పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి స్వేచ్ఛ అనే పదం యొక్క అర్థం.

స్వేచ్ఛ   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైనా మాట లేదా పని నుంచి స్వతంత్రం అవ్వటం

ఉదాహరణ : ఇరుగుపొరుగు వారితో మా పిల్లవాడు చాలా స్వేచ్ఛగా ఉంటాడు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी बात या काम की स्वतंत्रता।

पड़ोसी ने अपने बच्चों को बहुत छूट दे रखी है।
छूट

Immunity from an obligation or duty.

exemption, freedom

అర్థం : బంధిగా కాకుండా స్వతంత్రంగా ఉండటం

ఉదాహరణ : సాధారణ స్వేచ్ఛ ఒక హద్దు వరకే బాగుంటుంది


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

उन्मुक्त या खुले होने की अवस्था या भाव।

स्वभाव की उन्मुक्तता एक सीमा तक ही अच्छी लगती है।
उन्मुक्तता, खुलापन

అర్థం : బానిసత్వం నుంచి విడుదల పొందటం

ఉదాహరణ : అతను స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడుతున్నాడు

పర్యాయపదాలు : స్వతంత్రం, స్వాతంత్ర్యం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी दूसरे के अधीन नहीं बल्कि स्वयं अपने अधीन या स्वतंत्र होने की अवस्था या भाव।

वह स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा है।
अजादी, अवसर्ग, अवसा, आज़ादगी, आज़ादी, आजादगी, आजादी, मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, स्वातन्त्र्य, स्वाधीनता

Freedom from control or influence of another or others.

independence, independency

అర్థం : ఇతర దేశస్థుల పాలనలో లేకపోవడం

ఉదాహరణ : మన దేశములో స్వాతంత్ర్యము ఉంది.

పర్యాయపదాలు : స్వతంత్రం, స్వాతంత్ర్యం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह शासन-प्रणाली जिसमें किसी देश के निवासी अपने देश का सब शासन और प्रबंध स्वयं तथा बिना किसी विदेशी शक्ति के दबाव के करते हों।

हमारे देश में स्वराज्य है।
सुराज, स्वराज, स्वराज्य