Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word subordinate from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

subordinate   noun

Meaning : An assistant subject to the authority or control of another.

Synonyms : foot soldier, subsidiary, underling


Translation in other languages :

ఎవరి ఆధీనంలోనైనా పనిచేసేవాడు

అతడు తన ఆధారపడే తత్వంలో సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు.
ఆధీనత్వం, ఇతరులపై ఆధారపడే తత్వం

वह कर्मचारी जो किसी के अधीन हो।

वे अपने मातहतों को खुश रखते हैं।
अधीनस्थ कर्मचारी, मातहत

କାହାରି ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ

ସେ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତି
ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ

ಆ ಕೆಲಸಗಾರನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವನು

ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕರ್ಮಚಾರಿ, ಕೆಲಸಗಾರ, ಚಾಕರಿ ಮಾಡುವವ, ನೌಕರ, ಸೇವಕ

एखाद्याच्या अधीन काम करणारा अधिकारी.

तो आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना नेहमी खूश ठेवतो.
हाताखालचा अधिकारी

যে কর্মচারি অন্য কারও অধিনে কাজ করে

"সে তার অধিনস্থ কর্মচারিদের খুশি রাখে"
অধিনস্থ কর্মচারি

ஒருவரின் கீழ் இருக்கும் ஒரு பணியாள்

அவர் தன்னுடைய கீழ்நிலை பணியாளர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருந்தார்
கடைநிலை ஊழியன், கீழ்நிலை பணியாளர்

കീഴ് ജീവനക്കാരന്

അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്റെ കീഴ്ജീവനക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും
കീഴ്ജീവനക്കാരന്

Meaning : A word that is more specific than a given word.

Synonyms : hyponym, subordinate word


Translation in other languages :

-సామాన్యం కంటే లేదా ఉండవలసిన దాని కంటే తక్కువ దృష్టిని కలిగింపజేసే శబ్ధం.

కారు మరియు వాహనాలకు అధోవాచకత ఉంటుంది.
అధోవాచకత, తక్కువ శబ్ధం

वह शब्द जो किसी दिए गए शब्द के संबंध की दृष्टि से कम व्यापक या संकीर्ण हो।

कार और वाहन में कार अधोवाचक है।
अधःवाचक, अधःवाचक शब्द, अधोवाचक, अधोवाचक शब्द

ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବ୍ୟାପକ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ

କାର୍ ଓ ବାହନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ ଅଧୋବାଚକ ଶବ୍ଦ
ଅଧୋବାଚକ, ଅଧୋବାଚକ ଶବ୍ଦ

ತನ್ನ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವರ್ತಿಯಾದ ಪದೀಮವೊಂದರ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆ ಪದೀಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದೀಮ

ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ಎಂಬ ಪದೀಮಗಳಲ್ಲಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ಕೆಳಗಣ ಪದೀಮವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಂಬಂಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೂವು ಎಂಬ ಪದೀಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ.
ಅಧೀನತ್ವಸೂಚಕ ಪದೀಮ, ಅಧೀನತ್ವಸೂಚಕ-ಪದೀಮ, ಕೆಳಗಣ ಪದೀಮ, ಕೆಳಗಣ-ಪದೀಮ

दिलेल्या शब्दाच्या संबंधाच्या दृष्टीने कमी व्यापक असलेला शब्द.

मोटार आणि वाहन ह्यांत मोटार अधोवाची शब्द आहे.
अधोवाची, अधोवाची शब्द

সেই শব্দ যার অর্থ কোনো প্রদত্ত শব্দের তুলনায় কম ব্যাপক বা সংকীর্ণ হয়

মোটরগাড়ী এবং বাহনের মধ্যে মোটরগাড়ী অধোবাচক
অধোবাচক শব্দ

ஏதாவது ஒரு சொல்லில் கொடுக்கப்பட்டச் சொல் தொடர்பான நோக்கத்தில் குறுகி இருப்பது

கார் என்ற சொல்லில் வாகனம் என்பது துணைநிலைச் சொல்
துணைநிலைச்சொல்

subordinate   verb

Meaning : Rank or order as less important or consider of less value.

Example : Art is sometimes subordinated to Science in these schools.

Meaning : Make subordinate, dependent, or subservient.

Example : Our wishes have to be subordinated to that of our ruler.

Synonyms : subdue

subordinate   adjective

Meaning : Lower in rank or importance.

Synonyms : low-level

Exercising influence or control.

Television plays a dominant role in molding public opinion.
The dominant partner in the marriage.
dominant

Meaning : Subject or submissive to authority or the control of another.

Example : A subordinate kingdom.


Translation in other languages :

వేరొకరి వశములో ఉన్న.

భారతదేశము చాలా సంవత్సరాలవరకు ఆంగ్లేయుల స్వాధీనములో ఉండెను.
స్వాధీనములో ఉన్న

जो किसी के वश में हो।

भारत बहुत समय तक अंग्रेजों के अधीन था।
अधीन, आधीन

ಬೇರೆಯವರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ

ಭಾರತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು
ಅಧೀನ

ଯେ କାହାରି ବଶରେ ଅଛି

ଭାରତ ବହୁତ ଦିନଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା
ଅଧୀନ, ଅନୁଗତ, ଆୟତ୍ତ

ताब्यात असलेला.

प्रत्येक संस्कृती आपल्या आधीन सदस्यांवर सर्वसामान्य प्रभाव पाडत असते.
अधीन, आधीन

যে কারও বশে রয়েছে

ভারত দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইংরেজদের অধীণস্থ ছিল
অধীণস্থ

யாருடைய பிடியிலாவது இருப்பது

இந்தியா ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்க நிலையில் இருந்தது.
ஆதிக்க, பிடியில்

മറ്റൊരാളുടെ വശത്തിലകപ്പെട്ട

ഭാരതം വളരെക്കാലം ബ്രിട്ടിഷ്ക്കാര്ക്ക് അധീനമായിരുന്നു
അധീനത, അധീനമായ

Not submissive to authority.

A history of insubordinate behavior.
Insubordinate boys.
insubordinate

Meaning : (of a clause) unable to stand alone syntactically as a complete sentence.

Example : A subordinate (or dependent) clause functions as a noun or adjective or adverb within a sentence.

Synonyms : dependent


Translation in other languages :

जो वाक्य रचना की दृष्टि से अपूर्ण हो।

यौगिक वाक्य में एक या कई गौण उपवाक्य हो सकते हैं।
गौण

ప్రదానం కానిది

సమాసపద వాక్యాల్లో ఏదైనా ఒక అప్రదానమైన వాక్యం వుంటుంది.
అప్రదానమైన

ಯಾವುದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೋ

ಎರಡು ಶಬ್ಧಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೌಣ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗೌಣ

ଯାହା ବାକ୍ୟ ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ

ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବା କେତେକ ଗୌଣ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ
ଅପ୍ରଧାନ, ଗୌଣ

যে বাক্য রচনার দিক থেকে অসম্পূর্ণ

যৌগিক বাক্যে এক বা অনেক গৌণ উপবাক্য হতে পারে
গৌণ

வாக்கிய படைப்பின் நோக்கத்தில் முழுமையில்லாத

இணைப்பு வாக்கியத்தில் ஒன்று அல்லது சில துணை வாக்கியங்களை இணைக்கப்படுகின்றன
துணை

അപ്രധാനമായ

ചില വാക്യത്തിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ അപ്രധാനമായ വാക്യമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു
അപ്രധാനമായ

(of a clause) capable of standing syntactically alone as a complete sentence.

The main (or independent) clause in a complex sentence has at least a subject and a verb.
independent, main