Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word simpleness from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

simpleness   noun

Meaning : A lack of penetration or subtlety.

Example : They took advantage of her simplicity.

Synonyms : simple mindedness, simplicity

Meaning : The quality of being simple or uncompounded.

Example : The simplicity of a crystal.

Synonyms : simplicity


Translation in other languages :

ఎల్లప్పుడూ సార్వజనీనంగా ఉండు భావన.

ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ సామాన్య జీవనం గడిపేవారు.
ప్రాకృతం, ప్రాయికం, మామూలు, సాధారణం, సామాన్యం, సార్వజనికం, సార్వజనీనం, సార్వత్రికం

सामान्य या साधारण होने की अवस्था या भाव।

चारित्रिक सामान्यता बड़े-बड़े विद्वानों का एक गुण है।
साधारणता, सामान्यता

ସାମାନ୍ୟ ବା ସାଧାରଣ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ବା ଭାବ

ଚାରିତ୍ରିକ ସରଳତା ବଡ଼ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର ଏକ ଗୁଣ
ସରଳତା, ସାଧାରଣତା, ସାମାନ୍ୟତା

ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬದುಕುವಿಕೆ

ಆತನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬದುಕುವ ಸರಳ ಗುಣವೇ ಆತನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸಾಧಾರಣವಾದ, ಸಾಮಾನ್ಯತೆ

सामान्य अथवा साधारण असण्याची अवस्था किंवा भाव.

गरीब माणसाला त्याच्या सामान्यपणाचे तोटेही सहन करावे लागतात.
सर्वसाधारणपणा, साधारणपणा, सामान्यत्व, सामान्यपणा

সামান্য বা সাধারণ হওয়ার অবস্থা

চারিত্রিক সামান্যতা বড় বড় বিদ্বানদের একটি গুণ
সাধারণতা, সামান্যতা

ஆடம்பரம் இல்லாத முறை.

பெரிய வித்வான் சாதாரண குணம் கொண்டவர்
சாதாரணம்

സ്വാഭാവികം അല്ലെങ്കില്‍ സാധാരണമാകുന്ന അവസ്ഥ.

സ്വഭാവപരമായി ശോഭിക്കുക സാധാരണയായ വലിയ വലിയ വിദ്വാന്മാരുടെ ഒരു ഗുണമാണ്.
പൊതുവായി, സാധാരണയായി

The quality of being intricate and compounded.

He enjoyed the complexity of modern computers.
complexity, complexness

Meaning : Freedom from difficulty or hardship or effort.

Example : He rose through the ranks with apparent ease.
They put it into containers for ease of transportation.
The very easiness of the deed held her back.

Synonyms : ease, easiness, simplicity


Translation in other languages :

वह स्थिति जिसमें कोई काम करने में कुछ कठिनता या अड़चन न हो।

दूसरों की अपेक्षा आपके साथ काम करने में ज्यादा सुविधा है।
आसानी, सहूलियत, सुगमता, सुभीता, सुविधा

सहज होने की अवस्था या भाव।

मेरे लिए जो काम कठिन था उसे अरुणा ने बड़ी आसानी से कर दिया।
आर्जव, आसानी, ऋजुता, सरलता, सहजता, सुगमता

అన్నివిధాలా అనుకులంగా ఉండటం

ఇతరుల ఆకాంక్ష
సౌకర్యం

తేలికగా ఉండటం.

నాకు కష్టము అనుపించే పనిని అరుణ చాలా సులభంగా చేసింది. అతడు ఆ చెట్టును సులభముగా ఎక్కినాడు.
అనాయాసము, సరళము, సుగమము, సునాయము, సులభము, సులువు

ಸುಲಭವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಭಾವ

ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರುಣಾ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದಳು.
ಆಸಾನಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಸಹಜತೆಯಿಂದ, ಸುಖವಾಗಿ, ಸುಗಮ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ಹಗುರವಾಗ

ಆ ಸ್ಥಿತಿಯುಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿರುವ ಕಠಿಣತೆ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

ಎರಡನೇಯವರಬೇರೆಯವರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಸುಲಭಅನುಕೂಲ.
ಅನುಕೂಲತೆ, ಸರಳ, ಸವಲತ್ತು, ಸುಖ, ಸುಲಭ, ಸೌಕರ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ

ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି କାମ କରିବାରେ କଠିନତା ବା ବାଧା ନ ଥାଏ

ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି
ସୁଗମତା, ସୁବିଧା

ସହଜ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ବା ଭାବ

ମୋପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କଠିନ ଥିଲା ତାହାକୁ ଅରୁଣା ବଡ଼ ସହଜରେ କରିଦେଲା
ସରଳ, ସରଳତା, ସହଜ, ସହଜତା, ସୁଗମତା

सहज होण्याची अवस्था वा भाव.

माझ्यासाठी जे काम कठीण होते ते अरुणाने सहजतेने केले.
सहजता, सुगमता

अनुकूल परिस्थिती.

जो तो आपली सोय पाहतो
सुविधा, सोय

সেই স্থিতি যাতে কোনো করতে কিছু কাঠিন্য বা প্রতিবন্ধকতা থাকে না

অন্যদের তুলনায় আপনার সঙ্গে কাজ করতে অনেক বেশী সুবিধা রয়েছে
সুবিধা

সহজ হওয়ার অবস্থা বা ভাব

আমার পক্ষে যে কাজটি কঠিন ছিল তা অরুণা খুব সহজেই করে দিল
সরলতা, সহজতা

சிக்கல் அற்ற தன்மை அல்லது வீண் ஆடம்பரம் இல்லாத தன்மை

அவன் எப்பொழுது எளிமையை விரும்புவான்
எளிமை

செல்வமும் பொருளும் ஏற்படுத்தித் தரும் வாய்ப்பான நிலை.

இந்த அறை மிகவும் வசதி வாய்ந்தது
வசதி

ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്യുമ്പോള്‍ വിഷമമല്ലെങ്കില്‍ വിഘ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക.

മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചു താങ്കളുടെ കൂടെ പണി ചെയ്യുവാന് സൌകര്യം കൂടുതല്‍ ഉണ്ടു്.
അനുകൂലാവസ്ഥ, ഇടം, എളുപ്പം, തക്ക അവസരം, പ്രയാസമില്ലായ്മ, പ്രായോഗികത, ഭാഗ്യം, യോഗം, സന്ദര്ഭാനുകൂല്യം, സമ്പത് സമൃദ്ധി, സുഖ സൌകര്യം, സുഖം, സുഖാനുഭവം, സുഗമമായ സ്ഥിതി, സൌകര്യം, സ്ഥലസൌകര്യം

The quality of being difficult.

They agreed about the difficulty of the climb.
difficultness, difficulty

Meaning : Lack of ornamentation.

Example : The room was simply decorated with great restraint.

Synonyms : chasteness, restraint, simplicity