பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஆதரவு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஆதரவு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒருவருக்கு அல்லது ஒன்றுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஒத்துழைப்பு

எடுத்துக்காட்டு : வயதான பெற்றோர்கள் தங்களின் குழந்தைகளின் ஆதரவை நாடுகின்றனர்

ஒத்த சொற்கள் : பக்கபலம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

जीवन निर्वाह का आधार।

बुढ़ापे में बच्चे ही माँ-बाप का सहारा होते हैं।
अधिकरण, अवलंब, अवलंबन, अवलम्ब, अवलम्बन, आलंब, आलंबन, आलम्ब, आलम्बन, आश्रय, आस, आसरा, भरोसा, सहारा

रक्षा पाने का स्थान।

अपराधियों को आश्रय देना भी अपराध है।
आड़, आश्रय, आसरा, छत्र छाया, छत्र-छाया, छत्रछाया, तायन, पनाह, परायण, वृषय, शरण

A safe place.

He ran to safety.
refuge, safety

The activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities.

His support kept the family together.
They gave him emotional support during difficult times.
support

பொருள் : ஒருவருக்கு அல்லது ஒன்றுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஒத்துழைப்பு

எடுத்துக்காட்டு : குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவு அளிப்பது குற்றமாகும்