Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word difference from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

difference   noun

Meaning : The quality of being unlike or dissimilar.

Example : There are many differences between jazz and rock.


Translation in other languages :

సమానము కాని స్థితి లేక భావము

ఈ రెండు వస్తువులలో చాలా తేడా ఉంది.
అసమానత, తేడా, భిన్నత, భిన్నత్వము, భేదము, విభిన్నత

ସମାନ ନ ହେବା ଅବସ୍ଥା ବା ଭାବ

ଏହି ଦୁଇ ବସ୍ତୁରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର
ଅନ୍ତର, ଅସମାନତା, ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପ୍ରଭେଦ, ଫରକ, ବିଷମତା, ଭିନ୍ନତା, ଭିନ୍ନତ୍ୱ, ଭେଦ

ಸಮಾನತೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಭಾವ

ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ
ಅಂತರ, ಭಿನ್ನತೆ, ವಿಭಿನ್ನತೆ, ವಿಭೇದ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ

সমান না হওয়ার অবস্থা বা ভাব

"এই দুই বস্তুর মধ্যে অনেক তফাত"
অন্তর, অসামঞ্জস্যতা, তফাত, পার্থক্য, বৈষম্যতা, ভিন্নতা, ভেদ

ஒப்புமை உடையவற்றில் மாறுபட்ட கூறு.

இநத இரு பொருள்களில் மிகவும் வித்தியாசம் காணப்படுகிறது
வித்தியாசம், வித்யாசம், வேறுபாடு, வேற்றுமை

തുല്യമല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ

ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കള് തമ്മില് ഒരുപാട് അന്തരം ഉണ്ട്
അന്തരം

The quality of being alike.

Sameness of purpose kept them together.
sameness

Meaning : A variation that deviates from the standard or norm.

Example : The deviation from the mean.

Synonyms : departure, deviation, divergence

Meaning : A disagreement or argument about something important.

Example : He had a dispute with his wife.
There were irreconcilable differences.
The familiar conflict between Republicans and Democrats.

Synonyms : conflict, difference of opinion, dispute


Translation in other languages :

ऐसी बात जिसके विषय में दो या अधिक विरोधी पक्ष हों और जिसकी सत्यता का निर्णय होने को हो।

राम और श्याम के बीच चल रहे भूमि के विवाद का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।
विवाद

ఏదేని విషయములో విరోధముగా నుండేది.

రామ్ మరియు శ్యామ్ మద్య జరిగే భూ వివాదము ఇప్పటికి తేలలేదు.
కలహము, వాగ్యుద్దము, వివాదము

ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದು, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಸಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಆಗುವಂತಿರುವುದು

ರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೂವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ
ವಿವಾದ

ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ସତ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅଛି

ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଜମି ମାମଲାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ
ମକଦମା, ମକଦ୍ଦମା, ମାମଲା, ମୋକଦମା, ମୋକଦ୍ଦମା

ज्याविषयी दोन किंवा अधिक विरोधी पक्ष असतात किंवा ज्याच्या सत्यतेचा निर्णय अजून व्हावयाचा आहे अशी गोष्ट.

राम आणि श्याम यांच्यातील जमिनीचा वाद अजून मिटला नाही.
वाद, वादविवाद, विवाद

এমন কথা যে বিষয়ে দুই বা অধিক বিরোধী পক্ষ আছে আর য়ার সততা হল বিচারাধীণ

রাম আর শ্যামের মাঝে চলা জমির বিবাদের এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি
বিবাদ

சண்டை

இராமனுக்கும் சியாமுக்கும் இடையே ஏற்படும் சச்சரவு ஒரு முடிவிற்கு வந்தது
கலவரம், சச்சரவு, சண்டை

രണ്ടൊ അതിലധികമോ വിരോധികള്‍ ഉള്ളത് അതിന്റെ സത്യ നിര്ണ്ണയം പൂര്ത്തിയാകാത്തത്

രാമനും ശ്യാമും തമ്മില്‍ നടന്നുവരുന്ന ഭൂമി സംബന്ധമായ തര്ക്കത്തിന് ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം ആയില്ല
തര്ക്കം, വിവാദം

Meaning : A significant change.

Example : The difference in her is amazing.
His support made a real difference.

Meaning : The number that remains after subtraction. The number that when added to the subtrahend gives the minuend.

Synonyms : remainder


Translation in other languages :

किसी संख्या में से कोई संख्या घटाने पर बची हुई संख्या।

इस प्रश्न में शेषफल पाँच आया है।
घटान फल, परिशेष, शेष, शेषफल

భాగహారంలో చివర వచ్చేది

ఈ ప్రశ్నలో శేషం ఐదు వచ్చింది.
శేషం, శేషఫలం

ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಪ್ರಶ್ನೆಯ ಶೇಷಫಲ ಐದು ಬಂದಿದೆ.
ಅಂತ್ಯ, ಉಳಿದ, ಉಳಿದ ವಸ್ತು, ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರಭಾವ, ಪ್ರಯೋಜನ, ಲಾಭ, ಶೇಷ, ಶೇಷಫಲ, ಸಮಾಪ್ತಿ

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲାପରେ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିୟୋଗଫଳ ପାଞ୍ଚ ହେଲା
ଫେଡ଼ାଣ ଫଳ, ବିଯୁକ୍ତ ଫଳ, ବିୟୋଗ ଫଳ

मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा केल्यावर उरलेली संख्या.

दहातून दोन वजा केल्यास आठ बाकी राहतात
बाकी, शिल्लक

কোনো সংখ্যার থেকে কোনো সংখ্যাকে বিয়োগ করলে পরে থাকা সংখ্যা

এই প্রশ্নের বিয়োগফল পাঁচ হয়েছে
বিয়োগ ফল, বিয়োগফল

பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்ணை கழிக்கும் போது மீதி இருக்கும் எண்

பத்திலிருந்து மூன்றைக் கழித்தால் மீதி ஏழு.
எச்சம், மிச்சம், மீதி

ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോള് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ

ഈ ചോദ്യത്തില്‍ ശേഷ ഫലമായി കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അഞ്ച് ആകുന്നു
ശേഷഫലം