Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word stupid from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

stupid   noun

Meaning : A person who is not very bright.

Example : The economy, stupid!.

Synonyms : dolt, dullard, pillock, poor fish, pudden-head, pudding head, stupe, stupid person

stupid   adjective

Meaning : Lacking or marked by lack of intellectual acuity.


Translation in other languages :

తెలిసినా కూడా మూర్ఖంగా ప్రవర్తించు

శ్యాం ఒక మూర్ఖుడు, అతనికి అన్నీ తెలిసినా కూడా ప్రభావం ఏమీ ఉండదు
మాట విననివాడైన, మూర్ఖుడైన, మొండివాడైన

जो बहुत समझाने पर भी न समझे और मूर्खता करता चले।

खरदिमाग श्याम को समझाने का कोई फायदा नहीं।
खरदिमाग, खरदिमाग़

ବହୁତ ବୁଝାଇଲା ପରେ ବି ଯେ ନ ବୁଝେ ଓ ମୂର୍ଖାମୀ କରିଚାଲେ

ଶ୍ୟାମ ଉଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ବୁଝାଇଲେ ବି ତା’ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ
ଅବୁଝାମଣା, ଉଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ

ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದರು ಕೇಳದೆ ಇರುವರೋ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೋ

ಶ್ಯಾಮ್ ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ದಡ್ಡ, ದಡ್ಡನಾದ, ದಡ್ಡನಾದಂತ, ದಡ್ಡನಾದಂತಹ, ಪೆದ್ದ, ಪೆದ್ದನಾದ, ಪೆದ್ದನಾದಂತ, ಪೆದ್ದನಾದಂತಹ, ಮಂಕ, ಮಂಕನಾದ, ಮಂಕನಾದಂತ, ಮಂಕನಾದಂತಹ, ಮೂರ್ಖ, ಮೂರ್ಖನಾದ, ಮೂರ್ಖನಾದಂತ, ಮೂರ್ಖನಾದಂತಹ, ಹೆಡ್ಡ, ಹೆಡ್ಡನಾದ, ಹೆಡ್ಡನಾದಂತ, ಹೆಡ್ಡನಾದಂತಹ

खूप समजावून सांगितले तरी न समजणारा.

श्याम अगदी ठोंब्या आहे, कितीही सांगितले तरी काहीच परीणाम होत नाही.
ठोंब्या, ठोम्या, बिनडोक

যে অনেক বোঝালেও বোঝে না আর মূর্খতা করেই চলে

শ্যাম খাটোবুদ্ধির, তার উপর বোঝানোর কোনো প্রভাব পড়বে না
খাটোবুদ্ধির

எதையும் அறிந்துகொள்ளாமல் இருப்பது மற்றும் முட்டாள்தன்மையுடன் நடப்பது

சியாம் அறிவற்ற நபராக இருக்கிறான், அவனுக்கு புரியவைத்து எந்த பலனும் இல்லை
அறிவற்ற, அறிவில்லாத, அறிவீனமான, முட்டாளான

ഏതൊരുവനാണോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടും മനസ്സിലാകാത്തവന്

ശ്യാമിന് എത്ര പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാന് ശ്രമിച്ചിട്ടും അവന് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത തിനാല് അത് മനസ്സിലാക്കുവാന് സാധിക്കുന്നില്ല
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത

Showing mental alertness and calculation and resourcefulness.

smart

Meaning : In a state of mental numbness especially as resulting from shock.

Example : He had a dazed expression on his face.
Lay semiconscious, stunned (or stupefied) by the blow.
Was stupid from fatigue.

Synonyms : dazed, stunned, stupefied


Translation in other languages :

భయముతో నిశ్శబ్దమగు

ప్రియాంక పామును చూస్తూనే ముడుచుకుపోయింది
అచేతనమైన, ముడుచుకొనిన

పెద్ద తెలివి తక్కువవాడు

అతనికి ఈ పని అప్పజెప్పకండి ఎందుకంటే అతను మహామూర్ఖుడు
గొప్ప మూర్ఖుడు, బుద్దిహీనుడు, మహామూర్ఖుడు


जो बहुत बड़ा मूर्ख या नासमझ हो।

पंडितों ने महामूर्ख कालीदास का विवाह विद्योत्मा से करा दिया।
उसे यह काम मत सौंपो,वह महामूर्ख है।
उल्लू का पट्ठा, खूसट, गंडमूर्ख, गण्डमूर्ख, जड़ मूर्ख, निपट गँवार, बुद्धि का भसुर, महामूर्ख, मिट्टी का घोंघा, वज्र मूर्ख, वज्रधी

ಅತೀ ಪದ್ದ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖ

ಪಂಡಿತರು ಮಹಾಮೂರ್ಖ ಕಾಳಿದಾಸನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು.ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡ, ಅವನೊಬ್ಬ ಮಹಾಮೂರ್ಖ.
ಅತಿಮೂರ್ಖ, ಅತಿಮೂರ್ಖನಾದ, ಅತಿಮೂರ್ಖನಾದಂತ, ಅತಿಮೂರ್ಖನಾದಂತಹ, ಮಹಾಮೂರ್ಖ, ಮಹಾಮೂರ್ಖನಾದ, ಮಹಾಮೂರ್ಖನಾದಂತ, ಮಹಾಮೂರ್ಖನಾದಂತಹ

ಭಯದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರುವ

ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಳು.
ಜಡವಾಗಿ, ಬೆರಗಾಗಿ, ಮಾತಿಲ್ಲದೆ, ಮೌನವಾಗಿ, ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ

ଡରରେ ଚୁପ

ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାପକୁ ଦେଖି ଜଡ଼ ହୋଇଗଲା
ଅବାକ୍‌, ଆବାକାବା, ଜଡ଼, ନିର୍ବାକ୍‌

ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ବା ଅବୁଝା

ପଣ୍ଡିତମାନେ ମହାମୁର୍ଖ କାଳିଦାସର ବିବାହ ବିଦ୍ୟୋତ୍ମା ସହିତ କରାଇ ଦେଲେ ତାକୁ ସେ କାମ ଦିଅନାହିଁ, ସେ ମହାମୂର୍ଖ
ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ, ମହାମୂର୍ଖ, ମୂର୍ଖ

भीती वाटून गप्प झालेला.

साप बघितल्यावर ती सुन्न झाली.
सुन्न

अतिशय मूर्ख असलेला.

पंडीतांना महामूर्ख कालीदासाचा विवाह विद्योत्माशी लावून दिला.
महामूर्ख, मूर्खशिरोमणी, शंख

ভয়ে চুপ

প্রিয়াঙ্কা সাপ দেখেই সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল
সংজ্ঞাশূণ্য, সংজ্ঞাহীন

যে অনেক বড়ো মূর্খ

পণ্ডিতরা মহামূর্খ কালীদাসের বিবাহ বিদ্যোত্মার সঙ্গে করিয়েছেনও মহামূর্খ,ওকে এই কাজ করার দায়িত্ব দিও না
নিপাট মুর্খ, মহামূর্খ

ஒன்றுமே தெரியாதவன்

இந்த வேலையை அவனிடம் ஒப்படைக்காதே அவன் மகா முட்டாள் தன்மையுள்ளவன்.
மகாமுட்டாள்

வாயடைத்து

நான் பாம்பைக் கண்டவுடன் வாயடைத்துப் போனேன்.
வாயடைத்து

ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയാത്തവന് അല്ലെങ്കില്പമ്പര വിഡ്ഢി

പണ്ഡിതന്മാര് പമ്പര വിഡ്ഢിയായകാളിദാസന്റെ വിവാഹം വിദ്യോത്മാവുമായിട്ട് നടത്തി അവനെ ഈ ജോലി ഏല്പ്പിക്കരുത്, അവന് പമ്പര വിഡ്ഢിയാണ്
പമ്പരവിഡ്ഢി, മഹാമഠയന്, മൂഢന്

ഭയത്താല്‍ നിശബ്ദമായ

പ്രിയങ്ക പാമ്പിനെ കണ്ടതും സ്തബ്ധയായിപോയി.
നിശ്ചേഷ്ടയായ, പകച്ചുപോയ, സ്തബ്ധയായ

Meaning : Lacking intelligence.

Example : A dull job with lazy and unintelligent co-workers.

Synonyms : unintelligent


Translation in other languages :

जिसे बुद्धि न हो या बहुत कम हो या जो मूर्खतापूर्ण आचरण करता हो।

मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए।
अंध, अचतुर, अचेत, अज्ञान, अज्ञानी, अनसमझ, अन्ध, अपंडित, अबुझ, अबुध, अबूझ, अबोध, अयाना, अरभक, अर्भक, अल्पबुद्धि, अविचक्षण, अविद, अविद्य, अविद्वान, अविबुध, अहमक, अहमक़, उजड्ड, उजबक, गँवार, गंवार, गबरगंड, गावदी, घनचक्कर, घामड़, घोंघा, चंडूल, चभोक, चुगद, चुग़द, चूतिया, जड़, जड़मति, जाहिल, ना-लायाक, नादान, नालायक, नासमझ, निर्बुद्धि, पामर, पोंगा, बकलोल, बाँगड़ू, बावरा, बावला, बिलल्ला, बुद्धिहीन, बुद्धू, बुधंगड़, बेअकल, बेअक़ल, बेअक़्ल, बेअक्ल, बेवकूफ, बेवकूफ़, बेसमझ, बोदा, बोद्दा, बोबा, भकुआ, भकुवा, भुच्च, भुच्चड़, भोंदू, मंद, मतिहीन, मन्द, माठू, मुग्धमति, मुहिर, मूढ़, मूढ़मति, मूढ़ात्मा, मूरख, मूर्ख, मूसर, मूसरचंद, मूसरचन्द, मूसलचंद, मूसलचन्द, लघुमति, शीन

అతడికి బుద్ధి లేదు లేదా బుద్ధి చాలా తక్కువ.

