Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word sieve from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

sieve   noun

Meaning : A strainer for separating lumps from powdered material or grading particles.

Synonyms : screen


Translation in other languages :

ఇసుకను జల్లించడానికి ఉపయోగించే సాధనం

అతడు ఇసుక జల్లెడతో ఇసుకను జల్లెడపడుతున్నాడు
ఇసక జల్లెడ, ఇసుకజల్లెడ

बालू,रेत आदि चालने की छलनी।

वह बालू छलनी से बालू चाल रहा है।
बालू चलनी, बालू छलनी

ବାଲି, ଧୂଳିଆଦି ଚଲାଇବା ଚାଲୁଣୀ

ସେ ବାଲିଚଲାରେ ବାଲି ଚଲାଉଛି
ବାଲିଚଲା

বালি ইত্যাদি চালার জন্য চালনি

সে বালি চালনি দিয়ে বালি চালছে
বালি চালনি

மணலை சலிக்கும் சல்லடை

அவன் மணல் சல்லடையினால் மணல் சலித்துக் கொண்டிருக்கிறான்
மணல் அரிதட்டு, மணல் அரிப்புக்கூடை, மணல் அரிப்புத்தட்டு, மணல் சல்லடை, மணல் ஜல்லடை

മണല്, മണ്ണ് എന്നിവ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ

അവന് മണലരിപ്പ കൊണ്ട് മണല് അരിക്കുന്നു
മണലരിപ്പ

sieve   verb

Meaning : Examine in order to test suitability.

Example : Screen these samples.
Screen the job applicants.

Synonyms : screen, screen out, sort

Meaning : Check and sort carefully.

Example : Sift the information.

Synonyms : sift

Meaning : Separate by passing through a sieve or other straining device to separate out coarser elements.

Example : Sift the flour.

Synonyms : sift, strain


Translation in other languages :

పొగ తాగడం

హోలీ రోజు లోకమంతా భంగు పీలుస్తారు
పీల్చు

మలినాలను తీసే పని

అమ్మ వడగట్టితో టీ వడబోస్తుంది
వడబోయు”

పిండి లేదా ధాన్యాలలోని మలినాలను తీసివేయడానికి జల్లెడలో వేసి చేసే క్రియ

పిండి పిసకడానికి ముందు దానిని బాగా జల్లిపట్టుఅమ్మమ్మ గోధుమలను జల్లెడపడుతున్నది
జల్లించు, జల్లెడపట్టు

किसी चूर्ण या तरल पदार्थ का कपड़े आदि में से इस प्रकार गिरना कि मैल या सीठी ऊपर रह जाए।

होली के दिन जगह-जगह भाँग छनती है।
छनना

चूर्ण या दानों को महीन कपड़े या चलनी आदि से पार निकालना जिससे उसका कूड़ा-करकट या मोटा अंश ऊपर रह जाए।

आटा गूँथने से पहले उसे छानो।
दादी गेहूँ चाल रही है।
चालना, छानना, छालना

तरल पदार्थ को किसी महीन कपड़े या छन्नी आदि से निकालना ताकि कचरा आदि ऊपर रह जाए।

माँ छननी से चाय छान रही है।
छनाई करना, छानना

ಹಿಟ್ಟುನ್ನು ತಿಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜರಡಿಯಿಂದ ಆಡಿದಾಗ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ

ಅಜ್ಜಿಯು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸೋಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸೋಸಬೇಕು.
ಕೇರು, ತೂರು, ಸೋಸು

ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅಜ್ಜಿಯು ಗಿಡ-ಮೂಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಸೋಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಚಾಳಿಸು, ಸೋಸು

ದ್ರವ ಪಾದರ್ಥವನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಪದಾರ್ಥ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅಮ್ಮ ಚಹಾವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸೋಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಶೋಧಿಸು, ಸೋಸು

କୌଣସି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କପଡ଼ାଆଦିରେ ଯେପରି ଢାଳିଲେ ମଇଳା ବା ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଉପରେ ରହିଯାଏ

ହୋଲିଦିନ ସ୍ଥାନେସ୍ଥାନେ ଭାଙ୍ଗ ଛଣାଯାଏ
ଛଣାଇବା

କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ପତଳା କନାରେ ଛାଣି ସେଥିରେ ଥିବା ମଇଳାକୁ ଅଲଗା କରିବା

ମା ଚା’ ଛାଣୁଥିଲେ
ଛାଣିବା

ଚୁନା ବା ଦାନାକୁ ପତଳା କପଡ଼ା ବା ଚାଲୁଣିଆଦିରେ ଚଲାଇ ସେଥିରୁ ଅଳିଆ ବା ମୋଟା ଅଂଶ ଅଲଗା କରିବା

ଅଟା ଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଚଲାଅ ଜେଜେମା’ ଗହମ ଚଲାଉଛନ୍ତି
ଚଲାଇବା

चूर्ण अथवा द्रव पदार्थ वस्त्रातून किंवा छिद्रयुक्त पात्रातून ओतणे जेणे करून त्यातील जाडाभरडा भाग वर राहील.

