The kinship relation of an offspring to the parents.

Synonyms : parentage

Meaning : A baby born. An offspring.

Example : The overall rate of incidence of Down's syndrome is one in every 800 births.

birth   verb

Meaning : Cause to be born.

Example : My wife had twins yesterday!.

Synonyms : bear, deliver, give birth, have


Translation in other languages :

గర్భంలో వున్న వాళ్ళు బయటికి రావడం.

“ఆమె ఏడవ కొడుకు జన్నించిన తరువాత ఒక్కటి కూడా మంచి జరగలేదు.
ఉత్పన్నమవ్వు, జన్మించు, పుట్టు

गर्भ से बच्चा बाहर निकालना।

उसने सात बच्चे पैदा किए पर एक भी सुपात्र नहीं निकला।
उत्पन्न करना, जनना, जनमाना, जन्म देना, जन्माना, पैदा करना

ଗର୍ଭରୁ ପିଲା ପ୍ରସବ ହେବା

ସେ ସାତଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ସୁପାତ୍ର ହେଲା ନାହିଁ
ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଜନ୍ମ ଦେବା, ଜନ୍ମକରିବା, ପ୍ରସବ କରିବା

ಗರ್ಭದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರೆಗೆ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅವರು ಏಳು ಜನರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸವ ಮಾಡಿಸು, ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸು

मूल जन्माला घालणे.

तिने सात मुलांना जन्म दिला पण एक पण चांगला निघाला नाही.
जन्म देणे, प्रसवणे

গর্ভ থেকে বাচ্চা বার করা

তিনি সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন কিন্তু তারা কেউই সুপাত্র নয়
উত্পন্ন করা, জন্ম দেওয়া

பிறக்கச் செய்வது

அவன் மனைவி இரட்டைக் குழந்தைகளைப் பெற்றெடுத்தாள்.
ஈனு, சுமந்து பெறு, பிறக்கச்செய், பெற்றெடு

ഗര്ഭത്തില്നികന്ന് കുട്ടി പുറത്ത് വരിക

അവള്‍ ഏഴുമക്കളെ പെറ്റു പക്ഷേ ഒന്നുപോലും സല്പുത്രനായിത്തീര്ന്നില്ല
പെറുക, പ്രസവിക്കുക