പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക

അമർകോഷിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ സവിശേഷമായ നിഘണ്ടുവാകുന്നു അമർകോഷ്. വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ, വാക്കുകളുടെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ വാചക ഉപയോഗം, ഉദാഹരണങ്ങൾ, പര്യായപദങ്ങൾ എന്നിവഉപയോഗിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

മലയാള ഭാഷയുടെ നാൽപതിനായിരത്തിലധികം വാക്കുകൾ അമരകോശത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. തിരയാൻ ഒരു വാക്ക് നൽകുക.

നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാദൃച്ഛിക വാക്ക് താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫിനോള്   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു തരം കാര്ബണിക അമ്ലം.

ഉദാഹരണം : അണുനാശിനിയുടെ രൂപത്തില്‍ ഫിനോള് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल।

फिनाइल का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है।
फिनाइल, फिनायल, फीनाल, फीनॉल

മലയാളം നിഘണ്ടു സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു കത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.