Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word word from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

word   verb

Meaning : Put into words or an expression.

Example : He formulated his concerns to the board of trustees.

Synonyms : articulate, formulate, give voice, phrase

word   noun

Meaning : A unit of language that native speakers can identify.

Example : Words are the blocks from which sentences are made.
He hardly said ten words all morning.


Translation in other languages :

అక్షరాలు లేక వర్ణములు మొదలైనవాటితో తయారైన మరియు ముఖముతో ఉచ్చరించిన మరియు వ్రాయబడే సంకేతము.ఇది భావమును, పనిని తెలుపును

శబ్దముల సరైన కలయికతో వాక్యము తయారౌతుంది.
ధ్వని, శబ్దం

अक्षरों या वर्णों आदि से बना हुआ और मुँह से उच्चारित अथवा लिखा जानेवाला वह संकेत जो किसी भाव, कार्य या बात का बोधक होता है।

शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं।
आखर, लफ़्ज़, लफ्ज, वर्णात्मक शब्द, वर्णात्मा, शब्द

ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣଆଦିରେ ଗଠିତ ଓ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଅଥବା ଲିଖିତ ଯେଉଁ ସଂକେତ କୌଣସି ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟ, ବା କଥାର ବୋଧକ ହୁଏ

ଶବ୍ଦର ସଠିକ ସଂଯୋଜନାରେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ
ଶବ୍ଦ

ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದ

ಪದಗಳ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯವಾಗುವುದು
ಪದ, ಮಾತು, ಶಬ್ದ, ಸೊಲ್ಲು

एखाद्या वस्तूचा, कल्पनेचा दर्शक असा अक्षरसमूह.

ही संकल्पना व्यक्त करायला मला नेमका शब्द सुचत नाही.
शब्द

আক্ষর বা বর্ণ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আর মুখ দিয়ে উচ্চারিত অথবা লেখা সেই সংকেত যা হল কোনও ভাব, কার্য বা কথায় বোধক

শব্দের সঠিক সংযোজনের ফলে বাক্য তৈরি হয়
অক্ষর, শব্দ

குறிப்பிட்ட பொருளைக் கொண்டிருக்கும் ஒலி அல்லது ஒலிகளின் தொகுதி, குறிப்பிட்ட பொருளைக் கொண்டிருக்கும் எழுத்து அல்லது எழுத்துக்களின் தொகுதி.

சிறந்த சொல் கொண்டு வாக்கியம் உருவாக்கப்படுகிறது
சொல்

വായാല്‍ ഉച്ചരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു സൂചന അതു ഏതെങ്കിലും ഭാവം, കാര്യം അല്ലെങ്കില്‍ വിഷയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വാക്കുകളുടെ ഉചിതമായ യോഗത്താല്‍ വാക്യം ഉണ്ടാകുന്നു.
ഉക്തി, ഗീരു, പദം, ഭാഷിതം, ലപിതം, വചസ്സ്, വാക്ക്, വാണി

Meaning : A brief statement.

Example : He didn't say a word about it.

Meaning : Information about recent and important events.

Example : They awaited news of the outcome.

Synonyms : intelligence, news, tidings

Meaning : A verbal command for action.

Example : When I give the word, charge!.

Meaning : An exchange of views on some topic.

Example : We had a good discussion.
We had a word or two about it.

Synonyms : discussion, give-and-take


Translation in other languages :

किसी विषय पर की जाने वाली बात-चीत।

वहाँ दहेज प्रथा के ऊपर चर्चा की जा रही है।
गोष्ठी, चर्चा, चर्चा-परिचर्चा, परिचर्चा

किसी बात का विचार या विवेचन।

गोष्ठी में बेरोज़गारी के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है।
आलोड़न, विचार-विमर्श, विमर्श, सोच विचार

ఏదేని విషయములో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకొనుట.

సభలో నిరుద్యోగముపై ఆలోచనా సమీక్ష జరుగుతోంది.
ఆలోచనా సమీక్ష, మంచి చెడ్డల పరిశీలన

విషయాన్ని కొందరు కలిసి మాట్లాడటం

అక్కడ వరకట్న పద్ధతి మీద ప్రసంగం జరుగుతుంది.
ప్రసంగం

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ

ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಗೋಷ್ಠಿ, ಸಭೆ, ಸಹವಾಸ

ಯಾವುದಾರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು

ಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ, ವಿಚಾರ-ವಿಮರ್ಶೆ, ವಿಮರ್ಶೆ

କୌଣସି ବିଷୟରେ ହେଉଥିବା କଥା ବାର୍ତ୍ତା

ସେଠାରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି
ଆଲୋଚନା, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ପରିଚର୍ଚ୍ଚା, ମିଟିଙ୍ଗ, ସଂଗୋଷ୍ଠୀ

କୌଣସି କଥାର ବିଚାର କିମ୍ବା ବିବେଚନା

ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ବେରୋଜଗାରୀ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଅଛି
ଆଲୋଚନା, ବିଚାର ବିମର୍ଶ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମାଲୋଚନା

एखाद्या गोष्टीचा केलेला विचार.

