Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word mortal from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

mortal   noun

Meaning : A human being.

Example : There was too much for one person to do.

Synonyms : individual, person, somebody, someone, soul


Translation in other languages :

మానవ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళలో ఒకరు.

ప్రతి వ్యక్తి ఇష్టం వేరు వేరుగా ఉంటుంది
జనపదుడు, జనుడు, నరుడు, మనిషి, మానవుడు, వ్యక్తి

आदम के वंशज या सन्तान। मनुष्य जाति या समूह में से कोई एक।

प्रत्येक आदमी की पसन्द भिन्न-भिन्न होती है।
इस कार में दो ही व्यक्ति बैठ सकते हैं।
सरकार में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं।
असामी, आदमजाद, आदमी, चेहरा, जन, जना, नफर, नफ़र, बंदा, बन्दा, मनुष्य, मानस, व्यक्ति, शख़्स, शख्स

ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು

ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ.
ಮನುಜ, ಮನುಷ್ಯ, ಮಾನವ, ವ್ಯಕ್ತಿ

ମଣିଷ ଜାତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କୌଣସି ଜଣେ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏ କାରରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବସିପାରିବେ
ଜନ, ବ୍ୟକ୍ତି, ମଣିଷ, ଲୋକ

मानव समुदायातील एक घटक.

प्रत्येक व्यक्तीला समाजाचे नियम पाळावेच लागतात.
आम्हाला बोलवून तो पठ्ठा निघूनच गेला.
इसम, जण, पठ्ठा, पठ्या, मनुष्य, माणूस, वेक्ती, व्यक्ती

মনুষ্য জাতি বা সমূহের মধ্যে কোনো একজন

প্রত্যেক ব্যক্তির পছন্দ আলাদা আলাদা হয় কেবল দু জন ব্যক্তিই এই কাজে বসতে পারেন
জন, বান্দা, ব্যক্তি, মানস

பொதுவாக சிந்திக்கும் ஆற்றல் உடைய இனத்தில் ஒரு நபர்.

ஒவ்வொரு மனிதனின் விருப்பங்கள் தனித்தனியானவை
நரன், மனிதன், மனுசன், மனுஷன், மானிடன், மானுடன்

മനുഷ്യജാതിയിലെ അല്ലെങ്കില്‍ സമൂഹത്തിലെ ആരെങ്കിലുമൊന്ന്.

എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഇഷ്ടം വ്യത്യസ്തമാണ്.
ആള്, ചേതനന്, നരന്‍, മനുജന്‍, മനുഷ്യന്‍, മര്ത്ത്യന്‍, മാനവന്‍, മാനുഷന്, വ്യക്തി

mortal   adjective

Meaning : Subject to death.

Example : Mortal beings.


Translation in other languages :

ಯಾರೂ ಸಾಯುತ್ತಾರೋ

ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ತು ಹೋಗುವರು,
ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಂತ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಂತಹ, ಸತ್ತು ಹೋಗುವ, ಸತ್ತು ಹೋಗುವಂತಹ, ಸತ್ತುಹೋಗುವಂತ, ಸಾಯುವ

ನಾಶವಾಗುವಂತಹದು, ಹಾಳಾಗುವಂತಹದು ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತಹದು

ಮಾನವನ ಶರೀರವು ನಶ್ವರವಾದುದು.
ನಶ್ವರ, ನಶ್ವರವಾದ, ನಶ್ವರವಾದಂತ, ನಶ್ವರವಾದಂತಹ, ಮತ್ರ್ಯ, ಮತ್ರ್ಯವಾದ, ಮತ್ರ್ಯವಾದಂತ, ಮತ್ರ್ಯವಾದಂತಹ, ಮರಣಾಧೀನ, ಮರಣಾಧೀನವಾದ, ಮರಣಾಧೀನವಾದಂತ, ಮರಣಾಧೀನವಾದಂತಹ

ଯେ ମରିଯାଏ

ଯେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ମରଣଶୀଳ
ମରଣଶୀଳ

ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ

ଏ ଶରୀର ନଶ୍ୱର
କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ନଶ୍ୱର, ବିନାଶୀ, ଭଙ୍ଗୁର, ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ

कायम न टिकणारा.

मनुष्य शरीर नश्वर आहे
अनित्य, अशाश्वत, क्षर, नश्वर, नाशवंत

जो मरेल असा.

ज्याने जन्म घेतला आहेत तो मर्त्य आहे.
मर्त्य


যে মরে যায়

যেই জন্মগ্রহণ করে সেই মরণশীল
মরণশীল

இருப்பது இல்லாமல் சிதைந்து போதல்.

இந்த உடல் அழியக் கூடியது
அழிந்த, அழிய

மாண்டுபோவது

பிறக்கக்கூடிய யாவரும் இறக்ககூடியத் தன்மையை அடைவர்
அழியக்கூடிய, இறக்ககூடிய, சாவக்கூடிய, மாளக்கூடிய

നഷ്ടമാകുന്നത്.

ഈ ശരീരം നശ്വരമാണ്.
ഇല്ലാതാകുന്ന, നശിക്കുന്ന, നശ്വരമായ

മരണം സംഭവിക്കുക

ആരു ജനിച്ചാലും അയാള്‍ മരണപ്പെടേണ്ടവനാകുന്നു
മരണപ്പെടേണ്ട, മരിക്കേണ്ട

Not subject to death.

immortal

Meaning : Involving loss of divine grace or spiritual death.

