Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word enter from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

enter   verb

Meaning : To come or go into.

Example : The boat entered an area of shallow marshes.

Synonyms : come in, get in, get into, go in, go into, move into


Translation in other languages :

లోనికి వెళ్ళుట.

అతడు చదువుకొనేందుకు తరగతి గదిలోకి ప్రవేశించాడు.
చొచ్చు, చొరబడు, దూరు, ప్రవేశించు, లోపలికివచ్చు

ప్రవేశించడం

నెయ్యిలో పురుగు పడిపోయింది
పడు

किसी निश्चित सीमा, स्थान आदि के अंदर जाना या उसके भीतर आना।

उसने पढ़ने के लिए अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया।
साँप बिल के अंदर घुस गया।
अंदर आना, अवगाहना, आना, कदम रखना, घुसना, ढुकना, दाख़िल होना, पैठना, पैर रखना, प्रविष्ट होना, प्रवेश करना, हलना

प्रविष्ट होना।

घी में चींटियाँ पड़ गई हैं।
पड़ना

ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಯು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬೀಳು

ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು

ಅವನು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಬಂದನು.
ಒಳಗೆ ಬರುವುದು, ಪ್ರವೇಶಿಸು

ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା

ଘିଅରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି
ପଡ଼ିବା, ଲାଗିବା

ଭିତରକୁ ଯିବା

ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା
ଆସିବା, ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ପଶିବା, ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଭିତରକୁ ଆସିବା

एखाद्या वस्तूचा दुसर्‍या वस्तूत अचानकपणे प्रवेश होणे.

तुपात मुंग्या पडल्या.
पडणे

ভেতরে যাওয়া

ও পড়ার জন্য অধ্যয়ন কক্ষে প্রবেশ করল
ঢোকা, প্রবিষ্ট হওয়া, প্রবেশ করা

প্রবিষ্ট হওয়া

ঘী তে পিঁপড়া পড়েছে
পড়া

நுழை, உள்ளேவா

மணி அடித்தவுடன் ராம் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்தான்.
உள்ளேவா, நுழை

நுழை

பாம்பு வீட்டினுள் நுழைந்தது.
நுழை

പ്രവേശിക്കുക

നെയ്യില്‍ ഉറുമ്പ് കയറി
ഏറുക, കയറുക, പ്രവേശിക്കുക

അകത്ത് പോകുക

അവന്‍ പഠിക്കുന്നതിനായി ക്ളാസ്സിനകത്ത് പോയി
അകത്തു കയറുക, അകത്ത്പോവുക, ഉള്ളിൽ പോവുക, പ്രവേശിക്കുക

Move out of or depart from.

Leave the room.
The fugitive has left the country.
exit, get out, go out, leave

Meaning : Become a participant. Be involved in.

Example : Enter a race.
Enter an agreement.
Enter a drug treatment program.
Enter negotiations.

Synonyms : participate

Give up in the face of defeat of lacking hope. Admit defeat.

In the second round, the challenger gave up.
chuck up the sponge, drop by the wayside, drop out, fall by the wayside, give up, quit, throw in, throw in the towel

Meaning : Register formally as a participant or member.

Example : The party recruited many new members.

Synonyms : enrol, enroll, inscribe, recruit

Meaning : Be or play a part of or in.

Example : Elections figure prominently in every government program.
How do the elections figure in the current pattern of internal politics?.

Synonyms : figure

Meaning : Make a record of. Set down in permanent form.

Synonyms : put down, record


Translation in other languages :

ఖాతాలో వ్రాయుట.

బకాయీలు అన్ని మీ ఖాతాలోకి ఎక్కాయి.
ఎక్కు, నమోదుచేయు, పుస్తకంలో నమోదు చేయబడు, పుస్తకంలో వ్రాయబడు

ఏ జాబితాలో నైన తమ పేర్లను చేర్చడం

అతను గ్రామకరనం తో చెప్పి ఒటర్ల జాబితాలో తన పేరును ఎక్కించుకున్నాడు
ఎక్కించు

खाते आदि में लिखा जाना।

बकाया धनराशि आपके खाते में चढ़ गई है।
मतदाता सूची में आपका नाम डल गया है।
चढ़ना, टँकना, डलना, दर्ज होना

खाते,काग़ज़ आदि में लिखवाना।

उसने पटवारी से कहकर अपना नाम मतदाता सूची में चढ़वाया।
चढ़वाना, टँकवाना, दर्ज कराना

ಖಾತೆ, ಕಾಗದ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸುವುದು

ಅವರು ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುನ್ನು ಬರೆಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬರೆಯಿಸು, ಬರೆಸು, ಲಗತ್ತಿಸು

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ದಾಖಲಾಗಿಸುವುದು

ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಹೊಂದಿದೆ.
ಜಮಾಹೊಂದು

ଖାତା,କାଗଜ ଆଦିରେ ଲେଖାଇବା

ସେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହି ତା ନାମ ମତଦାନ ତାଲିକାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଇଲା
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଇବା, ସୂଚୀଭୁକ୍ତ କରାଇବା

ଖାତାଆଦିରେ ଲେଖିବା

ବକେୟା ଧନରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଚଢ଼ି ଗଲାଣି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଗଲାଣି
ଉଠିବା, ଚଢ଼ିଯିବା

खाते, यादीं इत्यादींमध्ये लिहिले जाणे.

मतदारयादीमध्ये आपल्या नावाची नोंद झाली.
नोंद होणे, लिहिले जाणे

খাতা,কাগজ ইত্যাদিতে লেখা

সে পাটোয়ারীকে বলে ভোটদাতাদের সূচীতে নিজের নাম লিখিয়েছে
ওঠানো, তালিকাভুক্ত করা, লেখানো

খাতা ইত্যাদিতে লেখা

বকেয়া অর্থ আপনার খাতায় লেখা হয়েছে ভোটদাতাদের তালিকায় আপনার নাম লেখা হয়েছে
লেখা

கணக்கை புத்தகத்தில் எழுதுவதுகணக்கு புத்தகம் , காகிதத்தில் எழுதப்படுவது

அவன் கிராம கணக்கனிடம் கூறி தன்னுடைய பெயரை குறிப்பேட்டில் ஏற்ற கூறினார்
ஏற்று, பதிவுசெய்

சேர்,பதி, குறிப்பிடு, பொறி

வாக்காளர்ப் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது
குறிப்பிடு, சேர், பதி, பொறி

വരവില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക

ബാക്കി ധനം താങ്കളുടെ അക്കൌണ്ടില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വോട്ടർപ്പട്ടികയില്‍ താങ്കളുടെ പേര്‍ ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്
ചേര്ക്കുക, രേഖപ്പെടുത്തുക

കണക്കുപുസ്തകം, കടലാസ് മുതലായവയില്‍ എഴുതുക.

അവന്‍ സര്ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞ് തന്റെ പേര് സമ്മതിദായകപട്ടികയില്‍ ചേര്ത്തു .
ഉള്പ്പെടുത്തുക, എഴുതിക്കുക, ചേര്ക്കുക

Meaning : Come on stage.

Meaning : Take on duties or office.

Example : Accede to the throne.

Synonyms : accede

Meaning : Put or introduce into something.

Example : Insert a picture into the text.

Synonyms : infix, insert, introduce

Meaning : Set out on (an enterprise or subject of study).

Example : She embarked upon a new career.

Synonyms : embark