सभेत बेरोजगारीवर विचारविमर्श केला जात आहे.
विचार-विमर्श, विचारविमर्श

एखाद्या विषयावर एकमेकांशी केले जाणारे संभाषण.

ते हुंडा प्रथेवर चर्चा करत आहे.
चर्चा, परिचर्चा

কোনো বিষয়ের ওপর করা আলোচনা

এখানে পণপ্রথার ওপর চর্চা করা হচ্ছে
চর্চা, মিটিঙ

কোনও কথার বিচার বা বিবেচনা

গোষ্ঠিতে বেকারির ওপর বিচার বিমর্ষ করা হচ্ছে
বিচার বিমর্ষ, ভাবনা চিন্তা

ஒரு செய்தியைபற்றி சிந்திப்பது அல்லது ஆராய்தல்

வேலையற்றவர்களின் பிரச்சினைப் பற்றி இன்று விமர்சனம் செய்து கொண்திருந்தனர்
ஆராய்தல், மீள்ப்பார்வை, விமர்சனம்

கூட்டம்,கருத்தரங்கு போன்றவற்றில் ஒரு பொருளைக் குறித்து ஒருவர் வெளியிடும் எண்ணங்களின் தொகுப்பு

அங்கே வரதட்சணை முறையைப் பற்றி கருத்துரை நடந்துக்கொண்டிருக்கிறது
கருத்தரங்கு, கருத்துரை, கலந்துரையாடல், பேச்சு, விவாதம்

ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെ കുരിച്ചുള്ള വിചിന്തനം അല്ലെങ്കില്‍ വിവേചനം

സംവാദത്തില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ച നടന്നു
ആലോചന, ചര്ച്ച, പര്യാലോചന

ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന്മേല്‍ നടത്തുന്ന സംസാരം.

അവിടെ സ്ത്രീധന നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചു ചര്ച്ച നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ചര്ച്ച്, സംവാദം

Meaning : A promise.

Example : He gave his word.

Synonyms : parole, word of honor

Meaning : A string of bits stored in computer memory.

Example : Large computers use words up to 64 bits long.

Meaning : The divine word of God. The second person in the Trinity (incarnate in Jesus).

Synonyms : logos, son

Meaning : A secret word or phrase known only to a restricted group.

Example : He forgot the password.

Synonyms : countersign, parole, password, watchword


Translation in other languages :

वह गुप्त शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, दल आदि को पता होता है और जिसकी सहायता से वह किसी कार्य आदि को कर पाता है।

पासवर्ड भूल जाने के कारण मैं अपना ई-पत्र नहीं देख सकता।
कूट-शब्द, कूटशब्द, पासवर्ड

ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦଳଆଦିର ଠିକଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦଳ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କରିପାରେ

ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୂଲିଯିବାଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ ଇମେଲ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ
ପାସୱାର୍ଡ଼

परवानगीदाखल द्यावा लागणारा शब्द.

मी परवल विसले.
परवल, परवलीचा शब्द

সেই গুপ্ত শব্দ যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি,দল ইত্যাদিরা জানে এবং যার সাহায্যে তারা কোনো কাজ ইত্যাদি করতে পারে

"পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়ার কারণে আমি নিজের ই মেল দেখতে পারিনি"
পাসওয়ার্ড

Meaning : The sacred writings of the Christian religions.

Example : He went to carry the Word to the heathen.

Synonyms : bible, book, christian bible, good book, holy scripture, holy writ, scripture, word of god


Translation in other languages :

క్రైస్తవుల ముఖ్య ధర్మగ్రంథం

జాను ప్రతిదినం బైబుల్ చదువుతాడు.
పరిశుద్దగ్రంథం, బైబిలు, బైబుల్

ईसाइयों की एक मुख्य और प्रसिद्ध धर्मपुस्तक।

जॉन प्रतिदिन बाइबिल पढ़ता है।
इंजील, इञ्जील, बाइबल, बाइबिल

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ

ଜନ୍‌ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ୍‌ ପଢ଼େ
ବାଇବେଲ୍‌

ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ

ಜಾನ್ ದಿನಾಲು ಬೈಬಲ್ಲು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ.
ಬೈಬಲ್, ಬೈಬಲ್ಲು

ख्रिस्ती लोकांचा धर्मग्रंथ.

जुना करार व नवीन करार असे बायबलचे दोन भाग आहेत.
बायबल

খ্রীস্টানদের একটা মুখ্য ও প্রসিদ্ধ ধর্মপুস্তক

জন্ প্রতিদিন বাইবেল পড়ে
বাইবেল

கிறித்துவ மதத்தின் புனிதநூல்

அவன் பைபிளை நன்கு கற்றுத் தேர்ந்தவன்.
பரிசுத்த வேதாகமம், பைபிள், வேதநூல், வேதாகமம்

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദപുസ്തകം.

ജാന്‍ ദിവസവും ബൈബിള്‍ വായിക്കുന്നു.
ബൈബിള്