Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word start from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

start   noun

Meaning : The beginning of anything.

Example : It was off to a good start.


Translation in other languages :

ఏదేని పని లేక మాటను ముందుగా చేయుట

రండి ఈ కొత్త పనిని ప్రారంభిద్ధాం.
అంకురార్పణ, ఆరంభం, ఉపక్రమణ, నాంది, ప్రారంభం, మొదలు, శ్రీకారం, సమారంభం

कोई कार्य, बात आदि शुरू होने या करने की क्रिया।

नए कार्य के आरंभ में दीप जलाया जाता है।
अभ्युदय, आग़ाज़, आगाज, आगाज़, आरंभ, आरम्भ, इब्तदा, इब्तिदा, इब्तेदा, प्रयोग, प्रवर्तन, प्रारंभ, प्रारम्भ, बिस्मिल्लाह, शुरुआत, शुरुवात, शुरू, श्रीगणेश

ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮಾತು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತ

ಮುಂಜಾನೆ ಒಂಬತ್ತು ಮುವತ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ.
ಆರಂಭ, ಪ್ರಾರಂಭ, ಶುರು

କୌଣସି କାମ, କଥାଆଦି ଆରମ୍ଭ ହେବା ବା କରିବା କ୍ରିୟା

ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା
ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଶ୍ରୀଗଣେଶ

एखादे कार्य वा गोष्ट सुरू होण्याची क्रिया.

सतराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये औद्योगिक विकासाची सुरवात झाली.
आरंभ, ओनामा, नांदी, प्रारंभ, मुहूर्त, श्रीगणेशा, सुरवात, सुरुवात

কোন কাজ বা কথা শুরু হওয়ার প্রক্রিয়া

আসুন এই নতুন কাজটা আরম্ভ করি
আরম্ভ, শুরু, সূত্রপাত

ஒரு வேலையின் அடிப்படை நிலை.

வாருங்கள் இந்த புதிய காரியத்தை தொடக்கம் செய்வோம்
ஆதி, ஆரம்பம், துவக்கம், தொடக்கம், முதல், மூலம்

ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കില്‍ വര്ത്തമാനം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.

വന്നാലും ഈ പുതിയ കാര്യം ആരംഭം കുറിക്കു.
ആരംഭം, തുടക്കം

Meaning : The time at which something is supposed to begin.

Example : They got an early start.
She knew from the get-go that he was the man for her.

Synonyms : beginning, commencement, first, get-go, kickoff, offset, outset, showtime, starting time

Time between the beginning and the end of a temporal period.

The middle of the war.
Rain during the middle of April.
middle

The point in time at which something ends.

The end of the year.
The ending of warranty period.
end, ending

Meaning : A turn to be a starter (in a game at the beginning).

Example : He got his start because one of the regular pitchers was in the hospital.
His starting meant that the coach thought he was one of their best linemen.

Synonyms : starting

Meaning : A sudden involuntary movement.

Example : He awoke with a start.

Synonyms : jump, startle

Meaning : The act of starting something.

Example : He was responsible for the beginning of negotiations.

Synonyms : beginning, commencement


Translation in other languages :

किसी कार्य के आरंभ होने की क्रिया।

मेरे दादाजी कार्य आरंभ से पहले गणेष जी की पूजा करते हैं।
कार्य आरंभ, कार्य आरम्भ, कार्यारंभ, कार्यारम्भ

कार्य का आरम्भ।

इस कार्य का अनुष्ठान कौन करेगा?
अनुष्ठान, आचरण, उपक्रम

ఏదైన పనిని ప్రారంభించుట

మా తాతయ్య ఏపని మొదలుపెట్టిన పూర్తి చేసే తీరుతారు
పనిఆరంభించుట, పనిమొదలుపెట్టుట

కార్యం యొక్క ఆరంభం

ఈ పనికి కార్యారంభం ఎవరు చేస్తున్నారు
కార్యారంభం

କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ କେବେ ହେବ ?
ଅନୁକୂଳ, ଉପକ୍ରମ

କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା

ମୋ ଜେଜେ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାକୁ ଶେଷ କରିକି ହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି
କାମଆରମ୍ଭ, କାର୍ଯ୍ୟଆରମ୍ଭ, କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ

ಕೆಲಸದ ಆರಂಭ

ಈ ಕೆಲಸದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾರು ಮಾಡುವರು?
ಅನುಷ್ಠಾನ, ಆಚರಣೆ, ಆರಂಭ, ಉಪಕ್ರಮ, ಪ್ರಾರಂಭ, ಬಳಕೆ, ಶುರು ಮಾಡು

ಯಾವುದಾದರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುವಿಕೆ

ನನ್ನ ತಾತ ಯಾವುದಾದರು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸು, ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭ, ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು

कार्याचा आरंभ.

