Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word thread from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

thread   verb

Meaning : To move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course.

Example : The river winds through the hills.
The path meanders through the vineyards.
Sometimes, the gout wanders through the entire body.

Synonyms : meander, wander, weave, wind

Meaning : Pass a thread through.

Example : Thread a needle.


Translation in other languages :

सुई के छेद या नाके में तागा आदि डालना।

थैली सीने के लिए वह सुई में धागा पिरो रही है।
पिरोना, पिरोहना

సూదికి దారాన్ని జతచేయడం

సంచిని కుట్టడానికి అతడు సూదిలో దారం ఎక్కించాడు.
ఎక్కించు, జతచేయు, జోడించు

ଛୁଞ୍ଚିକଣାରେ ସୁତା ଆଦି ଭର୍ତ୍ତିକରିବା

ଥଳିଟି ସିଲେଇ କରିବାପାଇଁ ସେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୁତା ପୁରାଉଛି
ପୁରାଇବା, ପୁରେଇବା, ଭର୍ତ୍ତିକରିବା

ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಾರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು

ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಜಿಗೆ ದಾರವನ್ನು ಪೋಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಪೋಣಿಸು

सुईच्या नाकातून धाग इत्यादी पार करणे.

पिशवी शिवण्याकरिता ती सुईत धागा ओवत आहे.
ओवणे

সুঁচের ফাঁকে সুতো পড়ানো

থলি সেলাই করার জন্য সুচে সুতো পড়াচ্ছে
সুতো পড়ানো

நூல், கம்பி போன்றவற்றை ஒன்றில் இணைப்பதற்காக நுழைத்தல்.

ஷீலா ஊசியில் நூலை கோர்த்தாள்
கோர்க்க

സൂചിയുടെ സുഷിരത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മൂക്കില്‍ നൂല്‌ മുതലായവ ഇടുക.

സഞ്ചി തയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവന്‍ സൂചിയില്‍ നൂല്‌ കോർത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
കോർക്കുക

Meaning : Remove facial hair by tying a fine string around it and pulling at the string.

Example : She had her eyebrows threaded.

Meaning : Pass through or into.

Example : Thread tape.
Thread film.

Meaning : Thread on or as if on a string.

Example : String pearls on a string.
The child drew glass beads on a string.
Thread dried cranberries.

Synonyms : draw, string


Translation in other languages :

सूत, तागे आदि में कुछ डालना।

मालती रंग-बिरंगे फूलों की एक माला गूथ रही है।
गूँथना, गूंथना, गूथना, नाँधना, नाधना, पिरोना, पिरोहना, पोहना

దారముతో బెజ్జమువేసి కూర్చు క్రియ.

మాలతి రంగు-రంగుల పూలమాల కుట్టుతున్నది.
అల్లు, కుట్టు, గుచ్చు

ସୁତା ଆଦିରେ କିଛି ରଖିବା

ମାଳତୀ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଫୁଲର ଏକ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛି
ଗୁନ୍ଥିବା

ದಾರ, ನೂಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟು

ಮಾಲತಿಯು ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಕಟ್ಟು ಹೆಣೆ

धागा, दोरा इत्यादीच्या साहाय्याने एकत्र माळेत आणणे.

तिने माळेत सोन्याचे मणी ओवले.
ओवणे, गुंफणे

সুতায় কিছু পরানো

মালতী রঙ-বেরঙের ফুল দিয়ে একটি মালা গাঁথছে
গাঁথা, গ্রন্থন করা

மணி, காசு, பூ போன்றவற்றை நூல், கம்பி முதலியவற்றைக் கொண்டு தொடராக இணைத்தல்.

மாலதி பூக்களை மாலை செய்ய கோர்த்துக் கொண்டிருந்தாள்
கோ, கோர், தொடுத்தல்

നൂല്‍, നാര്‍ എന്നിവയി എന്തെങ്കിലും ഇടുക

മാലതി പലനിറത്തിലുള്ള പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് ഒരു മാല കോര്ത്തുു
കോര്ക്കു ക

thread   noun

Meaning : A fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or nylon etc.) used in sewing and weaving.

