Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word hovel from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

hovel   noun

Meaning : Small crude shelter used as a dwelling.

Synonyms : hut, hutch, shack, shanty


Translation in other languages :

గడ్డితో కట్టిన ఇల్లు.

రాము గ్రామాణికి దూరంగా నివసించుట కోసం ఒక కుటీరంను నిర్మించుకొన్నాడు.
ఇలారము, కుటము, కుటీరం, కొట్టము, గుడిసె, గుడుసె, పర్ణశాల, పాక

బోదతో కప్పిన ఇల్లు

ఈ నది ఒడ్డున మత్చ్యకారుల గుడిసె వుంది.
కొట్టం, గుడిసె

ఆకులతో తయారుచేసుకొనే ఇల్లు

ప్రాచీన కాలంలో మునులు, తపస్వీలు మొదలగు వారు పర్ణకుటీరాలను నిర్మించుకున్నారు.
పర్ణకుటీరం, పర్ణశాల

वह झोंपड़ी जो पत्तों से छायी या बनाई गई हो।

प्राचीन काल में मुनि, तपस्वी आदि जंगल में पर्णकुटी बनाकर रहते थे।
उजट, उटज, पर्ण कुटिया, पर्ण कुटी, पर्ण कुटीर, पर्ण-कुटी, पर्ण-शाला, पर्णकुटिका, पर्णकुटी, पर्णकुटीर, पर्णशाला

मिट्टी या घास-फूस आदि का बना छोटा घर।

इस नदी के किनारे ही मछुआरे की झोपड़ी है।
ओबरी, झुगिया, झुग्गा, झुग्गी, झुग्गी-झोपड़ी, झोंपड़ा, झोंपड़ी, झोपड़ा, झोपड़ी, मड़ई, मड़ाई, मड़ैया, मढ़ई, मढ़ा, मढ़ी

घास-फूस की बनी हुई कुटी या झोपड़ी।

राम ने गाँव के बाहर रहने के लिए एक तृणकुटी बनाई।
कुटिया, कुटी, कुटीर, तृण कुटी, तृण-कुटी, तृणकुटी

ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ವಾಸಸ್ಥಳ

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ರೈತರು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟೀರ, ಗುಡಿಸಲು, ಜೋಪಡಿ

ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಣಕುಟೀರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗುಡಿಸಲು, ಪರ್ಣ ಕುಟಿ, ಪರ್ಣ ಕುಟೀರ, ಪರ್ಣ-ಕುಟಿ, ಪರ್ಣ-ಕುಟೀರ, ಪರ್ಣಕುಟಿ, ಪರ್ಣಕುಟೀರ

ಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ

ಈ ನದಿಯ ರೀತಿದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಸ್ತರ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿವೆ.
ಗುಡಿಸಲು, ಜೋಪಡಿ, ಝೋಪಡಿ, ಪರ್ಣಕುಟಿ

ମାଟି ବା ଘାସପତ୍ରରେ ତିଆରି ଛୋଟ ଘର

ଏହି ନଦୀକୂଳରେ ଧୀବରମାନେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରିଛନ୍ତି
ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି, ମଢ଼ିଆ

ଯେଉଁ ଘର ପତ୍ରରେ ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଛି

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମୁନିଋଷିମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲେ
ଉଟଜ, ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ, ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର, ପର୍ଣ୍ଣଶାଳା

ଘାସ-କୁଟାର ବନାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଘର

ରାମ ଗାଁ ବାହାରେ ରହିବାପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିଛି
କୁଟୀର, କୁଡ଼ିଆ, ଝୋପଡ଼ି

गवतारू घर.

शेतकर्‍याला त्याची झोपडीही राजमहालासारखी वाटते
कुटी, खोपटी, झोपडी, झोपडे

गवत,माती आदिंनी बनविलेले छोटे घर.

ह्या नदीकाठी मासेमार्‍यांच्या झोपड्या आहेत.
कुटी, खोपटी, झोपडी, झोपडे

गवत, पाने इत्यादींची केलेली झोपडी.

साधू पर्णकुटीत राहतात
पर्णकुटी, पर्णशाला

ঘাস পাতা দিয়ে বানানো ছোট বাড়ী

রাম গ্রামের বাইরে থাকার জন্য একটা কুটীর বানিয়েছে
কুঁড়েঘর, কুটির, কুটীর

সেই ঝুপড়ি যা হল পাতায় ঢাকা বা তৈরি করা হয়েছে

প্রাচীনকালে মুনি, তপস্বী ইত্যাদি জঙ্গলে পর্ণকুটির তৈরি করে থাকতেন
তৃণকুটির, পর্ণ-শালা, পর্ণকুটিকা, পর্ণকুটির, পর্ণশালা

মাটি বা ঘাস ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ঘর

"এই নদীর ধারে মাঝিদের ঝোপড়ি আছে"
ঝোপড়ি

அதிக உயரம் இல்லாத மண்சுவரின் மேல் ஓலையால் வேயப்பட்ட கூரை உடைய சிறு விடு

ராம் கிராமத்திற்கு வெளியே வசிப்பதற்கு ஒரு குடிசை அமைத்தார்
குடிசை, குடில்

இலைகளால் மேயப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்ட குடிசை

பழங்காலத்தில் முனிவர்களும் தவம்செய்பவர்களும் காட்டில் இலைகாளாலான குடிசை உருவாக்கி வசித்தனர்
இலைகுடிசை

அதிக உயரம் இல்லாத மண் சுவரின் மேல் ஓலையால் வேயப்பட்ட கூரை உடைய சிறுவீடு.

அந்த பகுதி குடிசை நிறைந்ததாக காணப்படுகிறது
குடிசை

ഇലകള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ചതോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇലകളാല്‍ മൂട പെട്ട് നിര്‍മ്മിക്കപെട്ടതോ ആയ കുടില്‍

പുരാതനകാലത്ത മുനികളും തപസ്വീകളും കാട്ടില്‍ പര്‍ണ്ണകുടീരം കെട്ടി പാര്‍ത്തിരുന്നു
പര്‍ണ്ണകുടീരം

പുല്ലും വൈക്കോലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ വീട്.

രാമന്‍ ഗ്രാമത്തിന്റെ പുറത്തു നില്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു കുടില്‍ ഉണ്ടാക്കി.
കുടില്, മാടപ്പുര

മണ്ണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ചപ്പുചവർ മുതലായവ കൊണ്ട്‌ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ വീട്.

ഈ നദിയുടെ കരയില്‍ മുക്കുവന്‍ കുടില്‍ വച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഇലക്കുടിഞ്ഞീല്, ഉടജം, ഓലപ്പുര, കുടി, കുടില്, കുടില്ത്താണവളം, കുടീക, കുടീരം, ചെറിയ പുര, ചെറിയ വീട്‌, ചെറ്റക്കുടില്‍, ചെറ്റപ്പുര, പുലക്കുടി, പുല്‌ചെറ്റ, പർണ്ണശാല, പർണ്ണാലയം, മാടം, മാടപ്പുര