Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word leap from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

leap   noun

Meaning : A light, self-propelled movement upwards or forwards.

Synonyms : bounce, bound, leaping, saltation, spring


Translation in other languages :

వేరొక చోటకు ఎగిరే క్రియ.

అతడు కాలువ లోనికి దూకాడు.
గంతు, గెంత్తు, దుముకు, దూకడం, దూకు

ఎగిరే దూకే క్రియ లేక పని.

ఎగురుటవలన కాళ్ళు నొప్పెట్టవచ్చును.
ఎగురుట, గంతులేయుట, దుముకుట

कहीं पहुँचने के लिए उछलने की क्रिया।

उसने एक ही छलाँग में गेंद पकड़ी।
कुदान, छलाँग, छलांग, फलाँग, फलांग, फाल

उछलने की क्रिया या भाव।

उछलन से हाथ-पैर में चोट लग सकती है।
उच्छलन, उछलन

ಕುಣಿ ಅಥವಾ ಜಿಗಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಜಿಗಿಯುವುದರಿಂದ ಬಿದ್ದು ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ
ಕುಣಿಯುವುದು, ಜಿಗಿಯುವುದು

ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೇರಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಾರುವ ಕ್ರಿಯೆ

ನೆಗೆತ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಗುಣ.
ಎಗರು, ಕುಪ್ಪಳಿಕೆ, ಜಿಗಿತ, ದುಮುಕುವಿಕೆ, ನೆಗೆತ, ಲಂಘನ, ಹಾರಿಕೆ

କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଡେଇଁବା କାମ

ସେ ଖାଈ ପାର ହେବାପାଇଁ ଡିଆଁ ମାରିଲା
କୁଦିବା, ଡିଆଁମାରିବା, ଡେଇଁବା

ଡେଇଁବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଭାବ

ଡେଇଁଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ
ଡିଆଁ, ଡେଇଁବା

उडी मारण्याची क्रिया.

उडीमुळे हातपाय दुखू शकतात.
उडी

কোথাও পৌঁছনোর জন্য লাফ দেওয়ার কাজ

ও খাদ পার করার জন্য লাফ দিয়েছে
লাফ দেওয়া

লাফানোর ক্রিয়া বা ভাব

লাফালে হাতে পায়ে চোট লাগতে পারে
লাফানো

குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு அப்பால் செல்லுதல்

அவன் பள்ளத்தை கடக்க தாண்டல் செய்தான்
தாண்டல்

மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த செய்யும் செயல்

துள்ளிக்குதித்ததால் அவனுடைய கை-கால் அடிபட்டது
களிப்புடன்துள்ளல், துள்ளிக்குதித்தல்

കുതിച്ചു ചാടുന്ന പ്രക്രിയ.

ചാട്ടത്തില്‍ കൈയ്യിലും കാലിലും മുറിവേല്ക്കും.
കുതി, ചാട്ടം

എവിടെയെങ്കിലും എത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ചാടുന്ന പ്രക്രിയ.

അവന്‍ കിടങ്ങ് താണ്ടിക്കടക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുതിച്ചു ചാടി.
കുതിച്ചു ചാട്ടം, ചാട്ടം

Meaning : An abrupt transition.

Example : A successful leap from college to the major leagues.

Synonyms : jump, saltation

Meaning : A sudden and decisive increase.

Example : A jump in attendance.

Synonyms : jump

Meaning : The distance leaped (or to be leaped).

Example : A leap of 10 feet.

leap   verb

Meaning : Move forward by leaps and bounds.

Example : The horse bounded across the meadow.
The child leapt across the puddle.
Can you jump over the fence?.

Synonyms : bound, jump, spring


Translation in other languages :

किसी सतह पर से वेगपूर्वक उछलकर शरीर को किसी ओर गिराना।

बच्चे रेत पर कूद रहे हैं।
कूदना

నీళ్ళలోకి ఎత్తు నుండి పడటం

దొంగలు పోలీసుల నుండి తప్పించుకోవడానికి నదిలో దూకారు.
దూకు, మునుగు

వేగంగా పరుగెత్తివచ్చి గాలిలో ఎగిరి ఒక్కసారిగా కిందపడడం.

