Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word carry from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

carry   noun

Meaning : The act of carrying something.


Translation in other languages :

మోసే పని

కూలీలు ఇటుకలను మోస్తున్నారు.
మోయబడుట

ढोने का काम।

मजदूर ईंट की ढुलाई कर रहे हैं।
ढुलाई, ढोवाई

ବୋଝ ବୋହିବାର କାମ

ମଜୁରିଆ ଇଟା ବୋହିବା କାମ କରୁଛି
ବୋହିବା କାମ

ಹೊರುವ ಕೆಲಸ

ಕೆಲಸಗಾರನು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಹೊರುವ ಕಲಸ

বহন করার কাজ

"মজদুর ইঁট বহন করছে"
বওয়া, বহন করা

சுமக்கும் வேலை

தொழிலாளி செங்கல்லை சுமந்துக் கொண்டிருக்கிறான்
சுமத்தல், தாங்கல்

ചുമടെടുക്കല്

കൂലിക്കാര് മുളയുടെ ചുമടെടുക്കല് നടത്തുന്നു
ചുമടെടുക്കല്

carry   verb

Meaning : Move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body.

Example : You must carry your camping gear.
Carry the suitcases to the car.
This train is carrying nuclear waste.
These pipes carry waste water into the river.

Synonyms : transport


Translation in other languages :

बोझ लादकर ले जाना।

कुली सामान ढोते हैं।
ढोना, वहन करना

తల మీద బరువును తీసుకెళ్లడం.

కూలీ సామాన్లను మోస్తున్నాడు.
మోయు

ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು-ಹೋಗು

ବୋଝ ଲଦିକରି ନେବା

ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲିଟି ଆମ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହିନେଲା
ବୋହିନେବା, ବୋହିବା

ओझे वाहून नेणे.

गाढव रेती-विटांचे ओझे वाहतो.
ओझे वाहणे

বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া

কুলিরা মাল বয়
বওয়া, বহন করা

கனமான பொருட்களை தலை, முதுகு போன்ற பகுதிகளில் தாங்குதல்.

கூலியாள் பொருட்களை சுமக்கிறான்
சுமை

ഭാരം കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുക

കൂലി സാധനങ്ങൾ ചുമക്കുന്നു
ചുമക്കുക, വഹിക്കുക

Meaning : Have with oneself. Have on one's person.

Example : She always takes an umbrella.
I always carry money.
She packs a gun when she goes into the mountains.

Synonyms : pack, take

Meaning : Transmit or serve as the medium for transmission.

Example : Sound carries well over water.
The airwaves carry the sound.
Many metals conduct heat.

Synonyms : channel, conduct, convey, impart, transmit

Meaning : Serve as a means for expressing something.

Example : The painting of Mary carries motherly love.
His voice carried a lot of anger.

Synonyms : convey, express


Translation in other languages :

మనస్సులోని మాటలను బయట పెట్టుట.

అతను తన కవిత ద్వారా అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరుస్తున్నాడు.
అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచు, భావాలను వ్యక్తపరచు

किसी माध्यम से अपना भाव प्रकट करना।

वह अपनी कविता के माध्यम से भावाभिव्यक्ति करता है।
अभिव्यंजना करना, भाव अभिव्यक्त करना, भावाभिव्यक्त करना, भावाभिव्यक्ति करना

ಮೌಖಿಕ ಮಾದ್ಯಮವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆತ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಳಲುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ-ಮಾಡು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಮಾಡು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸು, ತಿಳಿಯಪಡಿಸು, ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡು, ನಿರೂಪಿಸು, ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸು, ಪ್ರಕಟಪಡಿಸು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಂಜನ ಮಾಡು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಂಜನ-ಮಾಡು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಂಜನ-ಮಾಡುಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಮಾಡು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಂಜನಪಡಿಸು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಂಜನಮಾಡು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಂಜಿಸು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ-ಮಾಡು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಮಾಡು, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸು, ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳು, ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು, ಹೊರಗೆಡವು, ಹೊರಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು

କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭାବ ପ୍ରକଟ କରିବା

ସେ ନିଜ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି କରେ
ଭାବପ୍ରକଟକରିବା, ଭାବବ୍ୟକ୍ତକରିବା

मनातील भावना एखाद्या माध्यमातून दर्शवणे.

कवितेत कवीने आपल्या भावना व्यकत केल्या आहेत
भावना प्रकट करणे, भावना व्यक्त करणे

কোনো কিছুর মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশ করা

তিনি নিজের কবিতার মাধ্যমে ভাবাভিব্যক্তি করে থাকেন
অভিব্যঞ্জনা করা, ভাব অভিব্যক্ত করা, ভাবাভিব্যক্ত করা, ভাবাভিব্যক্তি করা

சந்தேகம் குழப்பம் ஆகியவை நீங்குமாறு தெளிவாக விளக்குதல்

அவன் தன்னுடைய கவிதையின் வாயிலாக கருத்தை தெளிவுபடுத்தினான்
தெளிவுபடுத்து, விளக்கப்படுத்து

ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തിലൂടെ സ്വന്തം ചിന്ത പ്രകടിപ്പിക്കുക.

അവന്‍ തന്റെ കവിതയിലൂടെ തന്റെ വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
ചിന്തകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുക, വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുക

Meaning : Bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of.