మూర్ఖ ప్రజలతో వాదవివాదాలు చేయకూడదు.
అర్భకుడు, బుద్ధిహీనుడు, మంకుబోతు, ముష్కరుడు, మూర్ఖుడు, మొద్దడు, శుంఠ, శుంఠుడు

ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବା ବହୁତ କମ୍‌ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି

ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ
ଅବୋଧ, ଅଳ୍ପବୁଦ୍ଧି, ପାମର, ମୂର୍ଖ, ମୂଢ଼

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು

ಮೂರ್ಖರ ಜತೆ ವಾದಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ.
ಅಚತುರ, ಅಚತುರನಾದ, ಅಚತುರನಾದಂತ, ಅಚತುರನಾದಂತಹ, ಅಚತುರರ, ಅಜ್ಞಾನಿಯ, ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ, ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತ, ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ, ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತ, ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತಹ, ಅರಿವಿಲ್ಲದವರ, ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿ, ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯ, ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯಂತ, ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯಂತಹ, ಅಶಿಕ್ಷಿತರ, ಅಶಿಕ್ಷಿತರಂತ, ಅಶಿಕ್ಷಿತರಂತಹ, ಗಮಾರ, ಗಮಾರನಾದ, ಗಮಾರನಾದಂತ, ಗಮಾರನಾದಂತಹ, ಜ್ಞಾನಯಿಲ್ಲದವರ, ಜ್ಞಾನಿವಿಲ್ಲದಂತ, ಜ್ಞಾನಿವಿಲ್ಲದಂತಹ, ತಿಳಿಯದವನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ, ದಡ್ಡರ, ದಡ್ಡರಂತ, ದಡ್ಡರಂತಹ, ಪಾಮರ, ಪಾಮರನಾದ, ಪಾಮರನಾದಂತ, ಪಾಮರನಾದಂತಹ, ಪೆದ್ದನಾದ, ಪೆದ್ದನಾದಂತ, ಪೆದ್ದನಾದಂತಹ, ಪೆದ್ದರ, ಪೆದ್ದರಂತ, ಪೆದ್ದರಂತಹ, ಪೆದ್ದರು, ಬಂಡರ, ಬಂಡರಂತ, ಬಂಡರಂತಹ, ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದಂತ, ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದಂತಹ, ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವರ, ಬುದ್ಧಿಹೀನ, ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾದ, ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾದಂತ, ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾದಂತಹ, ಬೇಕೂಫ್, ಬೇಕೂಫ್ ಆದ, ಬೇಕೂಫ್ ಆದಂತ, ಬೇಕೂಫ್ ಆದಂತಹ, ಮಂದಬುದ್ಧಿ, ಮಂದಬುದ್ಧಿಯ, ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಂತ, ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಂತಹ, ಮತಿಹೀನ, ಮತಿಹೀನಾದ, ಮತಿಹೀನಾದಂತ, ಮತಿಹೀನಾದಂತಹ, ಮೂಡಮತಿ, ಮೂಡಮತಿಯ, ಮೂಡಮತಿಯಂತ, ಮೂಡಮತಿಯಂತಹ, ಮೂಢನಾದ, ಮೂಢನಾದಂತ, ಮೂಢನಾದಂತಹ, ಮೂರ್ಖರಾದ, ಮೂರ್ಖರಾದಂತ, ಮೂರ್ಖರಾದಂತಹ, ಮೂರ್ಖರು, ಹುಂಬನ, ಹುಂಬನಂತ, ಹುಂಬನಂತಹ

ज्याला बुद्धी नाही किंवा कमी आहे असा.

मूर्ख माणसाला एखादी गोष्ट पटवून देणे फारच कठीण आहे.
अज्ञानी, अडाणी, अर्धवट, खेंदड, खेंदाड, जड, ठोंब्या, , निर्बुद्ध, बावळट, बावळा, बिनडोक, बेअक्कल, बेअक्कली, भोट, मंद, मठ्ठ, मूढ, मूर्ख, शंख

যার বুদ্ধি নেই বা খুব কম রয়েছে

মূর্খ লোকেদের সঙ্গে তর্ক করা উচিত নয়
পামর, বুদ্ধিহীন, মন্দবুদ্ধি, মূর্খ, স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন

அனுபவம், சிந்தனை போன்ற முறைகளின் மூலமாக பெற்றுத்தெரிந்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது.

அவன் அறிவில்லாத பையன், அவள் முட்டாள்தனமான பெண்
அறிவில்லாத, அறிவுகுன்றிய, அறிவுகெட்ட, அறிவுமங்கிய, புத்திகெட்ட, முட்டாள்தனமான

ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവന് അല്ലെങ്കില് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവന്.; അവിവേകികളായ ജനങ്ങളോടു കൂടി കൂട്ടു കൂടരുതു്.


അവിവേകിയായ, ജളത്വമുള്ള, ജളനായ, പമ്പര വിഡ്ഢി, പൊണ്ണതരമുള്ള, ഭോഷനായ, മന്ദതയുള്ള, മൂഢനായ, വങ്കത്തമുള്ള

Having the capacity for thought and reason especially to a high degree.

Is there intelligent life in the universe?.
An intelligent question.
intelligent