कार्यारंभाकरिता खास व्यक्ती हवी.
कार्यारंभ

एखाद्या कार्याची सुरुवात.

माझे आजोबा कोणतेही कार्यारंभ केले की त्याला पूर्ण करूनच सोडतात.
कार्यारंभ करताना गणेशाचे पूजन केले जाते.
कार्य आरंभ, कार्यारंभ

কার্যের শুরু

এই কাজের উদ্ধোধন কে করবেন?
অনুষ্ঠান, উদ্ধোধন, কার্যক্রম

কোনো কাজ আরস্ভ হওয়ার ক্রিয়া

আমার ঠাকুরদা যে কাজেরই দায়িত্ব নেন,তা শেষ করেই ক্ষান্ত হন
কর্মারম্ঙ, কার্য আরম্ভ, কার্যারম্ভ

ஒரு செயலைத் தொடங்குவது

ராமனுக்கு ஆரம்பம் முதலே அவளைப் பிடிக்காது.
ஆரம்பம், தொடக்கம்

காரியத்தின் தொடக்கம்

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அரசு புதிய திட்டங்களை போட்டது.
ஆரம்பம், தொடக்கம்

കാര്യം ആരംഭിക്കുക

ഈ കാര്യം ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് ആരാകും?
ആരംഭംകുറിക്കല്, തുടക്കംകുറിക്കല്

ഒരു കാര്യം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രക്രിയ

എന്റെ മുത്തച്ഛനും ഏതു കാര്യാരംഭം നടത്തുമ്പോഴും അതു മുഴുവനാക്കിയിട്ടേ ശ്വാസം നേരെ വിട്ടിരുന്നുള്ളു
കാര്യതുടക്കം, കാര്യാരംഭം

The act of finishing.

His best finish in a major tournament was third.
The speaker's finishing was greeted with applause.
finish, finishing

Meaning : A line indicating the location of the start of a race or a game.

Synonyms : scratch, scratch line, starting line

Meaning : A signal to begin (as in a race).

Example : The starting signal was a green light.
The runners awaited the start.

Synonyms : starting signal

Meaning : The advantage gained by beginning early (as in a race).

Example : With an hour's start he will be hard to catch.

Synonyms : head start

start   verb

Meaning : Take the first step or steps in carrying out an action.

Example : We began working at dawn.
Who will start?.
Get working as soon as the sun rises!.
The first tourists began to arrive in Cambodia.
He began early in the day.
Let's get down to work now.

Synonyms : begin, commence, get, get down, set about, set out, start out


Translation in other languages :

పదే పదే ఒకే మాట చెప్పడం

మాటి_మాటికి అతను మనోజ్ పెళ్లి మాటే ఎత్తుతున్నాడు
ఎత్తు, మాట్లాడు

ధ్వని, చప్పుడు చేయడం

అతడు డోలు వాయిస్తున్నాడు.
మోగించు, వాయించు

किसी काम, बात आदि को शुरू करना।

पंडितजी ने पूजा आरंभ की।
दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हॉटलाइन को सक्रिय कर दिया गया है।
अरंभना, अरम्भना, आरंभ करना, आरंभना, आरम्भ करना, आरम्भना, चालू करना, प्रारंभ करना, प्रारम्भ करना, शुरुआत करना, शुरुवात करना, शुरू करना

बात आदि की शुरुआत करना।

बात-बात में उसने मनोज की शादी की बात उठाई।
मंत्रीजी ने सदन की बैठक में घोटाले का मुद्दा उठाया।
आरंभ करना, आरम्भ करना, उठाना, चलाना, छेड़ना, निकालना, शुरू करना