పిల్లలు ఇసుకలో దూకుతున్నారు.
కుప్పిగంతులువేయు, గంతులేయు, గెంతు, దుముకు, దూకు

ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲುಪುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕಳ್ಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನದಿಗೆ ಧುಮುಕಿದ.
ಧುಮುಕು, ನೆಗೆ, ಹಾರು

ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಏರು ಇಳಿವಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಉಲ್ಲಾಸದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಏರು ಇಳಿವಿನ ಕ್ರಿಯೆ

ಜಿಂಕೆಯು ಜಿಗಿದು ಹಾರಿತು.
ಕುಣಿ, ಕುಪ್ಪಳಿಸು, ಜಿಗಿ, ನೆಗೆ, ಹಾರು

ଡେଇଁକି ପହଞ୍ଚିବା

ଚୋର ପୋଲିସଠୁ ବଞ୍ଚିବାପାଇଁ ନଦୀକୁ ଡିଆଁମାରିଲା
ଡିଆଁମାରିବା, ଦୌଡ଼ିବା

କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଉପରି ଭାଗରୁ ଜୋରରେ ଡେଇଁ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପକାଇବା

ଛୁଆମାନେ ବାଲି ଉପରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି
କୁଦିବା, ଡେଇଁବା, ଲମ୍ଫପ୍ରଦାନ କରିବା

লাফ দিয়ে কোথাও পৌঁছানো

চোর পুলিশের থেকে বাঁচার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিল
ঝাঁপ দেওয়া, লাফ দেওয়া, লাফানো

কোনো তল থেকে জোরপূর্বক লাফ দিয়ে অন্য দিকে পড়া

বাচ্চারা বালির উপর ঝাঁপ দিচ্ছিল
ঝাঁপ দেওয়া

ஒரு முறை எழும்பிக் கீழே வருதல்.

திருடன் காவலாளிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள ஆற்றில் குதித்தான்
குதி

ஓரே பாய்ச்சலில் அதிகமான தொலைவைக் கடப்பது

மான் துள்ளியோடியது.
குதி, தாண்டு, தாவு, துள்ளியோடு, துள்ளு

ഏതെങ്കിലും ഒരു തിട്ടയില് നിന്ന് ശക്തിയോടെ ശരീരത്തെ വീഴ്ത്തുക.

കുട്ടികള്‍ മണ്ണില്‍ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ചാടിവീഴുക, ചാടുക

ചാടി എവിടെയെങ്കിലും എത്തുക.

കള്ളന്‍ പോലീസില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി നദിയിലേക്ക്‌ ചാടി.
കുതിക്കുക, ചാടുക

Meaning : Pass abruptly from one state or topic to another.

Example : Leap into fame.
Jump to a conclusion.
Jump from one thing to another.

Synonyms : jump

Meaning : Jump down from an elevated point.

Example : The parachutist didn't want to jump.
Every year, hundreds of people jump off the Golden Gate bridge.
The widow leapt into the funeral pyre.

Synonyms : jump, jump off

Meaning : Cause to jump or leap.

Example : The trainer jumped the tiger through the hoop.

Synonyms : jump


Translation in other languages :

छलाँगने का काम दूसरे से कराना।

पिताजी ने बच्चे से पतली नहर छलँगवाया।
छलँगवाना, छलाँग लगवाना

कुदाने का काम दूसरे से कराना।

चोर ने चोरी करने के लिए अपने साथी को अहाते के भीतर कुदवाया।
कुदवाना

वेग से ऊपर उठना।

तालाब में मछलियाँ उछल रही हैं।
वह उछला और पेड़ की डाली पकड़कर झूल गया।
उचकना, उच्छरना, उच्छलना, उछरना, उछलना, उछाल मारना

లంఘించడాన్ని ఇతరులతో చేయించడం

నాన్న పిల్లలతో సన్నకాలువను దూకించాడు
దాటింపజేయు, దూకించు, లంఘింపజేయు

ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకు దూకడాన్నిఇతరులతో చేయించడం

దొంగ దొంగతనం చేయడానికి తన స్నేహితుడిని మిద్దెపైకి దూకించాడు.
దాటించు, దుమికించు, దూకించు, లంఘించు

