Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word salute from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

salute   noun

Meaning : An act of honor or courteous recognition.

Example : A musical salute to the composer on his birthday.

Synonyms : salutation


Translation in other languages :

వందనము చేయుట.

మనము ప్రతిరోజు పెద్దలకు నమస్కారం పెట్టాలి.
దండము పెట్టుట, నమస్కారం

सलामी देने की क्रिया या भाव या किसी बड़े अधिकारी, माननीय व्यक्ति या वस्तु आदि को सम्मान देने की क्रिया।

भारतीय तिरंगे को सलामी देते हैं।
संगीतकार को उसके जन्मदिन पर संगीतात्मक सलामी दी गई।
सलामी

किसी के प्रति आदर भाव दिखाने की क्रिया।

मुख्य अतिथि के अभिवादन के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ।
अभिवंदन, अभिवंदना, अभिवन्दन, अभिवन्दना, अभिवाद, अभिवादन, आदाब, बंदगी, बन्दगी

ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಅನ್ಯರು ಬರುವಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಗೌರವಿಸುವಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಭಿನಯದ ಮುದ್ರೆ

ನಾನು ಮೊದಲು ಸಭೆಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಅಭಿವಂದನೆ, ಅಭಿವಾದನ, ಪ್ರಣಾಮ, ವಂದನೆ

ସୈନିକ ଆଦିଙ୍କଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶେଷ ରୀତିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ,ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଆଦିର ଅଭିବାଦନ

ସୈନିକମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଅଭିବାଦନ ଦିଆଗଲା
ଅଭିବାଦନ, ସଲାମୀ

କାହାରି ପ୍ରତି ଆଦର ଭାବ ଦେଖାଇବାର କ୍ରିୟା

ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା ଉଚିତ
ଅଭିବନ୍ଦନ, ଅଭିବାଦନ, ସମ୍ମାନ

आपल्यापेक्षा थोरांविषयी व्यक्त केलेला आदर.

परीक्षेला जाताना रामने आईवडिलांना अभिवादन केले
सर्वांना अभिवादन करावे.
अभिवंदन, अभिवादन, नमन, नमस्कार, प्रणाम, प्रणिपात, बंदगी, वंदन

সৈনিকদের দ্বারা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো বড় আধিকারিক,মাননীয় ব্যক্তি বা বস্তুকে অভিবাদন জানানো

"সৈনিকরা তিরঙ্গাকে সেলাম জানালো"
সেলাম

কারও প্রতি আদরের ভআব দেখানোর ক্রিয়া

আমাদের সকলকে অভিবাদন জানানো উচিত
অভিবাদন

மரியாதையைத் தெரிவிக்கப் பயன்படுத்தும் சொல் அல்லது மரியாதையின் அறிகுறியாகக் கைகூப்பும் செயல்.

நாம் பெரியவர்களைப் பார்த்தால் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும்
நமஷ்காரம், வணக்கம், வந்தனம்

ആദരവോടുകൂടി നോക്കി കാണുക.

നമ്മള്‍ എല്ലാവരേയും വന്ദിക്കണം.
ആദരം, നമസ്കാരം, വന്ദനം

Meaning : A formal military gesture of respect.

Synonyms : military greeting


Translation in other languages :

बड़े अधिकारी, माननीय व्यक्ति आदि का अभिवादन जिसमें तोपें, बंदूकें आदि दाग़ी जाएँ।

राष्ट्रपतिजी को एक्कीस तोपों की सलामी दी गई।
सलामी

(विशेषकर सैन्य क्षेत्र में) एक प्रकार का अभिवादन जिसमें सीधे खड़े होकर दाहिने हाथ को सर के पास ले जाते हैं।

अधिकारी ने सलूट का जवाब सलूट से दिया।
सिपाही ने अपने अधिकारी को सलूट किया।
सलामी, सलूट, सेलूट, सैल्यूट

(ବିଶେଷକରି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ) ସିଧା ଠିଆହୋଇ ଡାହାଣ ହାତ ମୁଣ୍ଡପାଖକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିବାଦନ

ସିପାହୀ ତା ଉଚ୍ଚଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କଲା
ସାଲ୍ୟୁଟ

ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଧିକା‌ରୀ,ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦିଙ୍କ ଅଭିବାଦନରେ ତୋପ,ବନ୍ଧୁକ ଆଦି ଫୁଟାଯାଏ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କପାଇଁ ଏକୋଇଶଟି ତୋପ ସଲାମୀ ଦିଆଗଲା
ଅଭିବାଦନ, ସଲାମୀ

(विशेषतः सैन्यात) ताठ उभे राहून उजवा हात उलट बाजून कपाळाजवळ नेऊन अभिवादन करण्याची पद्धत.

शिपायाने अधिकाऱ्याला सलामी ठोकली.
सलामी, सॅल्युट, सैनिकी वंदना

(বিশেষতঃ সেনাবিভাগে) একপ্রকার অভিবাদন যেখানে সোজা দাঁড়িয়ে ডান হাত মাথার কাছে নিয়ে আসা হয়

"আধিকারিক স্যালুটের প্রত্যুত্তর স্যলুট দিয়ে জানালোসিপাই নিজের আধিকারিককে স্যালুট করল"
সেলাম, স্যালুট

পদস্থ আধিকারিক,মাননীয় ব্যক্তি ইত্যাদিদের অভিবাদন জানানোর প্রক্রিয়া যেখানে তোপ,বন্দুক ইত্যাদি ছোঁড়া হয়

"রাষ্ট্রপতিকে একুশটি তোপের সেলাম জানানো হয়েছে"
সেলাম

Meaning : An act of greeting with friendly words and gestures like bowing or lifting the hat.

salute   verb

Meaning : Propose a toast to.

Example : Let us toast the birthday girl!.
Let's drink to the New Year.

Synonyms : drink, pledge, toast, wassail

Meaning : Greet in a friendly way.

Example : I meet this men every day on my way to work and he salutes me.

Meaning : Express commendation of.

Example : I salute your courage!.

Meaning : Become noticeable.

Example : A terrible stench saluted our nostrils.

Meaning : Honor with a military ceremony, as when honoring dead soldiers.

Meaning : Recognize with a gesture prescribed by a military regulation. Assume a prescribed position.

Example : When the officers show up, the soldiers have to salute.

Synonyms : present