ಮಾತು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಮಾತು-ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಮನೋಜನ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆರಂಭ ಮಾಡು, ಆರಂಭಿಸು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸು

ಯಾವುದಾದರು ಕೆಲಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವುದು

ಪಂಡಿತರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಆರಂಭ ಮಾಡು, ಆರಂಭಿಸು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸು, ಶುರುಮಾಡು

କୌଣସି କାମ, କଥା ଇତ୍ୟାଦିର ଆରମ୍ଭ କରିବା

ପଣ୍ଡିତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ
ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଚାଲୁ କରିବା

କଥାବସ୍ତୁଆଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା

ସେ କଥାକଥାରେ ମନୋଜର ବାହାଘର କଥା ଉଠାଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀମହୋଦୟ ସଦନର ବୈଠକରେ ଘୋଟାଲାର ମାମଲା ଉଠାଇଲେ
ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଉଠାଇବା, ବାହାର କରିବା

विषय, गोष्ट, मुद्दा, प्रश्न इत्यादीची सुरुवात करणे.

बोलताबोलता तिने मनोजच्या लग्नाचा विषय काढला.
त्यांनी मूळ मुद्द्याला हात घातला.
विषय काढणे, हात घालणे

কথা শুরু করা

কথায়-কথায় তিনি মনোজের বিয়ের কথা তুললেন মন্ত্রীমহাশয় সদনের বৈঠকে তছরূপের কথা তুললেন
আরম্ভ করা, ওঠানো, তোলা, শুরু করা

কোনও কাজ, কথা ইত্যাদি শুরু করা

পণ্ডিতজী পুজো শুরু করলেন
আরম্ভ করা, শুরু করা

குறிப்பிட்ட ஒன்றைச் செய்ய அல்லது நிகழ்த்த செயல்பாட்டில் இறங்குதல்.

பண்டிதர் பூஜையை ஆரம்பித்தார்
ஆரம்பி, தொடங்கு

எழுப்பு, ஆரம்பி

நடு நடுவே அவன் ரமாவின் திருமணத்தைப் பற்றிய பேச்சை எழுப்பினான்
ஆரம்பி, எழுப்பு

ചര്ച്ചക എന്നിവയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക

ഇടക്കിടയ്ക്ക് അവന്‍ മനോജിന്റെ വിവാഹക്കാര്യം ഉയര്ത്തി കൊണ്ടു വന്നു മന്ത്രി മീറ്റിംഗില്‍ കുംഭകോണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയം ഉയർത്തി
ആരംഭിക്കുക, ഉയര്ത്തു ക, തുടങ്ങുക

എന്തെങ്കിലും ജോലി അല്ലെങ്കില്‍ കാര്യം തുടങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ.

പണ്ഠിതന്‍ പൂജ ആരംഭിച്ചു.
ആരംഭിക്കുക, ഉത്ഭവിക്കുക, ഉദയം ചെയ്യുക, തുടങ്ങുക, സമാരംഭിക്കുക

Bring to an end or halt.

She ended their friendship when she found out that he had once been convicted of a crime.
The attack on Poland terminated the relatively peaceful period after WW I.
end, terminate

Meaning : Set in motion, cause to start.

Example : The U.S. started a war in the Middle East.
The Iraqis began hostilities.
Begin a new chapter in your life.

Synonyms : begin, commence, lead off


Translation in other languages :

ప్రారంభం చేయడం

అమెరికా ఇరాక్ తో యుద్ధం మొదలుపెట్టింది
మొదలుపెట్టు

कोई काम तत्परता और दृढ़तापूर्वक आरम्भ करना।

अमरीका ने इराक के साथ युद्ध छेड़ा।
छेड़ना, ठानना

ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅಮೇರಿಕ ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು.
ಪ್ರಚೋದಿಸು, ಪ್ರೇರೇಪಿಸು

ଆରମ୍ଭ କରିବା

ଆମେରିକା ଇରାକ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲା
ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା

युद्ध, वादविवाद, कटू गोष्टी ह्यांसारख्या गोष्टींची सुरुवात करणे.

