பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து திருப்பம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

திருப்பம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பாதை, சாலை ஆகியவை வளைந்து திரும்பும் இடம்.

எடுத்துக்காட்டு : முன்னால் சென்று திரும்பினால் இந்த வழி நேராக கடலை நோக்கிச் செல்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : வளைவு


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वह स्थान जहाँ से रास्ता किसी ओर को मुड़ता हो।

आगे के मोड़ से यह रास्ता सीधे समुद्र की ओर जाता है।
घुमाव, मोड़

Curved segment (of a road or river or railroad track etc.).

bend, curve