Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word blaze from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

blaze   noun

Meaning : A strong flame that burns brightly.

Example : The blaze spread rapidly.

Synonyms : blazing


Translation in other languages :

ఎక్కువ ఎత్తు వరకు అగ్ని ఎగిసిపడు

అగ్నిగుండంలోని అగ్నిజ్వాలలు ఆకాశాన్ని తాకేవిదంగా మండుతున్నవి.
అగ్నిజ్వాల, అగ్నిరవ్వ, జ్వలించుట, నిప్పురవ్వ, ప్రకాశించుట

మంటనుండి వచ్చే వెలుతురు

అడవిలో అగ్గి పెట్టడం ద్వారా ఆమంటల నుండి వచ్చే పొగ సెగలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి.
అగ్గి, అగ్ని, నిప్పు, పొగ, మంట, సెగ

आग दहकने की क्रिया।

ब्राह्मण ने हवनकर्ताओं को हवनकुंड की दहकन के लिए उसमें घी डालने कहा।
दहक, दहकन, धधक, धधकन, लपट, लपटन

आग के ऊपर उठने वाली लौ।

जंगल में लगी आग की ज्वाला आसमान को छू रही थी।
धीमी आँच पर दाल पक रही है।
अग्नि ज्वाला, अग्नि-जिह्वा, अग्नि-शिखा, अग्निशिखा, अर्चि, अलूला, आँच, कील, ज्वाला, झर, दहक, धँधोर, धंधार, धधक, धाधि, प्रसिति, भभूका, लपट, लुक, लूका, लौ, शोला

ନିଆଁ ଜଳିଉଠିବାର କ୍ରିୟା

ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା
ଅଗ୍ନିଶିଖା

ନିଆଁର ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଶିଖା

ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁର ଧାସ ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁ ଥିଲା ଧିକିଧିକି ଆଞ୍ଚରେ ଡାଲି ସିଝୁଛି
ଆଞ୍ଚ, ଜ୍ୱାଳା, ଧାସ

ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮೇಲೇಳುವ ಜ್ವಾಲೆ

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು
ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ, ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆ, ಅಗ್ನಿಯ ಶಿಖೆ, ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ, ಕಿಡಿ, ಜ್ವಾಲಾ, ಜ್ವಾಲೆ, ಬೆಂಕಿ, ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ, ಬೆಂಕಿಯಕಿಡಿ

ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆ ಗಾಳಿಯು ಸೇರಿ ಅದರಿಂದುಂಟಾದ ಪ್ರಜ್ವಲತೆ

ಜೋರು ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪೊದೆಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ತರಹ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಉರಿ, ಜ್ವಾಲೆ

आग भडकण्याची क्रिया.

शेकोटीतील भडका वाढतच होता.
भडका

আগুনের উপর যে লেলিহান শিখা ওঠে

জঙ্গলে লাগা আগুনের শিখা আকাশ ছুঁয়ে ফেলছিলঅল্প আঁচে ডাল রান্না হচ্ছে
অগ্নিশিখা, আঁচ, শিখা

আগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার ক্রিয়া

হোমকুন্ডের অগ্নিশিখা আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে
অগ্নিশিখা

விளக்கு மெழுகுவர்த்தி போன்றவற்றின் திரியில் எரியும் தளிர் வடிவ நெருப்பு.

காட்டில் பிடித்த தீயின் சுடர் வானத்தை தொட்டுக் கொண்டிருக்கிறது
சுடர், தீச்சுடர்

நெருப்பு எரியும் செயல்

ஓமகுண்டத்தின் ஜீவாலை ஆகாயத்தைத் தொட முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தது
எரிதல், ஜீவாலை, நெருப்பு

തീയുടെ മുകളില് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂടു്.

കാട്ടില്‍ പടര്ന്നു പിടിച്ച തീ ആകാശത്തോളം ഉയര്ന്നിരുന്നു.
അഗ്നിശിഖ, ചൂടു്, ജ്വലിക്കുന്നതു്, തീജ്വാല, തീനാക്കു്‌, തീനാമ്പു്‌, തീനാളം, ദീപ്തി

തീ കത്തുന്ന പ്രക്രിയ.

ഹോമ കുണ്ഡത്തിലെ അഗ്നി ജ്വാല ആകാശത്തെ ചുംബിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു.
ജ്വാല, നാളം

Meaning : A cause of difficulty and suffering.

Example : War is hell.
Go to blazes.

Synonyms : hell

Meaning : Noisy and unrestrained mischief.

Example : Raising blazes.

Synonyms : hell

Meaning : A light within the field of vision that is brighter than the brightness to which the eyes are adapted.

Example : A glare of sunlight.

Synonyms : brilliance, glare

Meaning : A light-colored marking.

Example : They chipped off bark to mark the trail with blazes.
The horse had a blaze between its eyes.

blaze   verb

Meaning : Shine brightly and intensively.

Example : Meteors blazed across the atmosphere.

Meaning : Shoot rapidly and repeatedly.

Example : He blazed away at the men.

Synonyms : blaze away

Meaning : Burn brightly and intensely.

Example : The summer sun alone can cause a pine to blaze.


Translation in other languages :

आग की लपट के साथ जलना।

चूल्हे की आग दहक रही है।
दहकना, धकधकाना, धधकना, लहकना

నిప్పు ఎక్కువగా రావడం

పొయ్యిలో అగ్గి ధగధగ మండుతుంది
కణకణమండు, ధగధగమను

ಬೆಂಕಿಯು ಜ್ವಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಉರಿ, ಜ್ವಾಲೆಯಾಗು, ಸುಡು

ନିଆଁର ଧାର ସହିତ ଜଳିବା

ଚୂଲିର ନିଆଁ ଡହକୁଛି
ଡହକିବା, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତହେବା

आगीच्या ज्वाळांसह जळणे.

आधी मंद असलेली आग रॉकेल सांडल्याने भडकली.
भडकणे, भडाडणे

আগুনের শিখার সঙ্গে জ্বলা

উনানের আঘুন দাউদাউ করে জ্বলছে
দাউদাউ করে জ্বলা

தீ அதிகமாக மேலே எழுந்து எரியும் செயல்.

அடுப்பின் நெருப்பு கொழுந்து விட்டு எரிந்தது
எரியசெய், கொழுந்துவிட்டுஎரி, தீஜூவாலைஅதிகரிக்கசெய்

തീ നാളങ്ങളോടെ കത്തുക

അടുപ്പിലെ തീ ആളികൊണ്ടിരുന്നു
ആളുക, പടരുക

Meaning : Move rapidly and as if blazing.

Example : The spaceship blazed out into space.

Synonyms : blaze out

Meaning : Indicate by marking trees with blazes.

Example : Blaze a trail.