పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి వనిత అనే పదం యొక్క అర్థం.

వనిత   నామవాచకం

అర్థం : యూరప్, అమెరికా మొదలగు పాశ్చాత్య దేశపు మహిళ

ఉదాహరణ : మోహన్ విదేశంలో ఒక స్త్రీని ప్రేమ వివాహము చేసుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అబల, ఆడది, కొమ్మా, మగువ, మహిళ, స్త్రీ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देश की स्त्री।

मोहन ने विदेश में एक मेम से प्रेम-विवाह कर लिया।
मेम, मेम साहब, मेम साहिबा