Example : The seven deadly sins.

Synonyms : deadly

Meaning : Unrelenting and deadly.

Example : Mortal enemy.

Meaning : Causing or capable of causing death.

Example : A fatal accident.
A deadly enemy.
Mortal combat.
A mortal illness.

Synonyms : deadly, deathly


Translation in other languages :

ప్రాణ తీసుకోవడానికి కారణమైనది

అతడు మరణకారకమైన విషం తీసుకొని మరణించినాడు.
జీవనహరమైన, మరణకరమైన, మృత్యుకారకమైన

అపాయంతో కూడుకొన్న లేదా ఆపదతో కూడుకొన్న

అతనిపై బడిన హంతకుడిపై దాడి చేసాడు కైకేయి కోరుకున్న వరము మహారాజైన దశరథునికి ప్రాణాంతకమైనది
అపాయకరమైన, అపాయముతోకూడుకొన్న, చావుతోకూడుకొన్న, ప్రాణాంతకమైన, మరణ సంబంధమైన

जिससे जान जा सकती हो या जान लेनेवाला।

उसने उसपर जानलेवा हमला किया।
कैकेयी द्वारा माँगे हुए वर राजा दशरथ के लिए प्राणांतक थे।
क़ातिलाना, कातिलाना, ख़ूनी, खूनी, घातक, घातकी, जानलेवा, दरैया, निपाती, प्राणघातक, प्राणलेवा, प्राणांतक, प्राणान्तक, मारक

मृत्यु या अंत करनेवाला।

उसने मृत्युकारी ज़हर पीकर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ली।
अंतकारी, जीवनहर, मरणकारक, मृत्युकर, मृत्युकारी

ಸಾವನ್ನು ತರುವಂತಹದು

ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಜೀವಾಪಾಯದ ಕೆಲಸ.
ಜೀವಾಪಾಯ, ಮಾರಣಾಂತಕ, ಮೃತ್ಯುಕಾರಿ

ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಘಟನೆ

ಅವನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿರಿದಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಾತುಕ, ಘಾತುಕದಂತ, ಘಾತುಕದಂತಹ, ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ, ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾದ, ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾದಂತ, ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾದಂತಹ, ಮಾರಕ, ಮಾರಕವಾದ, ಮಾರಕವಾದಂತ, ಮಾರಕವಾದಂತಹ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ, ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ, ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದಂತ, ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದಂತಹ, ವಿನಾಶಕ, ವಿನಾಶಕವಾದ, ವಿನಾಶಕವಾದಂತ, ವಿನಾಶಕವಾದಂತಹ

ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଯାଇପାରେ ବା ଜୀବନ ନେବାବାଲା

ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କଲା କୈକେୟୀଙ୍କଦ୍ୱାରା ମାଗିଥିବା ବର ଦଶରଥଙ୍କପାଇଁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଥିଲା
ଘାତକ, ପ୍ରାଣଘାତକ, ପ୍ରାଣଘାତୀ, ପ୍ରାଣାନ୍ତକ

ମୃତ୍ୟୁ ବା ଅନ୍ତ କରିବାବାଲା

ସେ ମୃତ୍ୟୁକାରୀ ବିଷ ପିଇ ନିଜ ଜୀବନଲୀଳା ଶେଷ କଲା
ଅନ୍ତକାରୀ, ଜୀବନହାରୀ, ମୃତ୍ୟୁକାରୀ

मृत्यु किंवा अंत आणणारा.

त्याने मृत्युकारी विष पिऊन आपले आयुष्य संपवले.
मृत्युकारी

যার ফলে প্রাণ যেতে পারে বা প্রাণ হরণকারী

ও আমার ওপর প্রাণঘাতী হামলা করেছেকৈকেয়ী দ্বারা প্রার্থিত বর রাজা দশরথের পক্ষে প্রাণঘাতী হয়েছিল
প্রাণঘাতী

মৃত্যু বা অন্ত ঘটায় যে

সে জীবনহরণকারী বিষ পান করে নিজের জীবন-লীলা সাঙ্গ করল
জীবনহরণকারী, প্রাণহন্তা, প্রাণহরণকারী

உடலிலிருந்து உயிரைப் போக்கக் கூடியத் தன்மை.

அவன் உயிர்கொல்லக்கூடிய விஷம் குடித்து தன் வாழ்க்கையை முடித்து கொண்டான்
உயிர்கொல்லக்கூடிய, உயிர்போக்ககூடிய, உயிர்வாங்கக்கூடிய

உயிரை எடுக்கக்கூடிய

அவன் கொலை செய்கிற அளவுக்கு அவனை துன்புறுத்தினான்.
உயிரை வாங்குகிற, கொடூரமான, கொலை செய்கிற

ജീവനു അപകടം സംഭവിക്കുന്ന.

കൈകേയി ചോദിച്ച വരം ദശരഥ മഹാരാജാവിന് മരണഹേതുകമായതായിരുന്നു.
മരണഹേതുകമായ, മൃത്യുഹേതുകമായ

മൃത്യു അല്ലെങ്കില്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നയാള്.

അവന്‍ മരണകാരണമാകുന്ന വിഷം കഴിച്ചു ജീവനൊടുക്കി.
ജീവഹാനിക്കുതകുന്ന, മരണകാരണമാകുന്ന