Synonyms : yarn


Translation in other languages :

దూదిని వడికితె వచ్చేది

ఈ చీర పట్టుదారంతో తయారు చేసింది.
దారం, నూలు, నూలుదారం

रुई, रेशम आदि का वह लंबा रूप जो बटने से तैयार होता है।

यह साड़ी रेशमी धागे से बनी हुई है।
डोर, डोरा, तंतु, तंत्र, तन्तु, तन्त्र, तागा, धागा, सूत, सूता, सूत्र

ତୁଳା, ରେଶମଆଦିର ସେହି ଲମ୍ବା ରୂପ ଯାହା ବୁଣିବାପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ

ଏହି ଶାଢ଼ୀ ରେଶମୀ ସୂତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି
ତନ୍ତୁ, ସୂତା, ସୂତ୍ର

ಹತ್ತಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನೇಯುದು ಉದ್ದ ದಾರಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವರು

ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ದಾರದಿಂದ ನೇದು ಮಾಡಿರುವರು
ದಾರ, ನೂಲು

कापसापासून वळलेली बारीक, लांब आकाराची, पिळदार वस्तू.

तिने सुईत दोरा ओवला.
दोरा, धागा, सूत

তুলো, রেশম প্রভৃতির লম্বা রূপ যা পাকিয়ে তৈরী করা হয়

এই শাড়িটি রেশমের সুতো দিয়ে তৈরী
তন্তু, সুতা, সুতো

பஞ்சு, கம்பளி, முதலியவற்றை திரித்துத் தயாரிக்கபடும் மெல்லிய இழை.

நூலால் பட்டம் விடு
சரடு, நூல், புரி

പരുത്തി, പട്ടു്‌ തുടങ്ങിയവയുടെ നീളത്തിലുള്ള മെടഞ്ഞു തൈയ്യാറായരൂപം; ഈ സാരി പട്ടിന്റെ നൂലുകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയതാണു.


അംശു, ഇഴ, നൂലു്

Meaning : Any long object resembling a thin line.

Example : A mere ribbon of land.
The lighted ribbon of traffic.
From the air the road was a grey thread.
A thread of smoke climbed upward.

Synonyms : ribbon

Meaning : The connections that link the various parts of an event or argument together.

Example : I couldn't follow his train of thought.
He lost the thread of his argument.

Synonyms : train of thought

Meaning : The raised helical rib going around a screw.

Synonyms : screw thread


Translation in other languages :

पेच आदि में बना हुआ गोलाकार घुमाव।

पेच की चूड़ी के कारण ही पेच किसी वस्तु में आसानी से लग जाता है।
चूड़ी

ସ୍କୃ ଆଦିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଲାକାର ମୋଡ

ପେଚ ଥିବାରୁ ହିଁ ସ୍କୃ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସହଜରେ ଲାଗି ଯାଏ
ପେଂଚ, ପେଚ, ପେଞ୍ଚ

स्क्रूचा फेरा.

स्क्रूचे पीळ ह्या फिरकीत बसव.
आटा, पीळ, पेंच, मळसूत्र, वेढा

প্যাঁচে বানানো গোলাকার খাঁজ

"প্যাঁচের চুড়ির কারণে কোনও বস্তুতে তা সহজে লেগে যায়।"
প্যাঁচের চুড়ি

தோடு, மூக்குத்தி போன்றவற்றில் திருகி உட்செலுத்தும் சிறு கம்பி போன்ற ஆணி.

திருகாணி இல்லாத காரணத்தால் அந்த தோடு கீழே விழுந்தது
திருகாணி

തിരുകാണി മുതലായവയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വളവ്.

പിരി കാരണം എല്ലാ വസ്‌തുക്കളിലും തിരുകാണി എളുപ്പത്തില് ഇടാന്‍ പറ്റുന്നു.
പിരി