പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നവനീതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നവനീതം   നാമം

അർത്ഥം : പാല് അല്ലെങ്കില്‍ തൈരു്‌ കടയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെണ്ണ ചൂടാക്കിയാല്‍ നെയ്യുണ്ടാക്കാം.

ഉദാഹരണം : ഉണ്ണികൃഷ്ണനു വെണ്ണ പ്രിയങ്കരമായിരുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : വെണ്ണ


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

दही या दूध मथने से निकला हुआ उसका सार भाग जिसे तपाने से घी बनता है।

बाल श्रीकृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था।
अमृतसार, कच्चा घी, तनूनपात्, तनूनपाद्, नयनू, नवनी, नवनीत, नेऊन, नैनू, नैनूँ, मक्खन, मसका, मस्का, माखन, लवनी, स्नेहन

An edible emulsion of fat globules made by churning milk or cream. For cooking and table use.

butter

അർത്ഥം : പുതിയ തൈര് അല്ലെങ്കില് വെണ്ണ

ഉദാഹരണം : നവനീതത്തിന്റെ കൂടെ വട കഴിക്കാന്‍ നല്ല രുചിയാണ്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

ताजा घी या मक्खन।

पेयूष के साथ बाटी का स्वाद और भी बढ़ जाता है।
पेयूष

Milk and butter and cheese.

dairy product