பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து முன்மாதிரி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

முன்மாதிரி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : குணத்தில் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருத்தல்

எடுத்துக்காட்டு : மகாத்மா காந்தி அனைவருக்கும் உதாரண புருஷன் என்று போற்றப்பட்டார்.

ஒத்த சொற்கள் : உதாரண புருஷன்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

* दो आँकड़ों में एक विशिष्ट विषमता या फर्क।

आय और व्यय में अत्यधिक अंतर के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं।
अंतर, अन्तर, असमानता, फरक, फर्क, फ़रक़, फ़र्क़

A conspicuous disparity or difference as between two figures.

Gap between income and outgo.
The spread between lending and borrowing costs.
gap, spread

பொருள் : நிர்மாணிப்பதற்கு அடிப்படையாக முதலில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது அல்லது சிறு அளவில் உருவாக்கப்படுவது.

எடுத்துக்காட்டு : விஞ்ஞானிகள் பறவைகளை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு விமானத்தை

ஒத்த சொற்கள் : உதாரணம், முன்உதாரணம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वह जिसे देखकर उसके अनुसार वैसा ही कुछ किया या बनाया जाए।

वैज्ञानिकों ने पक्षियों को नमूना मानकर हवाई जहाज़ का निर्माण किया।
आदर्श, उदाहरण, नमूना, प्रारूप

A model considered worthy of imitation.

The American constitution has provided a pattern for many republics.
pattern