अमेरिकेने इराकसोबत युद्ध का छेडले?
महाराष्ट्रात हे आंदोलन प्रथमच छेडले गेले.
छेडणे, छेडले जाणे

আরম্ভ করা

আমেরিকা ইরাকের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছে
আরম্ভ করা, শুরু করা

ஆரம்பம் செய்ய

அமெரிக்கா ஈராக்குடன் போர் தொடங்கியது.
ஆரம்பி, தொடங்கு

ആരംഭിക്കുക

അമേരിക്ക ഇറാക്കുമായിട്ട് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു
ആരംഭിക്കുക, തുടങ്ങുക

Bring to an end or halt.

She ended their friendship when she found out that he had once been convicted of a crime.
The attack on Poland terminated the relatively peaceful period after WW I.
end, terminate

Meaning : Leave.

Example : The family took off for Florida.

Synonyms : depart, part, set forth, set off, set out, start out, take off


Translation in other languages :

నడిచేటువంటి వస్తువు ఒకస్థానం నుండి ఇంకొక స్థానానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధంకావటం.

ఈ రైలు పదిగంటలకు వారణాసికి బయలుదేరుతుంది.
కదులు, పయనమగు, పయనించు, బయలుదేరు, వెళ్ళు

वाहन आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए शुरू होना।

यह रेल दस बजे वाराणसी के लिए प्रस्थान करेगी।
खुलना, चलना, छुटना, छूटना, निकलना, प्रस्थान करना, रवाना होना

ಯಾವುದಾದರು ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು

ಈ ರೈಲು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ, ಹೊರಡುವ, ಹೋಗುವ

ଚଳୁଥିବା ବସ୍ତୁଆଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଯିବାପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା

ଏହି ଟ୍ରେନ ଦଶଟାରେ ବାରଣାସୀପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ
ଚାଲିବ, ଛାଡ଼ିବ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ

চলন্ত বস্তু ইত্যাদির এক স্হান থেকে অন্য স্থানে যাত্রা শুরু করা

এই ট্রেনটা দশটার সময়ে বারাণসীর দিকে যাত্রা করবে
ছাড়া, যাত্রা করা

செல், புறப்படு

மதுரைக்கு செல்லும் மின் தொடர் வண்டி அடுத்த சில மணி நேரங்களில் புறப்படும்
செல், புறப்படு

ചലിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഒരു ദിക്കില് നിന്ന് മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്ക് പോകുക.

ഈ തീവണ്ടി പത്ത് മണിക്ക് വാരാണസിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും.
പുറപ്പെടുക, പോവുക, യാത്രതിരിക്കുക

Meaning : Have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense.

Example : The DMZ begins right over the hill.
The second movement begins after the Allegro.
Prices for these homes start at $250,000.

Synonyms : begin


Translation in other languages :

ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం కొనసాగడం

భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య గొడవ ప్రారంభమైంది.
ఆరంభమవు, ప్రారంభమవు, మొదలవు

ఏదైనా పనికి నాంది పలికే పద్ధతి.

మా క్షేత్రంలోఒక కొత్త ప్రణాళికను ఆరంభించారు.
ఆరంభించు, ఉపక్రమించు, తలపెట్టు, ప్రారంభించు, మొదలుపెట్టు, శ్రీకారంచుట్టు

किसी कार्य की शुरुआत होना।

हमारे क्षेत्र में एक नई परियोजना शुरू हो रही है।
कल से मेला लग रहा है।
अरंभना, अरम्भना, आरंभ होना, आरम्भ होना, खुलना, चालू होना, प्रारंभ होना, प्रारम्भ होना, लगना, लांच होना, लॉन्च होना, शुरुवात होना, शुरू होना

किसी बात या कार्य आदि की शुरुआत होना।

भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गई।
आरंभ होना, आरम्भ होना, छिड़ना, ठनना, प्रारंभ होना, प्रारम्भ होना, शुरू होना

क्रम या सिलसिला शुरू होना।

उन दोनों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान का तार बँध गया।
तार बँधना, तार बंधना, तार शुरू होना

କୌଣସି କଥା ବା କର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବା

ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା
ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା

କୌଣସି କାମଆଦିର ଆରମ୍ଭ ହେବା

ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି
ଆରମ୍ଭ ହେବା

ಯಾವುದಾದರು ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗುವುದು

ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭ ಮಾಡು, ಆರಂಭವಾಗು, ಆರಂಭಿಸು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸು, ಶುರು ಮಾಡು, ಶುರುವಾಗು

