ಪುಟದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಮೇಣ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಮೇಣ   ನಾಮಪದ

ಅರ್ಥ : ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೆದುವಾದ ಪದಾರ್ಥ

ಉದಾಹರಣೆ : ಶೀಲಾ ಮೇಣದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ : ಜೇನುಮೇಣ


ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ :

वह चिकना और कोमल पदार्थ जिससे शहद की मक्खियों का छत्ता बना होता है।

शीला मोम से सुंदर-सुंदर गुड़िया बनाती है।
मदनक, मधुशेष, मधुसंभव, मधुसम्भव, मधूच्छिष्ट, मधूत्थ, मधूत्थित, मधूवक, मोम, शिक्थ

A yellow to brown wax secreted by honeybees to build honeycombs.

beeswax