Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word buggy from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

buggy   noun

Meaning : A small lightweight carriage. Drawn by a single horse.

Synonyms : roadster


Translation in other languages :

రెండు మరియు రెండు చక్రాలు వుండే వాహనం

ప్రాచీనకాలంలో రాజు_మహారాజు నాలుగుచక్రాల బండిలో సవారీ చేయడానికి వెళ్తారు.
నాలుగుచక్రాలబండి

ఒక రకమైన రెండు చక్రాల బండి దానికి గుర్రం కట్టబడి ఉంది

మేమందరం జట్కాబండిపై ఎక్కి గ్రామం వైపు ప్రయాణం మొదలుపెట్టాం.
గుర్రపు బండి, జట్కా, జట్కాబండి, టాంగా

एक प्रकार की दो पहियों की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जोता जाता है।

हम लोगों ने इक्के पर सवार होकर गाँव की ओर प्रस्थान किया।
इक्का, एक्का

चार पहियों की पाटनदार घोड़ागाड़ी।

प्राचीन समय में राजा-महाराजा बग्घी में सवार होकर निकलते थे।
बग्गी, बग्घी

ଚାରିଚକିଆ ଛାତ ଥିବା ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବଘୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ
ବଘୀ

ଏକ ପ୍ରକାରର ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ

ଆମେମାନେ ଏକ୍କା ଚଢ଼ି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲୁ
ଇକ୍କା, ଏକ୍କା

ನಾಲ್ಕು ಗಾಲಿ ಚಕ್ರಗಳಿರುವ ಛಾವಣಿ ಹೊದಿಸಿದ ಕುದುರೆಗಾಡಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕುದರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕುದರೆ ಗಾಡಿ, ಸಾರೋಟು

ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಎರಡು ಗಾಲಿ ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಡಿ

ನಾವು ಜತಕಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾವಾರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದೆವು.
ಕುದರೆ-ಗಾಡಿ, ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ, ಜಟಕ ಗಾಡಿ, ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಜಟಕ-ಗಾಡಿ, ಜಟಕ-ಬಂಡಿ, ಜಟಕಗಾಡಿ

एक घोडा जुंपलेली दोनचाकी गाडी.

आम्ही एक्क्यात बसून गावाच्या दिशेने प्रस्थान केले.
एक्का, यक्का, येक्का

चार चाकी बंदिस्त घोडागाडी.

प्राचीनकाळी राजे बग्गीतून फिरत असत.
बग्गी, बग्घी

চার চাকার ছাতওয়ালা ঘোড়াগাড়ি

"প্রাচীন সময় রাজা-মহারাজারা বগ্গী গাড়ি করে বের হতেন"
বগ্গী

এক ধরনের দু চাকার গাড়ি যেটির সাথে একটা ঘোড়া জোড়া হয়

আমরা এক্কা গাড়িতে করে গ্রামের দিকে রওনা দিলাম
এক্কা গাড়ি

ஒன்றில் ஒரே குதிரை பூட்டப்பட்ட ஒரு வகை இரண்டு சக்கர வண்டி

நாங்கள் குதிரை வண்டியில் சவாரி செய்து கிராமத்திற்கு சென்றோம்
அசுவ வண்டி, கலிங்க வண்டி, குதிரை வண்டி, புரவி வண்டி

நான்கு சக்கரங்கள் உள்ள குதிரை வண்டி

பழங்காலத்தில் ராஜா - மகாராஜாக்களின் சாரட்டில் சவாரிக்கு சென்றனர்
சாரட் வண்டி

ഒരുതരത്തിലുള്ള ഒരു വണ്ടി അതിന് രണ്ട് ചക്രം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അത് കുതിരയാല് വലിക്കപെടുകയും ചെയ്യുന്നു

ഞങ്ങള് ചെറു കുതിര വണ്ടിയില് ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു
ചെറു കുതിര വണ്ടിയില്

നാല്‍ ചക്രമുള്ള തും മനോഹരവുമായ കുതിരവണ്ടി

പണ്ട് കാലത്ത് മഹാരാജക്കന്മാരും രാജക്കന്മാരും രഥത്തിലാണ്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുനത്
രഥം

buggy   adjective

Meaning : Informal or slang terms for mentally irregular.

Example : It used to drive my husband balmy.

Synonyms : around the bend, balmy, barmy, bats, batty, bonkers, cracked, crackers, daft, dotty, fruity, haywire, kookie, kooky, loco, loony, loopy, nuts, nutty, round the bend, wacky, whacky


Translation in other languages :

जिसे कुछ झक या सनक हो।

वह एक झक्की व्यक्ति है।
झक्की, सनकी, सिरफिरा

ఎక్కువగా మాట్లాడువాడు

అతడు ఒక వదరుబోతు
పిచ్చివాడు, వదరుబోతు

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಅಥವಾ ಗೀಳು ಹತ್ತಿರುವುದು

ಅವನೊಬ್ಬ ತಲೆ ತಿರುಕ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ತಲೆ ತಿರುಕ, ತಲೆ ತಿರುಕನಾದ, ತಲೆ ತಿರುಕನಾದಂತ, ತಲೆ ತಿರುಕನಾದಂತಹ, ಹೆಚ್ಚುಮಾತಾಡುವ, ಹೆಚ್ಚುಮಾತಾಡುವಂತ, ಹೆಚ್ಚುಮಾತಾಡುವಂತಹ

ଯାହାର କିଛି ପାଗଳାମି ବା ଉନ୍ମାଦଭାବ ଅଛି

ସେ ଜଣେ ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି
ଉନ୍ମାଦ, ପାଗଳ, ପାଗଳା

ज्याला कसलीही हुक्की येते असा.

त्याच्यासारखा लहरी माणूस मी कधी बघितला नाही
छांदीष्ट, झक्की, लहरी

যার কিছু খ্যাপামি বা বাতিক রয়েছে

সে একজন খ্যাপা লোক
খ্যাপা, বাতিকগ্রস্ত

ஒருவருக்கு தீவிர ஆசை அல்லது பைத்தியம் இருப்பது

அவன் ஒரு பைத்தியம் பிடித்த நபர் ஆவான்
பைத்தியம் பிடித்த, மனநலம் குன்றிய

ആർക്കാണോ ഭ്രാന്തുള്ളത് അതായത് ഭ്രാന്തനായ

അയ്യാൾ ഒരു ഭ്രാന്തനായ വ്യക്തിയാണ്
ഭ്രാന്തനായ

Meaning : Infested with bugs.