Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word active from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

active   noun

Meaning : Chemical agent capable of activity.

Synonyms : active agent

Meaning : The voice used to indicate that the grammatical subject of the verb is performing the action or causing the happening denoted by the verb.

Example : `The boy threw the ball' uses the active voice.

Synonyms : active voice


Translation in other languages :

క్రియా పదాలలో కర్త గురించి చెప్పేది

గురువుగారు పిల్లలకు కర్తవాచకం, కర్మవాచకంలోని అంతరంగాన్ని బోధిస్తున్నారు.
కర్తవాచకం

क्रियापद द्वारा कर्ता को सूचित करनेवाला वाक्य।

गुरुजी बच्चों को कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर समझा रहे हैं।
कर्तृवाच्य

ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಕರ್ತೃವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯ

ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ತೃವಾಚಕ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವಾಚಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ತೃವಾಚಕ

କ୍ରିୟାପଦଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତାକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟ

ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଓ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି
କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ

व्याकरणात कर्त्याप्रमाणे क्रियापद चालते ते वाक्य.

गुरूजी मुलांना कर्तरी प्रयोग व कर्मणी प्रयोग यांतील फरक समजावून सांगत होते.
कर्तरी, कर्तरी प्रयोग

ক্রিয়াপদ দ্বারা কর্তাকে সূচিত করে এমন বাক্য

গুরুজি বাচ্চাকে কর্তৃবাচ্য আর কর্মবাচ্যের পার্থক্য বোঝাচ্ছে
কর্তৃবাচ্য

வினை வாயிலாக எழுவாயைக் குறிப்பிடக்கூடிய வாக்கியம்

ஆசிரியர் குழந்தைகளுக்கு செய்வினை மற்றும் செயப்பாட்டு வினையை நன்றாகக் கற்றுக்கொடுத்தார்
செய்வினை

കര്ത്താവിനെ ക്രിയാപദത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്യം

ഗുരുജി കുട്ടികളെ കര്തൃവാച്യവും കര്മ്മവാച്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
കര്തൃവാച്യം

The voice used to indicate that the grammatical subject of the verb is the recipient (not the source) of the action denoted by the verb.

`The ball was thrown by the boy' uses the passive voice.
`The ball was thrown' is an abbreviated passive.
passive, passive voice

Meaning : A person who is a participating member of an organization.

Example : The club issues a list of members, both the actives and the retirees.

active   adjective

Meaning : Tending to become more severe or wider in scope.

Example : Active tuberculosis.

(pathology) not progressing or increasing. Or progressing slowly.

inactive

Meaning : Engaged in or ready for military or naval operations.

Example : On active duty.
The platoon is combat-ready.
Review the fighting forces.

Synonyms : combat-ready, fighting

Meaning : Disposed to take action or effectuate change.

Example : A director who takes an active interest in corporate operations.
An active antagonism.
He was active in drawing attention to their grievances.


Translation in other languages :

जो किसी क्रिया में लगा हुआ हो।

वह खेल-कूद में सक्रिय है।
प्रस्फुटित उत्तर मिलते, प्रकृति सकर्मक रही समस्त।
क्रियाशील, सकर्मक, सक्रिय

ఏదైన పనిలో వెంటవెంటనే స్పందించటం.

అతను ఆటపాటల్లో చురుకైనవాడు.
చురుకైన, పదునుగల, వాడిమిగల, వాడియైన

ಸದಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಗುಣ

ಬರಹಗಾರರು ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು.
ಉದ್ಯೋಗಶೀಲ, ಉದ್ಯೋಗಶೀಲವಾದ, ಉದ್ಯೋಗಶೀಲವಾದಂತ, ಉದ್ಯೋಗಶೀಲವಾದಂತಹ, ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ, ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾದ, ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾದಂತ, ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾದಂತಹ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತಹ, ಸಕ್ರಿಯ, ಸಕ್ರಿಯವಾದ, ಸಕ್ರಿಯವಾದಂತ, ಸಕ್ರಿಯವಾದಂತಹ

କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି

ସେ ଖେଳ କୁଦରେ ସକ୍ରିୟ
କ୍ରିୟାଶୀଳ, ସକର୍ମକ, ସକ୍ରିୟ

जो एखाद्या कार्यात लागलेला आहे असा.

