Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word arouse from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

arouse   verb

Meaning : Call forth (emotions, feelings, and responses).

Example : Arouse pity.
Raise a smile.
Evoke sympathy.

Synonyms : elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise


Translation in other languages :

ఏదేని కార్యక్రమంలో తమవంతు పని నిర్వహించడం

మీకు ఈ పనిలో నేను కూడ ఉత్సాహంతో పాల్గొంటాను
పాలుపంచుకొను, పాల్గొను, భాగంపంచుకొను, వంతపుచ్చుకొను

किसी वस्तु, काम, बात आदि के प्रति जिज्ञासा, प्रेम आदि पैदा करना।

आपके इस काम ने मेरे में भी उत्साह जगा दिया।
जगाना, पैदा करना

ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತು, ಕೆಲಸ, ಮಾತು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಪ್ರೇಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.
ಎಚ್ಚರಮಾಡು, ಎಚ್ಚರಿಸು, ಎಬ್ಬಿಸು, ಹುಟ್ಟಿಸು

एखादी वस्तू, काम, गोष्ट इत्यादींबद्दल कुतूहल, प्रेम इत्यादी निर्माण करणे.

तुमच्या ह्या कामाने माझ्यात देखील उत्साह निर्माण केला.
जागवणे, जागविणे, निर्माण करणे

কোনো বস্তু,কাজ,কথা ইত্যাদির প্রতি জানার ইচ্ছা ,প্রেম ইত্যাদি উত্পন্ন করা

আপনার এই কাজ আমার মধ্যেও উত্সাহ জাগিয়ে দিয়েছে
উত্পন্ন হওয়া, জন্ম দেওয়া, জাগানো

ஏதாவது ஒரு பொருள், வேலை விசயத்திற்கு எதிரான ஆவல், அன்பை உருவாக்குதல்

உங்களுடைய இந்த வேலை என்னிடத்தில் உற்சாகத்தை உருவாக்குகிறது
உருவாக்கு, ஏற்படுத்து

ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞിജ്ഞാസ ഉണർത്തുക

താങ്കളുടെ ഈ പ്രവർത്തി എന്റെ മനസ്സിൽ ഉത്സാഹം ഉണർത്തി
ഉത്സാഹം ഉണർത്തുക

Meaning : Stop sleeping.

Example : She woke up to the sound of the alarm clock.

Synonyms : awake, awaken, come alive, wake, wake up, waken


Translation in other languages :

नींद छोड़कर उठना।

मैं आज सुबह सात बजे जागा।
आँख खोलना, उठना, जगना, जागना, सोकर उठना

నిద్ర నుండి కళ్ళు తెరవడం

నేను ఈ రోజు ఉదయం ఏడు గంటలకు లేచాను.
లేచు, లేపు

ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏಳುವುದು

ತಾಯಿಯು ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದರು.
ಎಚ್ಚರವಾಗು, ಏಳು, ನಿದ್ದೆಯಿಂದೇಳು

ନିଦରୁ ଉଠିବା

ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ସାତଟାରେ ଉଠିଲି
ଆଖି ଖୋଲିବା, ଉଠିବା, ଜାଗିବା, ଶୋଇକି ଉଠିବା

झोपेतून शुद्धीवर येणे.

मी आज भल्या पहाटेच उठलो.
उठणे, जागे होणे

ঘুম থেকে ওঠা

আমি আজ সকাল সাতটায় উঠেছি
ওঠা, জাগা

உறக்கத்திலிருந்து எழுதல்

கனவு கண்டு விழித்துக்கொண்டான்
முளி, விழி

Change from a waking to a sleeping state.

He always falls asleep during lectures.
dope off, doze off, drift off, drop off, drowse off, fall asleep, flake out, nod off

Meaning : Summon into action or bring into existence, often as if by magic.

Example : Raise the specter of unemployment.
He conjured wild birds in the air.
Call down the spirits from the mountain.

Synonyms : bring up, call down, call forth, conjure, conjure up, evoke, invoke, put forward, raise, stir

Meaning : Cause to be alert and energetic.

Example : Coffee and tea stimulate me.
This herbal infusion doesn't stimulate.

Synonyms : brace, energise, energize, perk up, stimulate


Translation in other languages :

ऐसा साधन करना कि यंत्र-मंत्र अपना प्रभाव दिखलाए।

अमावस्या की रात में तांत्रिक यंत्र-तंत्र जगाते हैं।
जगाना, साधन करना, साधना

నేర్చుకోవడం కోసం మళ్ళీ చేయడం

అమావాస్య రాత్రిలో మంత్రగాళ్ళు మంత్రతంత్రాల సాధన చేస్తుంటారు.
ప్రయత్నించు, సాధనచేయు

ଏଭଳି ସାଧନ ଯେଉଁଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ

ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଗୃତ କରେ
ଜଗେଇବା, ଜାଗୃତ କରିବା, ସାଧନ କରିବା

ಯಂತ್ರ-ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಯಂತ್ರ-ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಗುರಿ ಸಾಧಸು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಸಿದ್ದಿ ಹೊಂದು

एखादी साधना करून यंत्र-मंत्र सिद्ध करणे.