ಯಾವುದಾದರು ಮಾತು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಆರಂಭವಾಗು, ಆರಂಭಿಸು, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸು, ಶುರುವಾಗು

ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಂಕೋಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೂಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪತ್ರ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಪತ್ರ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು

কোনও বিষয় বা কাজ ইত্যাদি শুরু হওয়া

ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে লড়াই শুরু হয়ে গেল
আরম্ভ হওয়া, প্রারম্ভ হওয়া, শুরু হওয়া

কোনো কাজের সূচনা হওয়া

আমাদের অঞ্চলে একটা নতুন উদ্যোগ আরম্ভ হচ্ছে
আরম্ভ হওয়া, শুরু হওয়া

ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு அல்லது செயல் முதலியவற்றின் ஆரம்பம்

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் போர் தொடங்கியது
ஆரம்பி, துவங்கு, தொடங்கு

ஆரம்பி, தொடங்கு

சரியாக ஒன்பது மணிக்கு விழாவை ஆரம்பித்து விட வேண்டும்.
ஆரம்பி, தொடங்கு

കുറയുക

മഴയുടെ കുറവ് കാരണം ഈ വർഷം വിളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കും
കുറയുക

ഏതെങ്കിലും കാര്യം മുതലായവ ആരംഭിക്കുക

ഭാരതവും പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു
ആരംഭിക്കുക

ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുക.

നമ്മുടെ മണ്ടലത്തില് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആരംഭിക്കുക, തുടങ്ങുക

Have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense. Either spatial or metaphorical.

The bronchioles terminate in a capillary bed.
Your rights stop where you infringe upon the rights of other.
My property ends by the bushes.
The symphony ends in a pianissimo.
cease, end, finish, stop, terminate

Meaning : Bring into being.

Example : He initiated a new program.
Start a foundation.

Synonyms : initiate, originate


Translation in other languages :

किसी ऐसे काम का आरम्भ करना जिसके प्रतिकार में कुछ किए जाने की संभावना हो।

अन्ना ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहल की है।
पहल करना, पहलकदमी करना, पहलक़दमी करना

ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಭಾವನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.
ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ

വഞ്ചിക്കുക

അവൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ അന്തിമ ദർശനത്തിൽ വഞ്ചിതനായി
വഞ്ചിക്കുക

Meaning : Get off the ground.

Example : Who started this company?.
We embarked on an exciting enterprise.
I start my day with a good breakfast.
We began the new semester.
The afternoon session begins at 4 PM.
The blood shed started when the partisans launched a surprise attack.

Synonyms : commence, embark on, start up

Meaning : Move or jump suddenly, as if in surprise or alarm.

Example : She startled when I walked into the room.

Synonyms : jump, startle


Translation in other languages :

सहसा चकित होने अथवा बहुत अधिक प्रसन्न होने की दशा में या आवेग आदि के कारण शरीर या उसके अंगों का आधार पर से हिलकर कुछ ऊपर उठना।

कमरे में साँप देखकर वह उछला।
माँ को देखकर बच्चा उछलने लगा।
उछरना, उछलना

ఆదోలన చెందు

గదిలో పామును చూసి గంతులు వేశారు
గంతులువేయు

ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳು ಅಲುಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವನು ಹಾರಾಡಿದ.
ಕುಣಿದಾಡು, ನೆಗದಾಡು, ಹಾರಾಡು

चकित किंवा अत्याधिक प्रसन्न होण्याची दशा किंवा आवेश इत्यादीमुळे शरीर किंवा त्याचे अंग वर उठणे.