Example : His efforts carried the entire project.
How many credits is this student carrying?.
We carry a very large mortgage.


Translation in other languages :

विपत्ति कष्ट आदि में निर्वाह करना।

ज़िंदगी का बोझ अब और नहीं ढोया जाता।
ढोना, वहन करना

సాగించలేము

భోజనం లేకుండా జీవితాన్ని మోయలేము
గడుపు, మోయు

ವಿಪತ್ತು, ಕಷ್ಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮುಂದೇ ಸಾಕುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊರು

ବିପତ୍ତି କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିର୍ବାହ କରିବା

ଜୀବନର ବୋଝ ଏବେ ଆଉ ବୋହି ହେଉନାହିଁ
ଚଳାଇବା, ବୋହିବା, ସମ୍ଭାଳିବା

विपत्ती, कष्ट इत्यादीत गुजराण करणे.

आयुष्याचा भार आता वाहिला जात नाही.
वाहणे

বিপত্তি কষ্ট ইত্যাদিতে নির্বাহ করা

জীবনের ভার আর বহন করা যাচ্ছে না
বহন করা

ஆபத்து கஷ்டம் முதலியவற்றை ஏற்றுக்கொள்வது

வாழ்க்கையின் பாரத்தை இப்பொழுது யாராலும் சுமக்க முடியாது
சும, தாங்கு

കഷ്ടം, ദുരിതം എന്നിവ ചുമക്കുക

ജീവിതഭാരം ഇനിയും ചുമന്ന് തീര്ന്നി ട്ടില്ല
ജീവിതഭാരം

Meaning : Support or hold in a certain manner.

Example : She holds her head high.
He carried himself upright.

Synonyms : bear, hold

Meaning : Contain or hold. Have within.

Example : The jar carries wine.
The canteen holds fresh water.
This can contains water.

Synonyms : bear, contain, hold

Meaning : Extend to a certain degree.

Example : Carry too far.
She carries her ideas to the extreme.

Meaning : Continue or extend.

Example : The civil war carried into the neighboring province.
The disease extended into the remote mountain provinces.

Synonyms : extend

Meaning : Be necessarily associated with or result in or involve.

Example : This crime carries a penalty of five years in prison.

Meaning : Win in an election.

Example : The senator carried his home state.

Meaning : Include, as on a list.

Example : How many people are carried on the payroll?.

Meaning : Behave in a certain manner.

Example : She carried herself well.
He bore himself with dignity.
They conducted themselves well during these difficult times.

Synonyms : acquit, bear, behave, comport, conduct, deport

Meaning : Have on hand.

Example : Do you carry kerosene heaters?.

Synonyms : stock, stockpile

Meaning : Include as the content. Broadcast or publicize.

Example : We ran the ad three times.
This paper carries a restaurant review.
All major networks carried the press conference.

Synonyms : run

Meaning : Propel.

Example : Carry the ball.
Dribble the ball.

Synonyms : dribble

Meaning : Pass on a communication.

Example : The news was carried to every village in the province.

Meaning : Have as an inherent or characteristic feature or have as a consequence.

Example : This new washer carries a two year guarantee.
The loan carries a high interest rate.
This undertaking carries many dangers.
She carries her mother's genes.
These bonds carry warrants.
The restaurant carries an unusual name.

Meaning : Be conveyed over a certain distance.

Example : Her voice carries very well in this big opera house.

Meaning : Keep up with financial support.

Example : The Federal Government carried the province for many years.

Meaning : Have or possess something abstract.

Example : I carry her image in my mind's eye.
I will carry the secret to my grave.
I carry these thoughts in the back of my head.
I carry a lot of life insurance.

Meaning : Be equipped with (a mast or sail).

Example : This boat can only carry a small sail.

Meaning : Win approval or support for.

Example : Carry all before one.
His speech did not sway the voters.

Synonyms : persuade, sway

Meaning : Compensate for a weaker partner or member by one's own performance.

Example : I resent having to carry her all the time.

Meaning : Take further or advance.

Example : Carry a cause.

Meaning : Have on the surface or on the skin.

Example : Carry scars.

Meaning : Capture after a fight.

Example : The troops carried the town after a brief fight.

Meaning : Transfer (entries) from one account book to another.

Synonyms : post

Meaning : Transfer (a number, cipher, or remainder) to the next column or unit's place before or after, in addition or multiplication.

Example : Put down 5 and carry 2.

Meaning : Pursue a line of scent or be a bearer.

Example : The dog was taught to fetch and carry.

Meaning : Bear (a crop).

Example : This land does not carry olives.

Meaning : Propel or give impetus to.

Example : The sudden gust of air propelled the ball to the other side of the fence.

Meaning : Drink alcohol without showing ill effects.

Example : He can hold his liquor.
He had drunk more than he could carry.

Synonyms : hold

Meaning : Be able to feed.

Example : This land will carry ten cows to the acre.

Meaning : Have a certain range.

Example : This rifle carries for 3,000 feet.

Meaning : Cover a certain distance or advance beyond.

Example : The drive carried to the green.

Meaning : Secure the passage or adoption (of bills and motions).

Example : The motion carried easily.

Meaning : Be successful in.

Example : She lost the game but carried the match.

Meaning : Sing or play against other voices or parts.

Example : He cannot carry a tune.

Meaning : Be pregnant with.

Example : She is bearing his child.
The are expecting another child in January.
I am carrying his child.

Synonyms : bear, expect, gestate, have a bun in the oven