Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word spool from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

spool   noun

Meaning : A winder around which thread or tape or film or other flexible materials can be wound.

Synonyms : bobbin, reel


Translation in other languages :

బట్టలు కుట్టే యంత్రమునకు ఉండే గుండ్రని ఇనుప వస్తువు,దీనికి దారము చుట్టబడి ఉంటుంది.

బట్టలు కుట్టే సమయములో దారపు ఉండ పెట్టుకొనే గొట్టానికి మరియు దారము ఒకే రంగు కలది కావాలి.
దారపు ఉండ పెట్టుకొనే గొట్టము

దారము చుట్టే ఉపకరణం

సాలెవాడు దారము చుట్టు కండె మీద నూలు చుట్టుతున్నాడు.
దారముచుట్టుకండె

लकड़ी, प्लास्टिक आदि की बनी वह गोल वस्तु जिस पर धागा आदि लपेटा जाता है।

आपके पास कोई छोटी रील है क्या?
रील

तीलियों का बना हुआ वह उपकरण जिस पर जुलाहे सूत लपेटते हैं।

जुलाहा परेते पर सूत लपेट रहा है।
परेता

वह रील जिस पर धागा आदि लिपटा हो।

इस डिब्बे में बारह रंग के धागों की रीलें हैं।
रील

सिलाई मशीन में लगायी जानेवाली वह गोल लोहे या प्लास्टिक की वस्तु जिस पर धागा लपेटा रहता है।

सिलाई करते समय बाबिन और सुई में लगे धागे एक ही रंग के होने चाहिए।
फिरकी, बाबिन, बॉबिन

ଯେଉଁ ରିଲ ଉପରେ ସୂତା ଆଦି ଲାଖି ଥାଏ

ଏହି ଡବାରେ ବାରଟି ରଙ୍ଗର ସୂତା ରିଲ ଅଛି
ରିଲ

ସିଲେଇ ମେସିନରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଲୁହା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ସେହି ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସୁତା ଗୁଡ଼ାଯାଏ

ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ବବିନ୍‌ ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଏକ ରଙ୍ଗର ସୁତା ଲାଗିବା ଉଚିତ୍‌
ବବିନ୍‌

ବଡକାଠିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଉପକରଣ ଯେଉଁଥିରେ ତନ୍ତ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥାଏ

ତନ୍ତୀ ନଟେଇରେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାଉଛି
ନଟେଇ

କାଠ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଦିରେ ତିଆରି ଯେଉଁ ଗୋଲ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସୂତା ଆଦି ଗୁଡ଼ା ଯାଏ

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଛୋଟ ରିଲ ଅଛି କି?
ରିଲ

ಬಾಗಿಲ ಆಗುಳಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲು ಬಳಸುವ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬಿ

ದರ್ಜಿಯು ಬಾಬಿನಿಗೆ ದಾರವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಉರುಳೆ, ಕಂಡಿಕೆ, ಬಾಬಿನ್ನು

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ದುಂಡಾದ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸೂಜಿಗೆ ಪೋಣಿಸಿದ ದಾರ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.
ಬಾಬಿನ್ ಬಾಬಿನ್ನು

रीळ तयार करताना ज्यावर दोरा गुंडाळतात ते साधन.

ह्या डब्ब्यात बारा रंगांच्या दोर्‍यांचे रीळ आहे.
रीळ

सूत गुंडाळण्याची पत्र्याची पोकळ फिरकी.

शिवण करण्यापूर्वी तिने बाबिण भरून घेतली
बाबिण

कागदाच्या गुंडीवर गुंडाळलेला दोरा.

हा सदरा शिवायला काळे रील लागेल.
रीळ

কাঠ, প্লাস্টিক প্রভৃতির তৈরী সেই গোল বস্তু যাতে সুতো প্রভৃতি জড়ানো থাকে

"আপনার কাছে কোনো ছোটো রিল আছে ?"
রিল

কাঠের তৈরী উপকরণ যাতে তাঁতি সুতো গোটায়

তাঁতি লাটিমে সুতো গোটাচ্ছে
লাটিম

সেলাই মেশিনে লাগানো গোল লাহা বা প্লাস্টিকের বস্তু যেটির উপর সুতো জড়ানো থাকে

"সেলাই করার সময় ববিন ও সুচে লাগানো সুতো একই রঙের হওয়া উচিত"
ববিন

সেই রিল যাতে সুতো প্রভৃতি জড়ানো থাকে

"এই কৌটোতে বারো রঙের রিল রয়েছে"
রিল

சுருள்

கடிகாரத்தின் சுருள் வில் உடைந்து விட்டது.
சுருள்

தையல் இயந்திரத்தில் நூல் கோர்க்க வைக்கப்படும் ஒரு உருண்டைவடிவ உலோகம்.

தைக்கும் பொழுது பாபின் மற்றும் ஊசியில் உள்ள நூல் ஒன்றாக வர வேண்டும்
பாபின்

ஒன்றின் மீது நெசவாளி நூலை சுற்றும் இரும்பினாலான ஒரு கருவி

நெசவாளி நூல் சுற்றும் கருவியில் நூலை சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறான்
நூல் சுற்றும் கருவி

மரம், பிளாஸ்டிக் முதலியவற்றால் செய்யப்பட்ட நூல் சுற்றி வைக்கப்படும் உருளையானப் பொருள்

அவன் நிறைய நூல் கண்டு சுருள் வாங்கினான்.
சுருள்

തയ്യല്‍ മിഷ്യനില്‍ ഉള്ള ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ളതോ, പ്ളാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ളതോ ആയ ഉരുണ്ട വസ്തു അതില്‍ നൂല് ചുറ്റിവയ്ക്കുന്നു.

തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബാബിനിലും സൂചിയിലും ഒരേ നിറമുള്ള നൂല്‍ കോർക്കണം.
ബാബിന്

റീൽ

ഈ പെട്ടിയിൽ പന്ത്രണ്ട്യ്യ് നിറങ്ങൾ ഉള്ള നൂല് ചുറ്റിയ റീൽ ഉണ്ട്
റീൽ

നൂല് ചുറ്റുന്നതിനുള്ള കോല്

നെയ്ത്തുകാരന് നൂല്കുറ്റിയില് നൂല് ചുറ്റുന്നു
നൂല്കുറ്റി

spool   verb

Meaning : Transfer data intended for a peripheral device (usually a printer) into temporary storage.

Meaning : Wind onto a spool or a reel.