खोलीत साप पाहून तो तर उडालाच.
उडणे

হঠাত্ আশ্চর্য অথবা খুব বেশী খুশী হওয়ার অবস্থা বা আবেগ ইত্যাদির কারণে শরীর বা অঙ্গ নাড়িয়ে কিছুটা উপরে ওঠা

ঘরে সাপ দেখে ও লাফিয়ে উঠলমাকে দেখে বাচ্চাটা লাফালাফি করতে লাগল
লাফানো, লাফালাফি করা

திடுக்கிடும் போதும் அல்லது மிகவும் அதிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிலையிலும் அல்லது கோபத்தின் காரணமாகவும் உடல் அல்லது உடல் பகுதிகளை அசைப்பது

அறையில் பாம்பைப் பார்த்து அவன் குதித்தான்
குதி

അല്പം മുകളിലേയ്ക്ക് പൊങ്ങുക

അവൻ മുറിയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് അല്പം പൊങ്ങി അമ്മയെ കണ്ട് കുട്ടികൾ തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി
അല്പം മുകളിലേയ്ക്ക് പൊങ്ങുക

Meaning : Get going or set in motion.

Example : We simply could not start the engine.
Start up the computer.

Synonyms : start up

Cause to stop.

Stop a car.
Stop the thief.
stop

Meaning : Begin or set in motion.

Example : I start at eight in the morning.
Ready, set, go!.

Synonyms : get going, go


Translation in other languages :

नित्य का कार्य आरंभ होना।

यह बैंक नौ बजे खुलता है।
खुलना

నిత్యం చేసే పనిని ప్రారంభించుట

ఆ బాంకు తొమ్మిదింటికి తెరుస్తారు
తెరుచు, ప్రారంభించు

ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ಒಂಭತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಸು, ತೆರೆ

ଦୈନଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ନଅଟାରେ ଖୋଲେ
ଖୋଲିବା

विशिष्ट ठिकाणच्या नेहमीच्या कामकाजाची सुरुवात होणे.

आमचे कार्यालय सकाळी दहा वाजता उघडते
उघडणे

প্রতিদিনের কাজ শুরু হওয়া

এই ব্যঙ্ক ৯টায় খোলে
খোলা

திற

என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இன்னொரு பாத்திரக் கடையை திறந்தான்.
திற

പതിവായ കാര്യം ആരംഭിക്കുക

ഈ ബാങ്ക് ഒന്പ ത് മണിക്ക് തുറക്കും
ആരംഭിക്കുക, തുറക്കുക

Come to a halt, stop moving.

The car stopped.
She stopped in front of a store window.
halt, stop

Meaning : Begin work or acting in a certain capacity, office or job.

Example : Take up a position.
Start a new job.

Synonyms : take up

Meaning : Play in the starting lineup.

Meaning : Have a beginning characterized in some specified way.

Example : The novel begins with a murder.
My property begins with the three maple trees.
Her day begins with a workout.
The semester begins with a convocation ceremony.

Synonyms : begin

Meaning : Begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object.

Example : Begin a cigar.
She started the soup while it was still hot.
We started physics in 10th grade.

Synonyms : begin

Meaning : Bulge outward.

Example : His eyes popped.

Synonyms : bug out, bulge, bulge out, come out, pop, pop out, protrude


Translation in other languages :

किसी तल या सतह का आस-पास की सतह से कुछ ऊँचा होना।

हाथ की हड्डी कहीं-कहीं पर उभर रही है।
उकसना, उकिसना, उझकना, उभड़ना, उभरना

ఉన్నస్థితి నుండి అధికమవడం.

చేతి ఎముక అప్పుడప్పుడు ఉబ్బుతుంది.
ఉబ్బు

ಯಾವುದೋ ಒಂದರ ತಳ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕೈಯಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
ಊದಿಕೊಳ್ಳು

पृष्ठभागाच्या किंवा त्याच्या आसपासच्या भागापासून थोडे उंच होणे.

हाताचे हाड काही ठिकाणी वर येत आहे.
वर येणे

কোনো তলের পাশাপাশি তলের কিছুটা উঁচু হয়ে যাওয়া

হাতের হাড় কোথাও কোথাও বেড়ে যাচ্ছে
বেড়ে যাওয়া

ஒன்றின் அடிப்பாகம் அல்லது அடிப்பாகத்தினுடைய அடுக்குகளை மேல்பாகத்தில் கொஞ்சம் உயர்த்துவது

கையெலும்பு எங்கெங்கும் மேலெழுந்து இருக்கிறது
மேலெழு

ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉയരുക

കൈയ്യിലെ എല്ല് ചില ഇടങ്ങലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നു
പൊങ്ങുക