Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word single from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

single   noun

Meaning : A base hit on which the batter stops safely at first base.

Synonyms : bingle

Meaning : The smallest whole number or a numeral representing this number.

Example : He has the one but will need a two and three to go with it.
They had lunch at one.

Synonyms : 1, ace, i, one, unity


Translation in other languages :

రెండుకు ముందు వచ్చేది

ఒకటి, ఒకటి కూడితే రెండు.
ఒకటి

సంఖ్యను ఎడమ నుంచి కుడికి లెక్కపెట్టడంలో మొదటి స్థానం

పన్నెండూలో రెండూ ఒకట్లు మరియు ఒక దశకం వుంది.
ఒకట్లు

गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव।

बारह में दो इकाई और एक दहाई है।
इकाई

इकाइयों में सबसे छोटी और पहली पूरी संख्या या इसको दर्शाने वाला अंक।

एक और एक का जोड़ दो होता है।
1, I, इंदु, इक, इन्दु, एक, हेक,

ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಂಕಸಂಖ್ಯೆ

ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಎರಡು ಆಗುತ್ತದೆ.
1, ಒಂದು

ಏಣಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಅವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆ

ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಡಿಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಶಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ.
ಬಿಡಿಸಂಖ್ಯೆ, ಬಿಡಿಸ್ಥಾನ

ଗଣତିରେ ବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ବା ଭାବ

ବାରରେ ଦୁଇଟି ଏକ ଓ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଛି
ଏକ

ଏକକରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଅଙ୍କ

ଏକ ଆଉ ଏକ ମିଶି ଦୁଇ ହୁଏ
ଏକ,

गणनेत वा संख्येत एक असण्याची अवस्था वा भाव.

बारात दोन एकक और एक दशक आहेत.
एकक

গণনা বা সংখ্যাতে এক হওয়ার অবস্থা বা ভাব

বারো তে একটি একক বা ডেসিমেল আছে
একক

এককের মধ্যে সবথেকে ছোটো এবং প্রথম পূর্ণ সংখ্যা বা বা তা নির্দেশকারী সংখ্যা

এক এবং এক ষোগ করলে দুই হয়
1, এক,

முதல் முழு எண்.

இது ஒன்று ஆகும்
ஒன்று

ஒரு பொருளின் மிக நுண்ணிய கூறாக இருப்பதும் பொருளின் தன்மைகள் அனைத்தையும் கொண்டிருப்பதுமான அணுத் தொகுப்பு

பனிரெண்டில் இரண்டின் மூலக்கூறு ஒன்று
மூலக்கூறு


എണ്ണം അല്ലെങ്കില്‍ സംഖ്യ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒറ്റയാകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം

പന്ത്രണ്ടില്‍ രണ്ട് ഒറ്റയും ഒരു പത്തും ഉണ്ട്
ഒറ്റ

single   verb

Meaning : Hit a single.

Example : The batter singled to left field.

single   adjective

Meaning : Being or characteristic of a single thing or person.

Example : Individual drops of rain.
Please mark the individual pages.
They went their individual ways.

Synonyms : individual


Translation in other languages :

ఒకదానితో సంబంధముగల

ఇది ఒక ప్రణాళిక.
ఒకటి, మొదటి

एक से संबंध रखनेवाला या जिसमें एक ही हो।

यह एकक प्रणाली है।
एकक

ଏକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ବା ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ହିଁ ଥାଏ

ଏହା ଏକକ ପ୍ରଣାଳୀ
ଏକକ

ಯಾವುದೋ ಒಂದರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಇರುವುದು

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದೆ.
ಒಂದೇ ಒಂದು

একের সঙ্গে সম্পর্কিত বা যাতে কেবল একটিই রয়েছে

এটি একক প্রণালী
একক

ஒன்றோடு தொடர்பு வைத்துள்ள அல்லது அதில் ஒன்று இருப்பது

இது ஒரே அமைப்பு ஆகும்
ஒரே

ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ ഒന്ന് മാത്രം ഉള്ളത്.

ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യ രീതിയാണ് .
ഏക, ഒറ്റ

Belonging to or participated in by a community as a whole. Public.

For the common good.
Common lands are set aside for use by all members of a community.
common

Meaning : Used of flowers having usually only one row or whorl of petals.

Example : Single chrysanthemums resemble daisies and may have more than one row of petals.

Used of flowers having more than the usual number of petals in crowded or overlapping arrangements.

Double chrysanthemums have many rows of petals and are usually spherical or hemispherical.
double

Meaning : Existing alone or consisting of one entity or part or aspect or individual.

