Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word mend from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

mend   noun

Meaning : Sewing that repairs a worn or torn hole (especially in a garment).

Example : Her stockings had several mends.

Synonyms : darn, patch


Translation in other languages :

చినిగిన దుస్తుల రంధ్రాలను మాసిక వేసి సన్నగా కుట్టుట

అతడు చిరిగిన చొక్కాను అతుకు వేయించాడు
అతుకు, జాలిపోయడం, సరిచేయుట

फटे या कटे हुए कपड़े के छेद में बुनावट की तरह के तागे भरकर उसे बंद करने की क्रिया।

उसने फटे कुरते को रफू कराया।
रफ़ू, रफू

ଫଟା ବା କଟା ହୋଇଥିବା ଲୁଗାର ଫାଟକୁ ବୁଣିବା ଭଳି ସୂତା ଭର୍ତ୍ତିକରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କାମ

ସେ ଫଟା ଜାମାକୁ ରଫୁ କରାଇଲା
ରଫୁ

ತೂತನ್ನು ಅಥವಾ ಹರುಕನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿದ ಚೂರು ಬಟ್ಟೆ, ಲೋಹ ಮೊದಲಾದ ಚೂರು

ಅವನ ಅಂಗಿಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ತೂತನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ತೇಪೆ ಹಾಕಿ ಹೊಲಿಯಲಾಗಿದೆ.
ತೇಪೆ

वस्त्राचे छिद्र इत्यादी बुजविण्याकरता धाग्याने त्यास बंद करण्याची कला.

खोचा लागलेला झब्बा रफू करण्यास दिला.
रफू

ছেঁড়া কাপড়ের ছিদ্রে বোনার মতন করে সেলাই করে ছিদ্র বন্ধ করার ক্রিয়া

সে ছেঁড়া কাপড়টা রিফু করিয়েছে
রিফু

துணிகளை தைக்கும் போது தூர தூரமாக இடைவெளி விட்டு தைப்பது.

அவன் கிழிந்த வேஷ்டியை இழை ஒட்டித்தைக்கும் தையல் போடுகிறான்
இழைஒட்டித்தைக்கும்தையல்

കീറിയ വസ്ത്രത്തിലെ ഓട്ടകളെ‍ അടച്ച് തുന്നി ചേര്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ.

അവന്‍ കീറിയ കുര്ത്തയെ ഇഴയിട്ട് തുന്നി.
ഇഴയിട്ട് തുന്നല്

Meaning : The act of putting something in working order again.

Synonyms : fix, fixing, fixture, mending, repair, reparation


Translation in other languages :

కుర్చోనేటటువంటి క్రియ

శ్రామికుడికి పరికరాలను సరైన స్థలంలో కుర్చోబెట్టడం కష్టంగా ఉంటుంది.
కుర్చోబెట్టడం

పాడైన వాటిని బాగు చేయు పని.

అతడు ఇంటిని మరమ్మత్తు చేస్తున్నాడు.
బాగు, మరమ్మత్తు, రిపేరు

बैठने या बैठाने की क्रिया (वस्तु)।

कारीगर को पुर्जों की बैठाई में कठिनाई हो रही है।
बिठाई, बैठाई, बैठाना

किसी वस्तु का टूटा-फूटा या बिगड़ा हुआ अंश ठीक करने का काम।

उसके घर की मरम्मत हो रही है।
दुरुस्ती, मरम्मत

କୌଣସି ବସ୍ତୁ କଣା ବା ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଠିକ କରିବା କାମ

ତା ଘରର ମରାମତି ହେଉଛି
ମରାମତ, ମରାମତି, ସଜଡ଼ା

ବସାଇବାର କ୍ରିୟା

ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଂଶକୁ ବସାଇବାପାଇଁ କାରିଗରକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି
ବସାଇବା, ଯୋଡ଼ିବା, ଲଗାଇବା

ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು

ನಮ್ಮೂರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದುರಸ್ತಿ, ನೇರ್ಪಾಟು, ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ

ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಸಸಿ ನೆಡಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಊರಲು, ನಡೆಲು, ನಾಟಿ ಮಾಡಲು

जुने काम खराब झाले असता ते सुधारण्याची क्रिया.

आमच्याकडे सद्ध्या दुरुस्तीचे काम चालले आहे
डागडुगी, डागडुजी, डागडूग, डागदोजी, दुरुस्ती, मरामत

বসানোর কাজ

"সেঁকরা গয়নায় হিরে বসাচ্ছে"
বসানো

কোনো বস্তুর ভেঙে যাওয়া বা খারাপ হওয়া অংশ ঠিক করার কাজ

ওর ঘরের মেরামত হচ্ছে
মেরামত, মেরামতি

உட்கார்ந்திருக்கும் செயல்

கைவினைஞர்......................
அமர்தல், உட்கார்ந்திருத்தல்

ஒன்று சீர்கெட்ட அல்லது இயங்காத நிலையில் உள்ளவற்றை சரிசெய்தல்

அவனுடைய வீட்டிற்கு பழுதுபார்த்தல் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது
பழுதுபார்த்தல்

ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ പൊട്ടിപ്പോയ ഭാഗം യോജിപ്പിച്ച് ശരിയാക്കുന്ന പണി.

അവന്റെ വീടിന്റെ കേടുപാടുതീര്ക്കല്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കേടുപാടു തീര്ക്കല്

ഇരിക്കൽ

സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ യന്ത്രഭാഗം ഉറപ്പിച്ചത്
ഇരിക്കൽ, ഉറപ്പിക്കൽ

mend   verb

Meaning : Restore by replacing a part or putting together what is torn or broken.

Example : She repaired her TV set.
Repair my shoes please.

Synonyms : bushel, doctor, fix, furbish up, repair, restore, touch on


Translation in other languages :

टूटी-फूटी चीज़ को पुनः ठीक दशा या रूप में लाना।

घड़ीसाज घड़ी की मरम्मत कर रहा है।
ठीक करना, दुरुस्त करना, बनाना, मरम्मत करना

చెడిపోయిన వస్తువులను బాగు చేయడం

చెడిపోయిన బండిని తయారుచేస్తున్నాడు
తయారుచేయు, మరమ్మత్తుచేయు, రిపేరుచేయు

ಮುರಿದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದು

ಗಡಿಯಾರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವನು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡು, ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡು, ರಿಪೇರಿಗೊಳಿಸು

ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଠିକ୍‌ ଅବସ୍ଥା ବା ରୂପକୁ ଆଣିବା

ଘଣ୍ଟା ମରାମତବାଲା ଘଣ୍ଟା ମରାମତି କରୁଛି
ଠିକ୍‌ କରିବା, ମରାମତି କରିବା, ସଜାଡ଼ିବା

मोडतोड वा पडझड झालेल्या गोष्टी नीट करणे.

त्याने पडक्या घराची दुरुस्ती केली
डागडुगी करणे, डागडुजी करणे, डागडूग करणे, डागदोजी करणे, दुरुस्त करणे, दुरुस्ती करणे, मरामत करणे

ভেঙে যাওয়া জিনিস আবার ঠিক রূপে নিয়ে আসা

ঘড়ি মেরামতকারী ঘড়ি ঠিক করছে
ঠিক করা, মেরামত করা

கெட்டுப் போனதை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வருதல்.

கடிகார பழுதுபார்வர் கடிகாரத்தை பழுது பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்
சரிசெய், சீர்செய், பழுதுபார்

Ruin completely.

He busted my radio!.
break, bust

Meaning : Heal or recover.

Example : My broken leg is mending.

Synonyms : heal