अमावस्येच्या रात्री तांत्रिक यंत्र-तंत्र जागविले जाते.
जागवणे, जागविणे

এরকম সাধনা করা যে মন্ত্র-তন্ত্র নিজের প্রভাব বিস্তার করে

অমাবস্যার রাতে তান্ত্রিক মন্ত্র-তন্ত্রের সাধনা করে
সাধনা করা

உறக்கம் இல்லாமல் கண்களை விழித்திருக்கும் செயல் அல்லது தூக்கம் இல்லாத நிலை

அமாவாசை இரவில் மந்திரக்காரன் விழித்திருக்கின்றான்
விழி

യന്ത്ര തന്ത്രങ്ങളെ ഉണര്ത്തുന്ന ക്രിയ ചെയ്യുക

അമാവാസി രാത്രിയില്‍ താന്ത്രീകന്‍ യന്ത്ര തന്ത്രങ്ങളെ ഉണര്ത്തുന്നു
ഉണര്ത്തുക, സാധനചെയ്യുക

Deprive of energy.

de-energise, de-energize

Cause to be calm or quiet as by administering a sedative to.

The patient must be sedated before the operation.
calm, sedate, tranquilize, tranquillise, tranquillize

Meaning : Cause to become awake or conscious.

Example : He was roused by the drunken men in the street.
Please wake me at 6 AM..

Synonyms : awaken, rouse, wake, wake up, waken


Translation in other languages :

होश में लाना या चेतना लाना।

हृदय गति के रुकने से बेहोश आदमी को उसने छाती पर दबाव डालकर सचेत किया।
जगाना, सचेत करना

सोए हुए को उठने में प्रवृत्त करना।

माँ रोज सुबह राहुल को जगाती है।
उठाना, जगाना

కొట్టుకొనేలా చేయడం

హృదయ స్పందన ఆగిపోవడం ద్వారా సృహ కోల్పోయిన మనిషిని అతను ఛాతి మీద ఒత్తి స్పందన కల్పించాడు.
సచేతన చేయు, స్పందన కల్గించు

నిద్రపోయే వాళ్ళను మేల్కొల్పడం

అమ్మ రోజు ఉదయాన్నే రాహుల్‍ని నిద్ర లేపుతుంది.
లేపు, లేవనెత్తు

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು, ಎಬ್ಬಿಸು, ಚೈತ್ಯಗೊಳಿಸು

ಮಲಗಿರುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಹೂಲನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಚ್ಚಿರಿಸು, ಎಬ್ಬಿಸು, ಎಳಿಸು

ଚେତା ଫେରେଇ ଆଣିବା

ହୃଦୟ ଗତି ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ବେହୋସ ହୋଇଥିବା ଲୋକର ଛାତି ଉପରେ ସେ ଚାପ ପକେଇ ତାକୁ ଜଗେଇଲେ
ଜଗେଇବା, ସଚେତ କରିବା

ଶୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ଉଠେଇବାପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବା

ମା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ରାହୁଳକୁ ଉଠାନ୍ତି
ଉଠେଇବା, ଜଗାଇବା, ଜାଗ୍ରତକରିବା

एखाद्यास सुप्त वा झोप आदी अवस्थांमधून भानावर आणणे वा जागे करणे.

आईने गाढ झोपेतून त्याला अजिबात जागे केले नाही.
जागे करणे

হুঁশ ফেরানো বা চেতনা ফেরানো

হৃদয়ের গতি রুদ্ধ হয়ে গেলে তিনি অচৈতন্য ব্যক্তির বুকে চাপ দিয়ে জাগালেন
জাগানো, সচেতন করা

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে উঠতে প্রবৃত্ত করা

মা রোজ সকালে রাহুলকে জাগায়
উঠানো, জাগানো

எழுப்பு

தாய் மகனை தினமும் காலையில் எழுப்புவாள்.
எழுப்பு

உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழச்செய்தல்.

இருதய இயக்கம் நின்றதால் மயக்கமடைந்த மனிதனை தன் மார்பில் அழுத்திக் கொண்டு விழிக்கச் செய்தான்
எழச்செய், விழிக்கசெய்

ബോധം തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരിക അല്ലെങ്കില്‍ സചേതനമാക്കുക

ഹൃദയം നിലച്ചുപോയതിനാല്‍ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളിന്റെ നെഞ്ചില്‍ അമര്ത്തി ബോധം തെളിയിച്ചു.
ബോധംതെളിയിക്കുക, ബോധംവരുത്തുക, ബോധംവീണ്ടെടുക്കുക

ഉറങ്ങുന്ന ആളെ ഉണര്ത്തുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുക

അമ്മ എന്നും രാവിലെ രാഹുലിനെ ഉണര്ത്തുന്നു
ഉണര്ത്തുക, ഉറക്കമുണര്ത്തുക

Make fall asleep.

The soft music caused us to fall asleep.
cause to sleep

Meaning : To begin moving.

Example : As the thunder started the sleeping children began to stir.

Synonyms : stir

Meaning : Stimulate sexually.

Example : This movie usually arouses the male audience.

Synonyms : excite, sex, turn on, wind up