तो खेळात सक्रिय असतो.
क्रियाशील, सक्रिय

যে কোনো কাজে ব্যস্ত আছে

ও খেলাধূলায় সক্রিয়প্রস্ফুটিত উত্তরের আশায়, সমস্ত প্রকৃতি সক্রিয় হয়
সক্রিয়

சோம்பல் இல்லாமல் ஊக்கத்துடன் ஒரு காரியத்தைச் செய்யும் தன்மை அல்லது பண்பு

அவன் விளையாட்டில் சுறுசுறுப்பான முறையில் செயல்படுகிறான்.
சுறுசுறுப்பான, முனைப்பான, விறுவிறுப்பான

എന്തെങ്കിലും പ്രക്രിയയില് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന.

അവന്‍ കളിയില്‍ ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, മുഴുകിയിരിക്കുന്ന

Lacking in energy or will.

Much benevolence of the passive order may be traced to a disinclination to inflict pain upon oneself.
inactive, passive

Meaning : Taking part in an activity.

Example : An active member of the club.
He was politically active.
The participating organizations.

Synonyms : participating

Meaning : Characterized by energetic activity.

Example : An active toddler.
Active as a gazelle.
An active man is a man of action.


Translation in other languages :

ఎవరిలో సోమరితనము ఉండదో

సోమరితనము లేని వ్యక్తి ఎల్లపుడూ సఫలతను పొందుతారు.
సోమరికాని, సోమరితనము లేని, సోమరిలేని

जिसमे आलस्य न हो।

आलस्यहीन व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं।
अनलस, अनलसित, आलसहीन, आलस्यहीन, निरालस, निरालस्य

ଯାହାର ଆଳସ୍ୟ ନାହିଁ

ଆଳସ୍ୟହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ
ଅଳସହୀନ, ଆଳସ୍ୟହୀନ, ନିରଳସ, ନିରାଳସ୍ୟ

ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲದಿರುವ

ಆಲಸ್ಯಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆಲಸ್ಯಹೀನ, ಆಲಸ್ಯಹೀನವಾದ, ಆಲಸ್ಯಹೀನವಾದಂತ, ಆಲಸ್ಯಹೀನವಾದಂತಹ

आळस नाही असा.

त्याच्या निरलस प्रयत्नांमुळेच हे काम पुरे झाले
अनलस, निरलस

যাতে আলস্য থাকে না

আলস্যহীন ব্যক্তি সবসময় সফল হন
আলস্যহীন, নিরলস

எதிலும் எப்பொழுதும் பரபரப்பாக காணுதல்

சோர்வடையாத மனிதர் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைகிறார்கள்.
சுறுசுறுப்புள்ள, சோம்பல்லில்லாத, சோர்வடையாத, விழிப்புள்ள

ആലസ്യം ഇല്ലാത്ത ആള്

ചുണയുള്ളവന്‍ എപ്പോഴും വിജയിക്കും.
ഉത്സാഹമുള്ള, ഊര്ജ്ജസ്വലമായ, ചുണയുള്ള

Not active physically or mentally.

Illness forced him to live an inactive life.
Dreamy and inactive by nature.
inactive

Meaning : Exerting influence or producing a change or effect.

Example : An active ingredient.

Not exerting influence or change.

inactive

Meaning : Full of activity or engaged in continuous activity.

Example : An active seaport.
An active bond market.
An active account.

Lacking activity. Lying idle or unused.

An inactive mine.
Inactive accounts.
Inactive machinery.
inactive

Meaning : In operation.

Example : Keep hope alive.
The tradition was still alive.
An active tradition.

Synonyms : alive

Meaning : (of the sun) characterized by an increased occurrence of sunspots and flares and radio emissions.

(of the sun) characterized by a low level of surface phenomena, such as sunspots.

quiet

Meaning : Expressing that the subject of the sentence has the semantic function of actor:.

Example : Hemingway favors active constructions.

Expressing that the subject of the sentence is the patient of the action denoted by the verb.

Academics seem to favor passive sentences.
passive

Meaning : (used of verbs (e.g. `to run') and participial adjectives (e.g. `running' in `running water')) expressing action rather than a state of being.

Synonyms : dynamic

(used of verbs (e.g. `be' or `own') and most participial adjectives) expressing existence or a state rather than an action.

stative

Meaning : (of e.g. volcanos) capable of erupting.

(of e.g. volcanos) permanently inactive.

An extinct volcano.
extinct

Meaning : (of e.g. volcanos) erupting or liable to erupt.

Example : Active volcanos.

(of e.g. volcanos) not erupting and not extinct.

A dormant volcano.
dormant, inactive

Meaning : Engaged in full-time work.

Example : Active duty.
Though past retirement age he is still active in his profession.

Not engaged in full-time work.

Inactive reserve.
An inactive member.
inactive