பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து புதுப்பித்தல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

புதுப்பித்தல்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : மீண்டும் புதுவிதமாக கொண்டு வரும் செயல்.

எடுத்துக்காட்டு : என்னுடைய வீட்டை புதுபித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

फिर से नए रूप में लाने की क्रिया।

मेरे घर का नवीनीकरण किया जा रहा है।
नवीकरण, नवीनीकरण

The act of improving by renewing and restoring.

They are pursuing a general program of renovation to the entire property.
A major overhaul of the healthcare system was proposed.
overhaul, redevelopment, renovation

பொருள் : உடைந்த அல்லது சேதமான பொருட்களை மீண்டும் பழைய நிலைக்குக் கொண்டுவரும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : எலிபெண்டாகுகையை புதுப்பித்தல் அவசியமானது


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

टूटी-फूटी अथवा नष्ट हुई वस्तु को पुनः यथावत् ठीक करने या उद्धार करने की क्रिया।

एलिफेंटा की गुफा का पुनरुद्धार करने की सख़्त ज़रूरत है।
जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार

Bringing again into activity and prominence.

The revival of trade.
A revival of a neglected play by Moliere.
The Gothic revival in architecture.
resurgence, revitalisation, revitalization, revival, revivification