பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து எடுத்துக்காட்டு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

எடுத்துக்காட்டு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பொது விதிக்கு அல்லது ஒரு கூற்றுக்கு விளக்கமாக அமையும் உண்மை.

எடுத்துக்காட்டு : கடவுள் இராமனுடைய செயல் தற்கால யுகத்திற்கு ஒரு உதாரணமாகும்

ஒத்த சொற்கள் : உதாரணம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वह कार्य, व्यक्ति आदि जो आदर्श रूप हो और जिसका अनुकरण करना नैतिक हो।

भगवान राम का कार्य आधुनिक युग के लिए एक उदाहरण है।
आदर्श, उदाहरण, मिसाल

A standard or typical example.

He is the prototype of good breeding.
He provided America with an image of the good father.
epitome, image, paradigm, prototype

பொருள் : ஒன்றின் அல்லது ஒருவரின் தன்மையை சுட்டிக்காட்டுதல்.

எடுத்துக்காட்டு : எடுத்துக்காட்டை பார்த்து படித்தால் பாடம் எளிதில் புரியும்

ஒத்த சொற்கள் : உதாகரணம், உதாரணம், சான்று


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

किसी विषय को स्पष्ट रूप से बतलाने या सिद्ध करने के लिए किसी जाने हुए अन्य विषय का उल्लेख।

उदाहरण देकर समझाने से बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं।
उदाहरण, दृष्टांत, नमूना, प्रतिमान, प्रयोग, मिसाल, हवाला