గెంతులేయ్యడం

చెఱువులో చేపలు పైకి ఎగురుతూ ఉంటాయి.
ఎగురు, జంగు

ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା

ଗାଡ଼ିଆରେ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ଡେଉଁଛନ୍ତି ସେ ଡେଇଁପଡ଼ି ଓ ଗଛର ଡାଳ ଧରି ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା
ଡିଆଁ ମାରିବା, ଡେଇଁବା

ଡେଇଁବାର କାମ ଅନ୍ୟକାହାଦ୍ୱାରା କରାଇବା

ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କେନାଲଟି ଡିଆଁଇଲେ
ଡିଆଁଇବା, ଲଙ୍ଘାଇବା

ଡେଇଁବାକାମ ଅନ୍ୟ କାହାରିଦ୍ୱାରା କରାଇବା

ଚୋରି କରିବାପାଇଁ ଚୋର ତା ସାଥୀକୁ ହତା ଭିତରକୁ ଡିଆଁଇଲା
କୁଦା ମରାଇବା, କୁଦା ମରେଇବା, କୁଦାଇବା, କୁଦେଇବା, ଡିଆଁ ମରାଇବା, ଡିଆଁ ମରେଇବା, ଡିଆଁଇବା, ଡିଏଁଇବା

ನೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಿಸುವುದು

ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಗೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಗಿದಾಡಿಸು, ಜಿಗಿಯಿಸು, ನೆಗದಾಡಿಸು, ನೆಗೆಯಿಸು

ನೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಕಳ್ಳನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ್ನನು ಬೇಲಿಯಿಂದ ಆಚೆ ನೆಗೆಯಿಸಿದನು.
ನೆಗೆದಾಡಿಸು, ನೆಗೆಯಿಸು, ಹಾರಿಸು

ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದೇಹದ ಚಲನೆ ಆಗುವುದು

ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬಲೆಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿಯಿತು.
ಜಿಗಿಯುವುದು, ನೆಗೆಯುವುದು, ಹಾರುವುದು

जोरात वर येणे.

भरतीचे पाणी उसळले
उसळणे

বেগের সঙ্গে উপরে ওঠা

পুকুরে মাছেরা লাফাচ্ছে সে লাফালো আর গাছের ডাল ধরে ঝুলে গেল
লাফ দেওয়া, লাফানো

ঝাঁপ দেওয়ার কাজ অন্যকে দিয়ে করানো

চোর চুরি করার জন্য নিজের সঙ্গীকে আঙ্গিনায় ঝাঁপ দেওয়ালো
ঝাঁপ দেওয়ানো

লাফ দেওয়ার কাজ অপরকে দিয়ে করানো

বাবা বাচ্চাকে দিয়ে সরু নালা লাফ দেওয়ালো
লাফ দেওয়ানো

குதிக்கும் வேலையை மற்றவர்கள் மூலமாக செய்வது

திருடன் திருடுவதற்காக தன்னுடைய தோழனை திருடும் வளாகத்தில் குதிக்க கூறினான்
குதிக்கக்கூறு, பாயக்கூறு

சற்று விரைவாக மேலெழ்ழும்பிக் கீழே வந்து பாய்தல்

குளத்தில் மீன்கள் துள்ளிக்குதித்துக் கொண்டிருக்கின்றன
துள்ளிக்குதி

தாண்டும் வேலையை மற்றவர்களை செய்ய வைப்பது

அப்பா குழந்தைகளை சிறிய வாய்க்காலை தாண்டக் கூறினார்
தாண்டக்கூறு, தாவக்கூறு

ചാടുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക

കള്ളന്‍ കക്കുന്നതിനായി ചുറ്റുമതില്‍ തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് ചാടിപ്പിച്ചു
ചാടിപ്പിക്കുക

കുതിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക

ആച്ഛന്‍ വീതികുറഞ്ഞ തോട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചാടികടത്തിച്ചു
ചാടികടത്തുക

വേഗത്തില് മുകളിലേക്കു കുതിക്കുക.

കുളത്തിലെ മീനുകള്‍ മുകളിലേക്കു ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മുകളിലേക്കു ചാടുക