Example : Upon the hill stood a single tower.
Had but a single thought which was to escape.
A single survivor.
A single serving.
A single lens.
A single thickness.

Having or involving or consisting of more than one part or entity or individual.

Multiple birth.
Multiple ownership.
Made multiple copies of the speech.
His multiple achievements in public life.
Her multiple personalities.
A pineapple is a multiple fruit.
multiple

Meaning : Not married or related to the unmarried state.

Example : Unmarried men and women.
Unmarried life.
Sex and the single girl.
Single parenthood.
Are you married or single?.

Synonyms : unmarried


Translation in other languages :

जिसका विवाह न हुआ हो।

अविवाहित पुरुष ही इस पद के उम्मीदवार हो सकते हैं।
अनब्याहा, अनूढ़, अपरिणीत, अविवाहित, कँवारा, कुँआरा, कुँवारा, कुंवार, क्वाँरा, क्वारा, ग़ैर शादीशुदा, गैर शादीशुदा, बिनब्याहा

जिसका विवाह न हुआ हो (स्त्री)।

पहले विमान परिचारिका के लिए अविवाहिता स्त्रियों को ही चुना जाता था।
अनब्याही, अपरिणीता, अविवाहिता, कँवारी, कुँआरी, कुँवारी, कुंवारी, कुमारी, क्वाँरी, क्वारी, बिनब्याही

పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఉండుట

ఆ కార్యాలయంలో వివాహంకాని వ్యక్తులు ఎక్కువగా పని చేస్తున్నారు.
వటువు, వధువు, వివాహంకాని, వ్రతాచార్యుడు

వివాహం కాని అమ్మాయి.

విమానాశ్రయంలో పనిచేయుటకు పెండ్లికాని ఆడపిల్లలను మాత్రమే తీసుకొనేవారు.
అవివాహితయైన, కుమారియైన, పెండ్లికాని, పెళ్ళికాని

ଯାହାର ବାହାଘର ହୋଇନାହିଁ

ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ହିଁ ଏହି ପଦପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ
ଅବିବାହିତ, କୁମାର, ବାଡ଼ୁଅ

ଯାହାର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ

ବିମାନ ପରିଚାରିକାପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା
ଅବିବାହିତା, କୁଆଁରୀ, କୁମାରୀ


ವಿವಾಹವಾಗದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ

ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ಜನಪದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿವೆ.
ಅವಿವಾಹಿತ, ಒಬ್ಬಂಟಿ

जिचा विवाह झाला नाही अशी (स्त्री).

विमान परिचारिकेसाठी आधी अविवाहिता स्त्रियांनाच निवडले जाते.
अविवाहिता, कुमारिका

लग्न न झालेला.

हे घर केवळ अविवाहित विद्यार्थ्यांनाच देण्यात येईल
अविवाहित

যার বিবাহ হয়নি

অবিবাহিত পুরুষই এই পদের দাবিদার হতে পারে
অনারূঢ়, অবিবাহিত, কুমার

যার বিবাহ হয়নি

আগে বিমানসেবিকা হওয়ার জন্য অবিবাহিতা মহিলাদের নির্বাচন করা হত
অনূঢ়া, অপরিণীতা, অবিবাহিতা

ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவியாகும் நிகழ்ச்சி அல்லது சடங்கு நிகழாதத் தன்மை.

திருமணமாகதவர்கள் இந்த பதவிக்கு ஏற்றவர்கள்
கல்யாணமாகாத, திருமணமாகாத, மணமாகாத, விவாகமாகாத

திருமணமாகாத

வரதட்சணைக் காரணமாக திருமணமாகாதப் பெண்கள் நிறையப் பேர் உள்ளனர்.
திருமணமாகாத

വിവാഹം കഴിയാത്ത.

മുന്പ് വിമാന പരിചാരികമാരായി അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്.
അവിവാഹിതരായ

വിവാഹം കഴിയാത്ത.

അവിവാഹിതനായ പുരുഷന്‍ ഈ പദവിയുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാകും.
അവിവാഹിതനായ

Joined in matrimony.

A married man.
A married couple.
married

Meaning : Characteristic of or meant for a single person or thing.

Example : An individual serving.
Single occupancy.
A single bed.

Synonyms : individual

Meaning : Having uniform application.

Example : A single legal code for all.

Meaning : Not divided among or brought to bear on more than one object or objective.

Example : Judging a contest with a single eye.
A single devotion to duty.
Undivided affection.
Gained their exclusive attention.

Synonyms : exclusive, undivided