Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word clip from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

clip   noun

Meaning : A metal frame or container holding cartridges. Can be inserted into an automatic gun.

Synonyms : cartridge clip, cartridge holder, magazine

Meaning : An instance or single occasion for some event.

Example : This time he succeeded.
He called four times.
He could do ten at a clip.

Synonyms : time


Translation in other languages :

మటిమాటికీ చెప్పుట.

నేను రవికి చాలాసార్లు ఫోన్ చేశాను.
ఎన్నోసార్లు, చాలాసార్లు, దఫాలు, పర్యాయములు, లెక్కలేనన్నిసార్లు

समय का कोई अंश जो गिनती में एक गिना जाए।

मैंने उसे कई बार फोन किया।
महावीर ने सुबह से तीन बार भोजन किया है।
चोट, तोड़, दफ़ा, दफा, बार, बेर, मरतबा, मर्तबा

ସମୟର କିଛି ଅଂଶ ଯାହା ଗଣତିବେଳେ ଏକ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ

ମୁଁ ତାକୁ କେତେଥର ଫୋନ କରିଛି ମହାବୀର ସକାଳୁ ତିନିଥର ଖାଇଲାଣି
ଥର

ಸಮಯದ ಕೆಲವು ಅಂಶದ ಎಣಿಕೆಯ ಒಂದು ಗಣನೆ

ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದೆ.ಮಹಾವೀರನು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಮೂರು ಸಾರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದನು.
ಬಾರಿ, ಸರತಿ, ಸಾರಿ, ಸುತ್ತು

वारंवारता दर्शविताना वा मोजताना वापरला जाणारा एकक.

त्याने खूप वेळा मला दूरध्वनी केला.
वेळ

সময়ের কোনো অংশ যাকে একটি হিসাবে গণনা রকরা হয়

"আমি তাকে বহু বার ফোন করেছিমহাবীর সকাল থেকে তিন বার ভোজন করেছে"
দফা, বার

முறை, தடவை

அங்கு போக வேண்டாம் என்று நான் பல முறை கூறியும் அவன் கேட்கவில்லை.
தடவை, முறை

സമയത്തിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു സൂചകം

ഞാനവന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫോണ്‍ ചെയ്തു മഹാവീര്‍ രാവിലെ മുതല്‍ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു
തവണ, പ്രാവശ്യം, സമയം

Meaning : Any of various small fasteners used to hold loose articles together.

Meaning : An article of jewelry that can be clipped onto a hat or dress.

Meaning : The act of clipping or snipping.

Synonyms : clipping, snip

Meaning : A sharp slanting blow.

Example : He gave me a clip on the ear.

clip   verb

Meaning : Sever or remove by pinching or snipping.

Example : Nip off the flowers.

Synonyms : nip, nip off, snip, snip off


Translation in other languages :

कैंची या कैंची के आकार जैसे किसी औजार से काटना।

माली बगीचे के पौधों को हर महीने काटता है।
कतरना, काटना

किसी वस्तु को किसी विशेष आकार में लाने के लिए काटना या कतरना।

माली बीच-बीच में बगीचे के पौधों को छाँटता है।
नाई ने उसके बाल छाँटे।
छाँटना

ఒక ఆకారాన్ని తీసుకురావడానికి కత్తెరతో చేసే పని

పూలతోటలోని కలుపు మొక్కల్ని కూలివాళ్ళు కత్తిరిస్తున్నారు.
కత్తిరించు

ఏదైనా పదునైన ఆయుధం

అతను గుడిసె మీద వాలుతున్న మామిడి కొమ్మలను కొట్టి వేశాడు
కత్తిరించు, కొట్టివేయు

ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಯ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನದಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಮಾಲಿ ಹೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ.
ಕಡಿ, ಕತ್ತರಿಸು

ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅಮ್ಮ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದಳು.
ಕತ್ತರಿಸು, ಹೆಚ್ಚು

କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଆକାର ଦେବାପାଇଁ କାଟିବା ବା କତୁରେଇବା

ବାରିକ ତାର ଲମ୍ବା ଚୁଟିକୁ ଛୋଟ କଲା
ଛୋଟ କରିବା

କଇଁଚି ବା ସେହିପରି କୌଣସି ହତିଆରଦ୍ୱାରା କାଟିବା

ମାଳି ବଗିଚାରେ ଛୋଟଗଛଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ କାଟେ
କାଟିବା

कात्रीने वा तशाच प्रकारच्या हत्याराने कापणे.

झाडे कातरण्यासाठी माळी काकांनी नवीन कात्री आणली
कातरणे, कापणे

एखादी वस्तू एखाद्या विशिष्ट आकारात आणण्यासाठी कापणे.

माळी अधूनमधून बागेतील झाडे छाटत असतो.
छाटणे

কাঁচি বা কাঁচির আকারের মতো অস্ত্র দিয়ে কাটা

মালি বাগানে চারা ভালো করে কাটছে
কাটা

কোনো বস্তুকে কোনো বিশেষ আকারে আনার জন্য কাঁটা

মালী মাঝে-মাঝে বাগানের গাছগুলি ছাঁটে নাপিত ওর চুল ছেঁটে দিল
ছাঁটা

வெட்டு

நாவிதன் சிறுவனின் முடியை வெட்டினான்.
வெட்டு

கத்தி, அரிவாள் போன்றவற்றால் துண்டித்தல்.

தோட்டக்காரன் தோட்டத்தில் உள்ள செடிகளை ஒவ்வொரு மாதமும் வெட்டி விடுகிறான்
வெட்டு

കത്രികപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കുക.

തോട്ടക്കാരന്‍ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ചെടികള്‍ ഓരോ മാസവും കത്രിക്കുന്നു.
കത്രിക്കുക, മുറിക്കുക

ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേക ആകൃതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി വെട്ടുക അല്ലെങ്കില്‍ കത്രിക്കുക

തോട്ടക്കാരന്‍ ഇടക്കിടയ്ക്ക് തോട്ടത്തിലെ ചെടികള്‍ കത്രിക്കുന്നു ക്ഷുരകന്‍ അവന്റെ മുടി കത്രിച്ചു
കത്രിക്കുക, ഛേദിക്കുക, മുറിക്കുക, വെട്ടുക

Meaning : Run at a moderately swift pace.

Synonyms : jog, trot

Meaning : Attach with a clip.

Example : Clip the papers together.

Remove the clip from.

unclip

Meaning : Cultivate, tend, and cut back the growth of.

Example : Dress the plants in the garden.

Synonyms : crop, cut back, dress, lop, prune, snip, trim

Meaning : Terminate or abbreviate before its intended or proper end or its full extent.

Example : My speech was cut short.
Personal freedom is curtailed in many countries.

Synonyms : curtail, cut short