Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word debate from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

debate   noun

Meaning : A discussion in which reasons are advanced for and against some proposition or proposal.

Example : The argument over foreign aid goes on and on.

Synonyms : argument, argumentation


Translation in other languages :

ఏదేని పక్షమును ఖండించుటలో జరిగే మాటలు.

ఎక్కువ వాద వివాదములకు దిగితే జరిగిన పని చెడిపోతుంది.
తర్కము, వాద వివాదము, వాదన

శాస్త్రీయ విషయాలలో పరస్పరం జరిగే మాటలు

అష్టావక్రుడు జనకమహారాజు సభలో పెద్దపెద్ద విద్వాంసులను వాదప్రతివాదన చేసెను.
వాద ప్రతివాదములు

किसी पक्ष के द्वारा तर्क, युक्ति आदि के साथ खंडन और मंडन में होने वाली बातचीत।

ज़्यादा वाद-विवाद में पड़ने से बना-बनाया काम बिगड़ जाता है।
अध्याहार, उत्तर-प्रत्युत्तर, तर्क, तर्क वितर्क, तर्क-वितर्क, तर्कानुतर्क, बहस, बहस मुबाहसा, वाद, वाद विवाद, वाद-विवाद, सवाल-जवाब

शास्त्रीय विषयों में परस्पर होने वाला वाद-विवाद।

अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा में उपस्थित बड़े-बड़े विद्वानों से वाद-प्रतिवाद किया।
वाद-प्रतिवाद, वादप्रतिवाद

ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು-ಸರಿಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆ

ಹೆಚ್ಚು ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವೂ ಹಾಳಾದೀತು
ಚರ್ಚೆ, ವಾಗ್ಯುದ್ದ, ವಾಗ್ವಾದ, ವಾದ-ವಿವಾದ

ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಾದ-ವಿವಾದ

ಜನಕ ಮಹರಾಜರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜತೆ ಅಸ್ಟಾವಕ್ರನು ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಿದನು
ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ, ವಾದ-ವಿವಾದ, ವಾದಪ್ರತಿವಾದ, ವಾದವಿವಾದ

କୌଣସି ପକ୍ଷର ଖଣ୍ଡନ ଏବଂ ମଣ୍ଡନରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା

ବେଶି ବାଦ-ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଲେ ହୋଇଥିବା କାମ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ
ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, ତର୍କ ବିତର୍କ, ବାଦ ବିବାଦ

ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଷୟ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ବାଦ ବିବାଦ

ଅଷ୍ଟବକ୍ର ରାଜା ଜନକଙ୍କ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବଡ଼ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କସହିତ ତର୍କବିତର୍କ କଲେ
ତର୍କ, ତର୍କବିତର୍କ, ବାଦାନୁବାଦ, ବିତର୍କ

जाणकारांनी शास्त्रीय पद्धतीने केलेला वाद-प्रतिवाद.

त्या वादविवादास अनेक विद्वान उपस्थित होते.
वाद-प्रतिवाद, वादविवाद

एखाद्या पक्षाचे, मताचे खंडन वा मंडन करण्यासाठी केली जाणारी चर्चा.

मूर्तिपूजेच्या इष्टतेविषयी ते वादविवाद करत होते
वादविवाद

কোনও পক্ষ খণ্ডন ও মণ্ডনের জন্য হওয়া কথাবার্তা

বেশি বাদ বিবাদে পড়ায তৈরি কাজও গোলমাল হয়ে যায়
তর্ক বিতর্ক, বাদ বিবাদ, বিবাদ বিসম্বাদ, সওয়াল জবাব

শাস্ত্রীয় বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে হওয়া বাদানুবাদ

অষ্টাবক্র রাজা জনকের সভায় উপস্থিত বড় বড় বিদ্বানের সঙ্গে বাদানুবাদ করলেন
বাদ-বিবাদ, বাদ-বিসম্বাদ, বাদানুবাদ

ஒரு விஷயம் குறித்து வெவ்வேறு நிலையில் இருப்பவர்கள் தாங்கள் சரி என்று கருதியதை வலியுறுத்திப் பேசும் காரசாரமான பேச்சு.

அப்ஷ்டாவக்ர ராஜா ஜனகரின் சபையில் வீற்றிருந்த பெரியப்பரிய வித்வான்களுடன் வாக்குவாதம் செய்தனர்
வாக்குவாதம்

செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்ளும்போது பிறருடைய தர்கக்கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துதல்

அங்கே ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் வாத-விவாதம் நடக்கிறது
தர்கம், வாக்குவாதம், வாத-விவாதம், வாய்சண்டை

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ അനുകൂലിച്ചോ പ്രതികൂലിച്ചോ നടത്തുന്ന വാദപ്രതിവാദം

അധികമായ വാദപ്രതിവാദം കൊണ്ട് ചെയ്തു വന്ന കാര്യവും നാശമാകും.
തര്ക്കം, വാഗ്വാദം, വാദപ്രതിവാദം

ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളില്‍ പരസ്പരം നടത്തുന്ന തര്ക്കം്.

അഷ്ടവക്ര ജനകരാജാവിന്റെ സഭയില്‍ ഉപസ്ഥിതരായ വലിയ വിദ്വാന്മാരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തി.
തര്ക്കം, വാദപ്രതിവാദം

Meaning : The formal presentation of a stated proposition and the opposition to it (usually followed by a vote).

Synonyms : disputation, public debate

debate   verb

Meaning : Argue with one another.

Example : We debated the question of abortion.
John debated Mary.

Meaning : Think about carefully. Weigh.

Example : They considered the possibility of a strike.
Turn the proposal over in your mind.

Synonyms : consider, deliberate, moot, turn over

Meaning : Discuss the pros and cons of an issue.

Synonyms : deliberate

Meaning : Have an argument about something.

Synonyms : argue, contend, fence


Translation in other languages :

व्यर्थ का वाद विवाद करना या कहा सुनी करना।

वह घर में बैठकर वितंडा कर रहा है।
दलीलबाज़ी करना, बाल की खाल निकालना, वितंडा करना

నిరుపయోగమైన వాదవివాదాలు చేయడం

వాడు ఇంట్లో కూర్చొని మొండి చేస్తున్నాడు.
తొండిచేయు, మొండిచేయు, వితండవాదం చేయు

ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ବା ବିତଣ୍ଡା କରିବା

ସେ ଘରେ ବସି ବିତଣ୍ଡା କରୁଛି
ବିତଣ୍ଡାକରିବା, ବିବାଦକରିବା, ଯୁକ୍ତିତର୍କକରିବା

अट्टहासाने खोटा पक्ष स्थापन करण्यासाठी वादविवाद करणे.

उगाचच माझ्याशी वितंडवाद घालू नकोस
वितंडवाद करणे

বৃথা বিবাদ বিসম্বাদ করা বা কথা কাটাকাটি করা

তিনি বা বাড়িতে বসে বিবাদ করছেন
ঝগড়া করা, বিতণ্ডা করা, বিবাদ করা

வீணான வாதம் செய்வது அல்லது கேட்பது

அவன் வீட்டில் அமர்ந்து வீண்வாதம் செய்துகொண்டிருக்கிறான்
விதண்டாவாதம்செய், வீண்வாதம்செய்

വ്യര്ത്ഥമായ വാദവിവാദം നടത്തുക അല്ലെങ്കില്‍ തര്ക്കിക്കുക

അവന്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് യുക്തിഹീനവും വ്യര്ത്ഥവുമായ വാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു
യുക്തിഹീനവുംവ്യര്ത്ഥവുമായവാദംനടത്തുക