पावसाळ्यात पाणी गाळून प्यावे.
गाळणे

एखादे चूर्ण किंवा दाणे इत्यादी वस्त्र किंवा छिद्रयुक्त भांड्यातून अशा प्रकारे हलविणे की ज्यामुळे त्यातील कचरा खाली पडेल किंवा त्यातील उपयोगी नसलेला जाड भआग वर राहिल.

तिने चहा गाळला
चाळणे

पातळ पदार्थातील केरकचरा तलम वस्त्रातून किंवा छिद्रयुक्त पात्रातून गाळून काढणे.

चहा गाळून ठेवला आहे.
गाळणे, चाळणे

তরল পদার্থকে কোনো পাতলা কাপড় অথবা ছাঁকনি ইত্যাদি দিয়ে বার করানো যাতে নোংরা ইত্যাদি উপরে থেকে যায়

মা ছাঁকনি দিয়ে চা ছাঁকছে
ছাঁকা

কোনো গুঁড়ো বা তরল পদার্থের কাপড়ের মধ্য থেকে এমন ভাবে পড়া যাতে ময়লা বা নিঃসার অংশ প্রভৃতি উপরেই থেকে যায়

হোলির দিন বিভিন্ন জায়গায় ভাঙ্ ছাঁকা হয়
ছাঁকা

চূর্ণ বা দানা কোনো মিহি কাপড় বা চালুনী ইত্যাদি দিয়ে ছাঁকা যার ফলে ওর বড় অংশ উপরে থেকে যায়

আটা মাখার আগে তা চেলে নাওদিদা আটা চালছে
চালা

சல்லடையில் போட்டு பக்கவாட்டில் ஆட்டி அல்லது கையால் அலைத்து வேண்டாதவற்றை மேலே தங்குமாறு செய்து நீக்குதல்.

பாட்டி கோதுமைமாவை சல்லடையால் சலித்து கொண்டிருந்தாள்
சலி

வடிகட்டியால் கழிவு நீக்கிச் சுத்தம் செய்தல்.

அம்மா வடிகட்டியால் தேநீர் வடிகட்டி கொண்டிருக்கிறாள்
வடிகட்டு

ஏதாவது ஒரு சூரணம் அல்லது திரவப்பொருளை துணியில் கசடுகள் தங்கும்படி ஊற்றும் முறை

ஹோலியன்று ஆங்காங்கே போதைப்பொருட்கள் வடிகட்டப்படுகிறது
வடிகட்டு, வடியச்செய், வடியவை

ഒരു വിശേഷദിവസം അഴുക്ക സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്

ഹോളി ദിവസം അവിടവിടെ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നു
കഞ്ചാവ് വലിക്കുക

പൊടി അല്ലെങ്കില്‍ ധാന്യം നേർമയുള്ള വസ്‌ത്രം അല്ലെങ്കില്‍ അരിപ്പ തുടങ്ങിയവയില്‍ ഇടുമ്പോള്‍ അതിലെ കരടുകളോ, ഉരുണ്ട അംശങ്ങളോ മുകളിലേക്ക്‌ വരുന്ന പ്രക്രിയ.

അമ്മൂമ്മ ഗോതമ്പ് അരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അരിക്കുക, ചേറിത്തിരിക്കുക, ചേറുക, തരികളഞ്ഞെടുക്കുക, പതിരു പാറ്റുക, പാറ്റുക, വേർതിരിക്കുക

ദ്രാവകം ഏതെങ്കിലും നനുത്ത തുണിയില്‍ അല്ലെങ്കില് അരിപ്പയില്‍ നിന്ന്‌ അങ്ങനെയായി വരുന്നതും അതിന്റെ അവശിഷ്ടം മുകളില്‍ കിടക്കുന്നതുമായ പ്രക്രിയ.

അമ്മ അരിപ്പയില്‍ നിന്ന്‌ ചായ അരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അരിക്കുക, ഊറ്റുക

Meaning : Distinguish and separate out.

Example : Sift through the job candidates.

Synonyms : sift