Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word spin from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

spin   noun

Meaning : A swift whirling motion (usually of a missile).

Meaning : The act of rotating rapidly.

Example : He gave the crank a spin.
It broke off after much twisting.

Synonyms : twirl, twist, twisting, whirl


Translation in other languages :

మెలికలుగా తిప్పుట

మెలిత్రిప్పుట వలన రాధ చేయి నొప్పిగా ఉంది
తిప్పడం, మెలిత్రిప్పుట

घूमने या घुमाने की क्रिया या भाव।

इतने घुमाव के बाद भी हम मंजिल तक नहीं पहुँचे।
घुमाव, घुमाव-फिराव, पेंच, पेच

मरोड़ने की क्रिया।

मरोड़ने के कारण मेरा हाथ दर्द कर रहा है।
ऐंठ, मरोड़, मरोड़ना

गोल घुमाव या चक्र में घूमने या घुमाने की क्रिया, अवस्था या भाव।

गेंद का चक्रण बहुत तीव्र है।
घुमाना, चक्रण, संवर्तन, संवर्त्तन

ತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ

ತಿರುಚಿದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕೈಯಿ ನೋಯುತ್ತಿದೆ
ತಿರುಚು ತಿರುಗಿಸು

ଘୁରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା,ଅବସ୍ଥା ବା ଭାବ

ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବୁଲାଣି ଅଛି
ବାଙ୍କ, ବୁଲାଣି, ମୋଡ଼

ଗୋଲାକାରରେ ଘୂରିବା ବା ଚକ୍ରରେ ଘୂରିବା ବା ଘୂରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା,ଅବସ୍ଥା ବା ଭାବ

ବଲର ଆବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ତୀବ୍ର
ଆବର୍ତ୍ତନ, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ

ମୋଡ଼ିବାର କାମ

ମୋଡ଼ିହେବାଯୋଗୁଁ ମୋ ହାତ ଦରଜ ହୋଇଛି
ମୋଡ଼ିବା, ମୋଡ଼ିହେବା

मुरगाळण्याची क्रिया.

कोणाचा हात मुरगाळणे बरे नव्हे.
पिरगाळणे, पिळवटणे, मुरगाळणे

ঘোরার ক্রিয়া,অবস্হা বা ভাব

"এই রাস্তায় খুব বেশী বাঁক আছে"
বাঁক

মোচড়ানোর ক্রিয়া

মোচড় দেওয়ার ফলে আমার হাত ব্যাথা করছে
বাঁক, ব্যবর্তন, মোচড়

গোলাকারে ঘোরা বা চক্রাকারে ঘোরার ক্রিয়, অবস্থা বা ভাব

"বলের ঘূর্ণনের বেগ খুব তীব্র"
ঘূর্ণন

சுற்றும் செயல், நிலை அல்லது தன்மை

இந்த சாலையில் அதிகமான சுற்றுவழி இருக்கிறது
சுற்றுவழி

முறுக்கு

ராமன் மோகனின் கையை முறுக்கினான்.
முறுக்கு

വളയേണ്ട അവസ്ഥ, പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം.

ഈ വഴിയില്‍ വളരെ അധികം വളവുകളുണ്ട്.
തിരിവ്, വളവ്

തിരുമല്, പിരിക്കല്‍ മുതലായ ക്രിയകള്.

തിരുമല് നടത്തിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൈ വേദനിക്കുന്നു.
തിരുമല്, പിരിക്കല്

Meaning : A short drive in a car.

Example : He took the new car for a spin.

Meaning : Rapid descent of an aircraft in a steep spiral.

Synonyms : tailspin

Meaning : A distinctive interpretation (especially as used by politicians to sway public opinion).

Example : The campaign put a favorable spin on the story.

spin   verb

Meaning : Revolve quickly and repeatedly around one's own axis.

Example : The dervishes whirl around and around without getting dizzy.

Synonyms : gyrate, reel, spin around, whirl


Translation in other languages :

ఒక వస్తువు స్దానమార్పు లేకుండా తమకక్ష్యలో తిరుగుట.

