Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word vituperation from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

vituperation   noun

Meaning : Abusive or venomous language used to express blame or censure or bitter deep-seated ill will.

Synonyms : invective, vitriol


Translation in other languages :

కోపంతో కూడిన విమర్శ.

చెడుమాటలు మాట్లాడరాదు
చెడుమాటలు, చెడ్డమాటలు, తిట్లు, శాపాలు

ఉన్నది ఉన్నట్లుగా లేక కల్పించి చెడుగా లేక దోషపూర్ణముగా మాట్లాడే క్రియ.

మనము ఎవరిని కూడా నిందించరాదు
అపకీర్తి, అపవాదము, చెడుమాట, నింద

అప్రియమైన మాటలు

ప్రతిపక్షం నేత అధికారపక్షం గూర్చి ఘోరంగామాట్లడుతున్నాడు.
కఠినంగామాట్లడుట, ఘోరంగామాట్లాడుట, చెడుఉపన్యాసంచేయుట, చెడువాఖ్యానంచేయుట

किसी की वास्तविक या कल्पित बुराई या दोष बतलाने की क्रिया।

हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए।
अपभाषण, अपमर्श, अपवाचा, अपवाद, अभिषंग, अभिषङ्ग, अवध्वंस, अस्तुति, आक्षेप, उपक्रोश, टीका-टिप्पणी, निंदा, निन्दा, बदगोई, बुराई, वाच्यता, शाबर

ऐसा शब्द जो व्याकरण या वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध न हो।

भाषा की परीक्षा में अपशब्द के लिए अंक काटे जाते हैं।
अपशब्द, अशुद्ध शब्द

अप्रिय या बुरा लगने वाला भाषण।

विपक्षी दल का नेता सत्ता पक्ष के प्रति कटु भाषण कर रहा था।
कटु भाषण, कुभाषण

ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಕಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಟು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿಸಿದರು.
ಕಟು ಭಾಷಣ

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ನೀಚತನ ಅಥವಾ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವುದು

ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಟೀಕಿಸ ಬಾರದು.
ಅಪವಾದ, ಅವಗುಣ, ಆಕ್ಷೇಪ, ಕೆಡಕು, ಚಾಡಿ, ಟೀಕೆ, ಟೀಕೆ-ಟಿಪ್ಪಣಿ, ನಿಂದನೆ, ನಿಂದೆ ಮಾಡುವ, ನೀಚತನ

ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಕೋಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು

ಬೈಗುಳ ಬಳಸಿ ನಿಂದಿಸುವುದು ತಪ್ಪು.
ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು, ದೂಷಣೆ, ನಿಂದನೆ, ಬಯ್ಯುವಿಕೆ, ಬೈಗುಳ

ଅପ୍ରିୟ ବା ଖରାପ ଲାଗିବା ଭାଷଣ

ବିପକ୍ଷ ଦଳର ନେତା କ୍ଷମତାସୀନ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି କଟୂଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ
କଟୂଭାଷଣ

କାହାର ବାସ୍ତବିକ ବା କଳ୍ପିତ ତ୍ରୁଟି ବା ଦୋଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଆମେ କାହାରି ବି ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ
ଅପନିନ୍ଦା, ଅପବାଦ, ନିନ୍ଦା

ଏପରି ଶବ୍ଦ ବା ବଚନ ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବା ଶୁଣିବାବାଲାଙ୍କୁ ଖରପ ଲାଗେ

ଅପଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ
ଅପଶବ୍ଦ, କୁବଚନ, ଖରାପକଥା, ଦୁରାଳାପ

उद्धट, वाईट किंवा कठोर शब्द.

मोठ्यांनी लहानांसमोर अपशब्द वापरू नये.
अपभाषण, अपशब्द, कुबोल, कुशब्द, दुरूक्ती, दुर्वचन

दुसर्‍याचे दोष सांगण्याची वा दुसर्‍याविषयी वाईट बोलण्याची क्रिया.

कुणाची ही निंदा करू नयेत.
कुटाली, दोषवर्णन, निंदा, निंदानालस्ती, निर्भर्त्सना

अप्रिय किंवा दुःखी करणारे भाषण.

विपक्षी दलाचा नेता सत्ता पक्षाबद्दल कटू भाषण करत होता.
कटू भाषण

অপ্রিয় বা খারাপ লাগা ভাষণ

বিপক্ষ দলের নেতা শাসক দলের প্রতি কটু ভাষণ দিচ্ছিল
কটু ভাষণ, কুভাষণ

এমন শব্দ বা বচন যা শুদ্ধ নয় বা যা শুনলে শ্রোতার খারাপ লাগে

কুবচন ব্যবহার করা উচিত নয়
অপশব্দ, কুবচন, খারাপ কথা, দুরালাপ, দুরুক্তি

কারও বাস্তবিক বা কল্পিত পরচর্চা বা দোষ বলার ক্রিয়া

আমাদের কারও নিন্দা করা উচিত নয়
অস্তুতি, আক্ষেপ, টীকা-টিপ্পনি, নিন্দা, পরচর্চা

கெட்டவிதமாக கூறப்படும் ஒரு கூற்று

எதிர்க்கட்சி தலைவன் ஆட்சியிலுள்ள கட்சி மீது கடும்விமர்சனம் செய்துக் கொண்டிருக்கிறார்
கடுமையான விமர்சனம், கடும்விமர்சனம்

ஒருவரை அவமதிக்கும் அல்லது கேலி செய்யும் செயல்.

நாம் எவரையும் இகழ்ச்சி செய்யக் கூடாது
இகழ்ச்சி

திட்டுவதற்கு மட்டும் பயன்படுத்துகிற சொல்லத் தகாத ஆபாசமான வார்த்தை.

கெட்டவார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது
கெட்டபேச்சி, கெட்டபேச்சு, கெட்டவார்த்தை, தீயச்சொல், தீயபேச்சி, தீயபேச்சு, தீயவார்த்தை

ആരുടെയെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള അല്ലെങ്കില് കല്പിച്ച് ചീത്ത അല്ലെങ്കില്‍ തിന്മ പറയുക.

നാം ആരെയും നിന്ദിക്കരുത്.
അവമാനിക്കുക, ആക്ഷേപിക്കുക, നിന്ദിക്കുക

അപ്രിയം തോന്നിക്കുന്ന സംസാരം.

പ്രതിപക്ഷത്തിലെ നേതാവ് ഭരണപക്ഷത്തെ കുറിച്ചു കടുത്ത സംസാരമാണ് നടത്തിയത്.
കടുത്ത സംസാരം, കടുത്തഭാഷയിലുള്ള സംസാരം

സഭ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കില്‍ കേട്ടാല്‍ കൊള്ളാത്തതരം ശബ്ദം അല്ലെങ്കില്‍ വാ‍ക്യം.

തെറി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്.
അപശബ്ദം, അശ്ലീലം, അസഭ്യം, ചീത്തപറച്ചില്, തെറി