భూమి తమ చుట్టూ తాను తిరుగుతూవుంది అతని బండి ఇరుసు విరిగి భూమిపై నలువైపుల త్రిప్పాడు.
తిరుగుట, భ్రమణముచేయుట

किसी वस्तु का बिना स्थान बदले या अपनी ही धुरी पर चक्कर खाना।

पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
भौंरा ज़मीन पर नाच रहा है।
घूमना, घूर्णित होना, चक्कर खाना, नाचना

ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೆ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವುದು

ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲೇ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆಹಸು ರಾಟೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ.
ತಿರುಗುವುದು, ಸುತ್ತುವುದು

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବିନା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା

ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ଭଅଁର ମାଟିରେ ନାଚୁଛି
ଘୂରିବା, ଚକକର ମାରିବା, ଚକରି ଖାଇବା, ନାଚିବା, ଭଉଁରି କାଟିବା

एखाद्या वस्तूचे आपली जागा न बदलता किंवा आपल्या आसाभोवती मंडलाकार चालणे.

पृथ्वी आपल्या आसाभोवती फिरते.
फिरणे

কোনও বস্তুর স্থান পরিবর্তন না করে নিজের অক্ষে আবর্তন করা

পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর ঘোরে
আবর্তিত হওয়া, ঘোরা, চক্কর খাওয়া

தன் இடத்தில் இருந்து மாறாமல் தன்னைத் தானே சுற்றி வருவது

பூமி தன்னைத் தானே சுற்றி வருகிறது.
சுற்றிவா

ഒരു വസ്തുവിനു പ്രത്യേക സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെയും ഇവിടെയും നടക്കുക.

വണ്ട് പൂവിനു ചുറ്റും കറങ്ങി നടക്കുന്നു.
കറങ്ങുക, ചുറ്റിത്തിരിയുക, ചുറ്റുക

Meaning : Stream in jets, of liquids.

Example : The creek spun its course through the woods.

Meaning : Cause to spin.

Example : Spin a coin.

Synonyms : birl, twirl, whirl

Meaning : Make up a story.

Example : Spin a yarn.

Meaning : Form a web by making a thread.

Example : Spiders spin a fine web.

Meaning : Work natural fibers into a thread.

Example : Spin silk.


Translation in other languages :

रूई को बटकर तागा बनाना।

माँ जनेऊ बनाने के लिए सूत कात रही है।
कातना

పత్తి ద్వారా దారాన్ని తయారుచేయడం

జందెము తయారు చేయడానికి నూలువడికిస్తునారు
నూలుచుట్టు, నూలుతీయు, నూలువడుకు

ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸೆದು ದಾರವನ್ನು ಮಾಡು

ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸೆದು ನೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ನೂಲು, ನೂಲು ತೆಗೆ

ତୁଳାକୁ ବଳି ସୁତା ତିଆରି କରିବା

ମାଆ ପଇତା ତିଆରି କରିବାପାଇଁ ସୁତା କାଟୁଛନ୍ତି
ସୁତା କାଟିବା

चाती, रहाट वगैरेवर सूत काढणे.

गावात अजूनही चरख्यावर सूत काततात
कातणे

সুতো ভাগ করে ডোর বাঁধা

মা ডোর বানানোর জন্য সুতো পাকাচ্ছে
সুতো পাকানো

நூலைக் கொண்டு தைப்பது, கோப்பது.

அம்மா பூணூல் செய்ய நூல் நூற்கிறாள்
நூற்க

പഞ്ഞി പിരിച്ച്‌ നൂല് ഉണ്ടാക്കുക.

അമ്മ പൂണൂല്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നൂല് നൂറ്റു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
നൂല്ക്കുക, നൂല്‌ ഉണ്ടാക്കുക

Meaning : Twist and turn so as to give an intended interpretation.

Example : The President's spokesmen had to spin the story to make it less embarrassing.

Meaning : Prolong or extend.

Example : Spin out a visit.

Synonyms : spin out